Ignacy Krasicki

 0    18 Datenblatt    klaud_ia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
kiedy urodził się Ignacy Krasicki?
Lernen beginnen
3 luty 1735
gdzie się urodził?
Lernen beginnen
w Dubiecku nad sanem
kiedy zmarł
Lernen beginnen
14 marca 1801 w berlinie
kim był
Lernen beginnen
poeta, prekursor polskiej powieści. Był biskupem warmińskim oraz gnieńdzieńskim, hrabią i prezydentem trybunału głównego koronnego w lublinie.
jakim był człowiekiem
Lernen beginnen
zaangażowanym jako przedstawiciel polskiego oświecenia, twórcą oddającym ducha swych czasów i problemy
z jakiej pochodził rodziny
Lernen beginnen
zubożałej, aczkolwiek posiadająca tytuł hrabiów swiętego cesarstwa niemieckiego. wielodzietnej jako jeden z czterech synów mial tez dwie siostry
kim był jego ojciec i matka
Lernen beginnen
piastował urząd kasztelana chełmskiego, zasiadał też w senacie RP, matka z kolei była z pochodzenia stolniczanką
jego życie (początki)
Lernen beginnen
początkowo Wychowywał się przy rodzicach Aby następnie dorastać matki chrzestnej w latach 1743 1750 Krasicki pobierał nauki w jezuickim kolegium lwowskim szykowany na księdza
jego życie
Lernen beginnen
maja 1751 roku datuje się jego wstąpienie do seminarium duchownego księdza misjonarzy przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie tego samego roku przyjął poświęcenia ostateczny sakrament święceń duchownych przyjął 2 lutego 1799
zycie #2
Lernen beginnen
z rąk biskupa przemyskiego Wacława heronima się Krakowskiego zostając kanonikiem kijowskim następnie udał się na dwuletnie studia do Rzymu co łączy z funkcją kanonika katedry Przemyskiej obejmując test Probostwo katedralne
życie #3
Lernen beginnen
w Rzymie natomiast mieszkał w hospicjum polskim przy kościele Świętego Stanisława gdzie przyszło mu pełnić funkcję profesora opiekującego się tamtejszym archiwum z Rzymu wrócił so kraju...
życie #4
Lernen beginnen
bogatszy w doświadczenia nadarzyła się więc wkrótce sposobność sprawowanie funkcji sekretarza Prymasa Władysława lubińskiego z czego skorzystał tym samym został sekretarzem interreks powiem w czasie bezkrólewia prymas spełniał niektóre obowiązki monarchy
zycie #5
Lernen beginnen
ja to co było to i z tego prostego powodu że zdążył się szybko zaprzyjaźnić ze Stanisławem augustem Poniatowskim że do jego programu się dystansowa było to o tyle istotne że panowanie przyjaciela miały się już w swym początkom
życie #6
Lernen beginnen
tymczasem Zanim jeszcze został królewskim kapelanem został kustoszem katedralnym w Archidiecezji Lwowskiej
życie #7
Lernen beginnen
rok później Miał otrzymać Probostwo inflanckie w kodonu oraz zostać także prezydentem trybunału Małopolskiego czy też kanonikiem i koadiutor biskupa Warmińskiego
życie #8
Lernen beginnen
ale zanim się to stało został przede wszystkim duchownym swojego przyjaciela czyli kapelanem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego by z czasem przyjął z jego rąk Order Orła białego
życie 9
Lernen beginnen
w 1765 wraz z Franciszkiem Bohomolca i przy współpracy króla Krasicki założył czasopismo monitor wychodzące do roku 1785 krytycznie wobec pozostałości Kultury czasów saskich
Jego twórczość
Lernen beginnen
jego Satyr moment pojawienia się zbioru Bajki i powieści pod pseudonimem Michał mowiński wydał również komedie solenizant statysta i Łgarz

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.