Intermediate Polish wordlist - English File Intermediate 3 - Level B2

 0    1.153 Datenblatt    dfrackowiak97
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aubergine
You need an aubergine for this pasta dish.
Lernen beginnen
bakłażan
Do tego dania z makaronem potrzebujesz bakłażana.
baked
I had a baked potato with tuna for my lunch.
Lernen beginnen
pieczony
Na lunch miałem pieczonego ziemniaka z tuńczykiem.
beans
These beans are overcooked.
Lernen beginnen
fasola
Ta fasola jest rozgotowana.
beef
We always eat roast beef on Sundays.
Lernen beginnen
wołowina
Zawsze jemy pieczoną wołowinę w niedziele.
beetroot
I always put beetroot in my salads.
Lernen beginnen
burak
Zawsze do sałatek wkładam buraki.
boiled
I like to have boiled eggs for breakfast.
Lernen beginnen
gotowany
Na śniadanie lubię gotowane jajka.
cabbage
I don’t like the taste of cabbage.
Lernen beginnen
kapusta
Nie lubię smaku kapusty.
cherries
Cherries are really delicious.
Lernen beginnen
wiśnie
Wiśnie są naprawdę pyszne.
chicken
I'll have chicken with french fries.
Lernen beginnen
kurczak
Zjem kurczaka z frytkami.
courgette
I used a courgette in this recipe.
Lernen beginnen
cukinia
W tym przepisie użyłem cukinii.
crab
Can I have a crab sandwich, please?
Lernen beginnen
krab
Czy mogę prosić o kanapkę z kraba?
cucumber
I don’t like the taste of cucumber.
Lernen beginnen
ogórek
Nie lubię smaku ogórka.
duck
I love duck with orange sauce.
Lernen beginnen
kaczka
Uwielbiam kaczkę z sosem pomarańczowym.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
Lernen beginnen
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
fish
The most popular fresh water fish in Poland are carp, perch and trout.
Lernen beginnen
ryba
Najpopularniejsze w Polsce ryby słodkowodne to karp, okoń i pstrąg.
fried
Fried bread is too oily for me.
Lernen beginnen
smażony
Smażony chleb jest dla mnie zbyt tłusty.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
Lernen beginnen
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
grapes
Do you prefer red or green grapes?
Lernen beginnen
winogrona
Wolisz czerwone czy zielone winogrona?
grilled
I would like the grilled steak, please.
Lernen beginnen
grillowany
Poproszę stek z grilla.
lamb
I always order a lamb curry at that Indian restaurant.
Lernen beginnen
jagnięcina
W tej indyjskiej restauracji zawsze zamawiam jagnięce curry.
lemon
Do we have any lemon juice?
Lernen beginnen
cytryna
Czy mamy sok z cytryny?
mango
While being on Bocas del Toro I have been eaten mango for the first time.
Lernen beginnen
mango
Będąc na Bocas del Toro, jadłam pierwszy raz mango.
meat
Vegetarians don't eat meat.
Lernen beginnen
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
melon
Any clue how to choose a good melon?
Lernen beginnen
melon
Jakaś wskazówka jak wybrać dobrego melona?
mussels
We had some delicious mussels and chips in Belgium.
Lernen beginnen
małże
Jedliśmy pyszne małże i frytki w Belgii.
peach
Use fresh peaches to make a smoothie.
Lernen beginnen
brzoskwinia
Użyj świeżych brzoskwiń do zrobienia koktajlu.
pear
Would you like a pear or an apple?
Lernen beginnen
gruszka
Chciałbyś gruszkę czy jabłko?
pepper
I added to much pepper.
Lernen beginnen
pieprz
Dodałam za dużo pieprzu.
pork
Many people do not eat pork in Morocco.
Lernen beginnen
wieprzowina
Wiele osób nie je wieprzowiny w Maroku.
prawns
We had prawns with lemon juice and garlic.
Lernen beginnen
krewetki
Mieliśmy krewetki z sokiem z cytryny i czosnkiem.
raspberries
We had raspberries and ice cream.
Lernen beginnen
maliny
Mieliśmy maliny i lody.
roast
We always have roast potatoes on Sundays.
Lernen beginnen
pieczeń
W niedziele zawsze mamy pieczone ziemniaki.
salmon
Salmon is one of my favourite fish.
Lernen beginnen
łosoś
Łosoś to jedna z moich ulubionych ryb.
seafood
My mum loves seafood, especially prawns and mussels.
Lernen beginnen
owoce morza
Moja mama uwielbia owoce morza, zwłaszcza krewetki i małże.
squid
I ordered fried squid for my starter.
Lernen beginnen
kałamarnica
Na przystawkę zamówiłem smażoną kałamarnice.
steamed
Steamed vegetables are very healthy.
Lernen beginnen
gotowany na parze
Warzywa na parze są bardzo zdrowe.
tuna
I made a tuna salad for my dinner.
Lernen beginnen
tuńczyk
Zrobiłem sałatkę z tuńczyka na obiad.
vegetable
Is an avocado a fruit or a vegetable?
Lernen beginnen
warzywo
Czy awokado jest owocem czy warzywem?
affectionate
Dogs are friendly and affectionate pets.
Lernen beginnen
przywiązany, kochający
Psy to przyjazne i czułe zwierzęta.
aggressive
He’s very aggressive and often gets into fights.
Lernen beginnen
agresywny
Jest bardzo agresywny i często wdaje się w bójki.
ambitious
Paul is ambitious and studies very hard at school.
Lernen beginnen
ambitny
Paul jest ambitny i bardzo ciężko uczy się w szkole.
anxious
My sister is very anxious and is always stressed.
