I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...

 0    26 Datenblatt    agawuj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
i
Chcę chleb i wodę.
Lernen beginnen
and
I want some bread and water.
lub
Kawa czy herbata?
Lernen beginnen
or
Tea or coffee?
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
Lernen beginnen
but
I called him but he wasn’t at home.
więc
Więc potrzebujesz 10 razy więcej czasu żeby zrobić cokolwiek.
Lernen beginnen
so
Consequently, you need 10 times as much time to do anything.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
Lernen beginnen
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
Lernen beginnen
too
You should visit the cathedral, too.
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
Lernen beginnen
also
You should also visit the cathedral.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
Lernen beginnen
that
Do you know that I like you?
jeśli
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
Lernen beginnen
if
If you do it, I will kill you.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
Lernen beginnen
than
I'm smarter than you.
ten / ta / to
Kim jest ta kobieta?
Lernen beginnen
this
Who is this woman?
tamten / tamta / tamto
Tamta kobieta na końcu kolejki ma fajne buty.
Lernen beginnen
that
That woman at the end of the queue has nice shoes.
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
Lernen beginnen
these
Can you see these people next to us?
tamte / tamci
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
Lernen beginnen
those
I really like those monuments across the street.
tylko
Mam tylko 5 minut.
Lernen beginnen
only
I've got only 5 minutes.
mało
Dali nam mało czasu.
Lernen beginnen
little
They gave us little time.
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
Lernen beginnen
a little
We're a little disappointed.
dużo
Moi rodzice zrobili dużo zdjęć.
Lernen beginnen
a lot
My parents took a lot of photos.
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
a few
I met a few friends.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
Lernen beginnen
more
Next year I want to see more.
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
Lernen beginnen
less
The gallery was less interesting than the concert.
bardzo
Dziękuję bardzo.
Lernen beginnen
very
Thank you very much.
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
Lernen beginnen
with
He went to church with his girlfriend.
dla
To dla ciebie, kochanie.
Lernen beginnen
for
This is for you, honey.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
Lernen beginnen
as
She lived in the country as a child.
może
Być może myliłem się.
Lernen beginnen
maybe
Maybe I was wrong.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.