II Wojna Światowa

 0    34 Datenblatt    oliwiaczaja
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Linia Maginota
Lernen beginnen
potężne umocnienia na wschodniej granicy państwa francuskiego
Kolaboracja
Lernen beginnen
Współpraca z nieprzykacielem, okupantem
Wojna Błyskawiczna (Blitzkreig)
Lernen beginnen
błyskawiczne uderzenie wojskowymi siłami zbrojnymi na dany kraj
Bitwa graniczna
Lernen beginnen
pierwsza faza kampanii wrześniowej. Polska doktryna zakładała w pierwszej kolejności obronę granic kraju w razie ataku ze strony Niemiec. I to właśnie nad granicami Polski rozegrały się pierwsze walki z wojskami III Rzeszy
Dziwna wojna
Lernen beginnen
określenie początkowego okresu II Wojny Światowej trwającego od 1 IX 1939r. do 10 V 1940r. -Państwa sprzymierzone Polsce (Francja i Wielką Brytania) po wypowiedzeniu III Rzeszy wojny 3 IX 1939r. Nie podjęły żadnych działań zbrojnych
Internowanie
Lernen beginnen
przymusowe umieszczanie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania
Polskie Termopile
Lernen beginnen
określenie kilku bitew z historii Polski na wzór starożytnej bitwy pod Termopilami (np. Bitwa nad Wizną)
Etapy wojny obronnej Polski
Lernen beginnen
BITWA GRANICZNA (1-3 IX 1939) - obrona Polski ze strony wschodniej, nie przejmowanie się drugim frontem WOJNA OBRONNA (4-28 IX 1939) - odpieranie ataków Sowietów, bombardowanie Warszawy KAPITULACJA (29 IX-5 X 1939) zakończenie walk
Alianci
Lernen beginnen
państwa walczące przeciwko państwom Osi
Bitwa o Anglię
Lernen beginnen
kampania lotnicza głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAFem (10 VII - 31 X 1940r.)
Wojna zimowa
Lernen beginnen
konflikt zbrojny między ZSRR A Finlandią, trwający 104 dni
Państwo marionetkowe
Lernen beginnen
Państwo pozbawione samodzielności, którego polityka oraz gospodarka są w pełni zależne od innego kraju
Państwo Vichy
Lernen beginnen
Państwo francuskie, utworzone po kapitulacji Francji w czerwcu 1940r. Cześć ziem francuskich dostało się pod okupacją niemiecką
komitet wolnej Francji
Lernen beginnen
Francuski ruch polityczno-wojskowy, kontynuujący walkę z hitlerowskimi Niemcami po kapitulacji Francji, utworzony w 1940r. w Londynie, skupiony wokół francuskiego polityka Charles'a de Gaulle'a
Plan Barbarossa
Lernen beginnen
Agresja III Rzeszy na ZSRR. Była to najważniejsza i największą operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała o niemieckiej przegranej w całej wojnie
getto
Lernen beginnen
podziękowania część miasta przeznaczona dla pewnej mniejszości narodowej, której nie mogą opuszczać. W czasie II WŚ Niemcy przymusowo umieszczali w nich żydów
holokaust
Lernen beginnen
Europejska zagłada żydów
obóz koncentracyjny
Lernen beginnen
obóz, w którym umieszczanie wielu ludzi, którzy w jakiś sposób byli niewygodni dla władz lokalnych
pacyfikacja
Lernen beginnen
ekspedycja karna okupanta na określonym terenie, której celem jest masakra ludności cywilnej
generalny plan wschodni
Lernen beginnen
nazistowskie plan osiedleń i germanizacji terytorium Europy Wschodniej i Środkowo-wschodniej
gwiazda Dawida
Lernen beginnen
przez żydów zwana tarczą Dawida. Symbol kultury żydowskiej. Musieli oni nosić opaski z tym symbolem. Później zaczęto na to mówić "wstęp do Holokaustu"
obóz zagłady
Lernen beginnen
obóz zorganizowany przez nazistowskie Niemcy. Większość ofiar ginęło w ciągu kilkunastu minut po przybyciu do obozu. były one umiejscowione przede wszystkim na przedwojennych terenach Polski
przestrzeń życiowa
Lernen beginnen
tereny, które miały należeć się Niemcom jako narodowi rzekomej rasy panów (Lebensraum)
ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej
Lernen beginnen
eufemizm zaplanowanej zagłady europejskiej ludności żydowskiej
Szoah
Lernen beginnen
inaczej holokaust
Żegota
Lernen beginnen
rada pomocy żydom, dzięki której uratowano ok. 100 tys. żydów
szmalcownicy
Lernen beginnen
ludzie szantażujący lub wymuszający okup na ukrywających się żydach lub pomagajacym im Polakach
bitwa o Atlantyk
Lernen beginnen
najdłuższa kampania II WŚ toczona na Oceanie atlamtyckim i tworzących to morzach
pakt trzech
Lernen beginnen
porozumienie podpisane przez rządy NIEMIEC, WŁOCH I JAPONII w Berlinie. miało za zadanie sformalizowane współpracy tych 3 państw, był sojuszem obronnym
wilcze stado
Lernen beginnen
taktyka działania okrętów podwodnych przy zwalczaniu żeglugi morskiej przeciwnika, której podstawową cechą jest skoordynowany atak dwóch lub większej liczby okrętów podwodnych na jednostki morskie przeciwnika
konwój morski
Lernen beginnen
zorganizowana grupa przemieszczających się jednostek pływających, formowania głównie że względów logistycznych i dla zwiększenia bezpieczeństwa podróży
Wielka koalicja
Lernen beginnen
popularna nazwa sojuszu państw antyhitlerowskoch, w którym główne role odbywały ZSRR, USA i Wielka Brytania
konferencja w Teheranie
Lernen beginnen
spotkanie wielkiej trójki
operacja overlord
Lernen beginnen
aliancka operacja we Francji, która stanowiła początkową fazę działań na froncie zachodnim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.