I WOJNA ŚWIATOWA

 0    53 Datenblatt    aptheril
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
I wojan Światowa
Lernen beginnen
1914- 1918
skutki I wojny światowej
Lernen beginnen
Ok. 10 milionów zabitych i drugie tyle kalek- Upadła większość monarchii- Zaczął upadać kolonializm- nowe kryterium tworzenia państw- Powstało wiele nowych krajów- Rozpoczęła się epoka dominacji USA
Podczas I Wojny światowej po raz pierwszy użyto
Lernen beginnen
broni chemicznej- czołgów- samochodów ciężarowych- samolotów
Podczas I wojny światowej po raz pierwszy użyto na tak wielką skalę
Lernen beginnen
okrętów podwodnych- CKM-ów- barw ochronnych mundurów
Kraje Entante
Lernen beginnen
Francja, Anglia, Rosja, Serbia, Rumunia, Grecja, Belgia, Portugalia, Japonia, Włochy, USA
Państwa Centralne
Lernen beginnen
Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja
PLAN SCHLIFFENA (data)
Lernen beginnen
1905
Sojusze powstałe podczas przygotowań do wojny
Lernen beginnen
trójprzymierze, trójporozumienie
Kraje trójprzymierza
Lernen beginnen
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Kto zdradził trójprzymierze?
Lernen beginnen
Włochy
Kraje trójporozumienia
Lernen beginnen
Francja, Anglia, Rosja
Niemiecka inwazja na Francję i Belgię (data)
Lernen beginnen
1914
patowa sytuacja na froncie zachodnim
Lernen beginnen
1915
Przyłączenie się stanów zjednoczonych na froncie zachodnim
Lernen beginnen
1917
Ofensywa rosyjska
Lernen beginnen
1914
rosyjska ofensywa Brusiłowa
Lernen beginnen
1916
Rewolucje w rosji w 1917
Lernen beginnen
Rewolucja lutowa i październikowa
Rewolucja lutowa
Lernen beginnen
była demokratyczna i republikańska – ona obaliła carat
rewolucja październikowa
Lernen beginnen
leninowska – wprowadziła rządy bolszewików
traktat brzeski (data)
Lernen beginnen
3 marca 1918 roku
traktat brzeski
Lernen beginnen
pomiędzy Rosją Radziecką a Niemcami i Austro-Węgrami- Rosja oddawała ogromne terytoria- Rosja miała zlikwidować całą armię i zawrzeć pokój z Ukrainą. W ten sposób Rosja stawała się poplecznikiem państw Centralnych, a zdrajcą Ententy
Postanowienia Traktatu wersalskiego
Lernen beginnen
ograniczenie armii-ograniczenie floty-demilitaryzacja Nardenii-przekazanie większości sprzętu zwycięzcą-zakaz produkcji specjalistycznej broni-umiędzynarodowienie rzek
-winni-kontrybucje- Niemcy mieli oddać kolonie i uznać niepodległość ...-Francja dostała zagłębie Saary
Do ilu Niemcy musieli ograniczyć armię wg. postanowień traktaty wersalskiego?
Lernen beginnen
do 100 tys (Reichswehra)
Jakie ograniczenia floty narzucił na Niemcy traktat wersalski?
Lernen beginnen
15 tys. ludzi: 6 pancerników, 6 lekkich krążowników, 12 kontrtorpedowców (niszczycieli),12 torpedowców
Nardenia
Lernen beginnen
pas 50 km bez umocnień i wojska
ilość zbrodniarzy wojennych wg traktatu wersalskiego
Lernen beginnen
895
Niemcy miały uznać niepodległość...
Lernen beginnen
Polski i Czechosłowacji
Niemcy mieli uznać niezależność...
