Imagining Social Worlds

 0    14 Datenblatt    xx.aga
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a book with little or no literery merit
Lernen beginnen
nonbook
zasługa
Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.
Lernen beginnen
merit
My husband was promoted because of merit, not because of friendship.
opowiedzieć się za
Lernen beginnen
to espouse
bezpośredność, natyczmiastowość
Pierwszym z nich jest natychmiastowość realizowania pomysłów, prędkość z jaką nowe idee się rozpowszechniają.
Lernen beginnen
immediacy
So, the first thing is the immediacy of ideas, the speed at which ideas go around.
wnioskowanie
Lernen beginnen
ratiocination
poważny, usilny
Lernen beginnen
earnest
wulgaryzm, nieprzyzwoitość
Lernen beginnen
obscenity
wszystkowiedzący
Lernen beginnen
omniscient
traktować protekcjonalnie
Lernen beginnen
patronize
potulność
Lernen beginnen
docility
istotny
Lernen beginnen
salient, compelling
wątpliwość, niepewność
włoscy pracownicy
Lernen beginnen
precariousness
zapewnienie, twierdzenie
Lernen beginnen
assertion
przepływ, wyciek, ciągłe zmiany
Lernen beginnen
flux

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.