Lernen beginnen
Austrii
Artykuł I traktatu wersalskiego
Lernen beginnen
powstanie ligi narodów
Liga Narodów
Lernen beginnen
jej głównym celem było utrzymanie pokoju i systemu
Liga Narodów (data)
Lernen beginnen
1920-1941 (ONZ-1945- kontunuator)
TRAKTAT W SAINT GERMAIN
Lernen beginnen
Austria 1919- Straty terytorialne, Austria Republiką, kontrybucje, zwrot dzieł sztuki, armia zawodowa do 30tys, brak floty, lotnictwa i przemysłu zbrojeniowego
TRAKTAT W NEUILLY
Lernen beginnen
Bułgaria (1919)- straty terytorialne, kontrybucje, 50 tys ton węgla rocznie dla SHS, armia do 20tys, oddanie floty, zakaz ciężkiego sprzętu i lotnictwa
TRAKTAT W TRIANON
Lernen beginnen
Węgry (20 czerwca 1920)- straciły najwięcej terytoriów ze wszystkich przegranych, kontrybucje, zakaz floty i lotnictwa, armia do 35 tys, tylko jednotorowe linie kolejowe
TRAKTAT W SEVRES
Lernen beginnen
Turcja (1920)- kontrybucje, straty terytorialne, kapitulacje (sądy cudzoziemców), zakaz ciężkiego sprzętu i lotnictwa, oddali flotę,
Dlaczego traktat w serves nie wszedł w życie?
Lernen beginnen
nastąpił przewrót- obalenie sułtana i wojna z Grecją
Rzeki umiędzynarodowione
Lernen beginnen
Łaba, Odra, Niemen, Dunaj
POLONIA RESTITUTA
Lernen beginnen
Polska odrodzona
wymarsz Kadrówki z krakowskich Oleandrów przeciw Rosji
Lernen beginnen
6 VIII 1914
Odezwa Mikołaja Mikołajewicza (data)
Lernen beginnen
14 VIII 1914
Odezwa Mikołaja Mikołajewicza
Lernen beginnen
obiecuje Polskę „swobodną w wierze, języku i samorządzie” obiecuje łączyć Słowian (powstaje Legion Puławski)
Na odbudowę II RP składają się między innymi
Lernen beginnen
-POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, TRZY POWSTANIA ŚLĄSKIE I PLEBISCYT- PLEBISCYTY NA WARMII I MAZURACH-WALKI Z CZECHOSŁOWACJĄ-WALKI Z UKRAIŃCAMI-WALKI Z ROSJĄ SOWIECKĄ-ZAJĘCIE WILEŃSZCZYZNY
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Lernen beginnen
1918- mowa J. Paderewskiego, walki i wyparcie Niemców z Poznania,
Pokój w Trewierze
Lernen beginnen
Polacy & Niemcy- 16 lutego 1918
I powstanie śląskie(data)
Lernen beginnen
od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
I powstanie śląskie
Lernen beginnen
Wybuchło pod dowództwem Alfonsa Zgrzebnioka i zostało szybko stłumione przez Niemców.
II powstanie śląskie (data)
Lernen beginnen
od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
II powstanie śląskie
Lernen beginnen
Także pod przywództwem A. Zgrzebnioka. Walki powstrzymała Komisja Międzysojusznicza.
Powstańcom udało się zapewnić dostęp do administracji, służb porządkowych, co dało dobry
Lernen beginnen
Powstańcom udało się zapewnić dostęp do administracji, służb porządkowych, co dało dobry
punkt wyjścia do pilnowania plebiscytu.
Lernen beginnen
punkt wyjścia do pilnowania plebiscytu.
III powstanie śląskie (data)
Lernen beginnen
od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.
III powstanie śląskie
Lernen beginnen
Jego dyktatorem był Wojciech Korfanty, znany działacz Narodowej Demokracji. Wybuchło, ponieważ plebiscyt nie oddał prawdy o Śląsku.
Rząd polski nie odniósł się do powstania, a gdy front ustabilizował się, zawarto porozumienie o podziale Śląska. W 1922 roku w Genewie podzielono Śląsk. Polska dostała 1/3 terytorium, ale cenną, bo w tym ok. 50% hut i 76% kopalń.
PLEBISCYTY NA WARMII I MAZURACH (data)
Lernen beginnen
11 lipca 1920

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.