Lernen beginnen
niespokojny
Moja siostra jest bardzo niespokojna i zawsze jest zestresowana.
attractive
Darren’s new girlfriend is attractive.
Lernen beginnen
atrakcyjny
Nowa dziewczyna Darrena jest atrakcyjna.
bad-tempered
Our neighbour is bad-tempered so I don’t talk to him.
Lernen beginnen
wybuchowy
Nasz sąsiad jest wybuchowy, więc nie rozmawiam z nim.
bossy
My husband is bossy and tells me what to do.
Lernen beginnen
apodyktyczny
Mój mąż jest apodyktyczny i mówi mi, co mam robić.
charming
Nicola’s new boyfriend is charming and friendly.
Lernen beginnen
czarujący, uroczy
Nowy chłopak Nicoli jest uroczy i przyjazny.
clever
My sister is clever and wants to study medicine.
Lernen beginnen
zdolny, bystry
Moja siostra jest sprytna i chce studiować medycynę.
competitive
I don’t play football with Jason – he’s too competitive!
Lernen beginnen
ambitny, konkurencyjny
Nie gram w piłkę z Jasonem - jest zbyt konkurencyjny!
dishonest
I think Jenny is being dishonest about her past.
Lernen beginnen
nieuczciwy
Myślę, że Jenny jest nieuczciwa wobec swojej przeszłości.
disorganized
Our secretary is so disorganized.
Lernen beginnen
niezorganizowany
Nasza sekretarka jest tak zdezorganizowana.
friendly
Our new neighbour is friendly.
Lernen beginnen
przyjazny
Nasz nowy sąsiad jest przyjazny.
generous
Diane is generous and often buys me presents.
Lernen beginnen
hojny, wspaniałomyślny
Diane jest hojna i często kupuje mi prezenty.
hard-working
Mary is hard-working so she will pass her exams.
Lernen beginnen
pracowity
Mary jest pracowita, więc zda egzaminy.
honest
Wendy is so honest – she always tells the truth.
Lernen beginnen
uczciwy
Wendy jest taka szczera - zawsze mówi prawdę.
imaginative
My daughter is imaginative and loves stories.
Lernen beginnen
z wyobraźnią
Moja córka ma wyobraźnię i uwielbia historie.
immature
He’s nearly 26 now, but he’s still so immature.
Lernen beginnen
niedojrzały
Ma prawie 26 lat, ale wciąż jest niedojrzały.
impatient
Megan is always so impatient.
Lernen beginnen
niecierpliwy
Megan jest zawsze taka niecierpliwa.
independent
Karen lives on her own and likes to be independent
Lernen beginnen
niezależny
Karen żyje sama i lubi być niezależna.
insecure
Stuart is insecure about the way he looks.
Lernen beginnen
niepewny
Stuart nie jest pewny, jak wygląda.
insensitive
She asked about his divorce which was insensitive.
Lernen beginnen
niedelikatny
Zapytała o jego rozwód, który był niewrażliwy.
irresponsible
Don’t go out with Vanessa – she’s too irresponsible.
Lernen beginnen
nieodpowiedzialny
Nie wychodź z Vanessą - jest zbyt nieodpowiedzialna.
jealous
Louise is jealous of Pete because he has a great job.
Lernen beginnen
zazdrosny
Louise jest zazdrosna o Pete'a, ponieważ ma świetną robotę.
kind
My wife is kind and enjoys helping others.
Lernen beginnen
uprzejmy
Moja żona jest miła i lubi pomagać innym.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
Lernen beginnen
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
mature
She’s only 12, but she’s very mature for her age.
Lernen beginnen
dojrzały
Ma tylko 12 lat, ale jest bardzo dojrzała jak na swój wiek.
mean
My sister never shares her things – she’s really mean.
Lernen beginnen
złośliwy, małostkowy
Moja siostra nigdy nie dzieli się swoimi rzeczami - jest naprawdę wredna.
moody
Our teenage son is moody and bad-tempered.
Lernen beginnen
kapryśny
Nasz nastoletni syn jest nastrojowy i kapryśny.
obey
You should obey your parents.
Lernen beginnen
słuchać się, być posłusznym
Powinieneś być posłuszny swoim rodzicom.
offend
You should try not to offend people.
Lernen beginnen
obrażać
Powinieneś starać się nie obrażać ludzi.
opinion
What’s your opinion of the new government?
Lernen beginnen
opinia, zdanie
Jakie jest twoje zdanie na temat nowego rządu?
organized
Our administrator is really organized.
Lernen beginnen
(dobrze) zorganizowany
Nasz administrator jest naprawdę zorganizowany.
outgoing
James is outgoing and has many friends.
Lernen beginnen
otwarty, towarzyski
James jest towarzyski i ma wielu przyjaciół.
patient
You need to be patient if you are a driving instructor.
Lernen beginnen
cierpliwy
Musisz być cierpliwy, jeśli jesteś instruktorem nauki jazdy.
quiet
Anna is so quiet – it’s hard to talk to her.
Lernen beginnen
cichy, małomówny
Anna jest taka cicha - ciężko z nią rozmawiać.
rebellious
Julie is rebellious and ignores her parents.
Lernen beginnen
zbuntowany
reliable
Ken is not very reliable – he’s always late.
Lernen beginnen
solidny
Julie jest zbuntowana i ignoruje swoich rodziców.
responsible
Our son is very responsible and hard-working.
Lernen beginnen
odpowiedzialny
Ken nie jest bardzo odpowiedzialny - zawsze się spóźnia.
self-confident
She’s a self-confident and sociable child.
Lernen beginnen
pewny siebie
Ona jest pewnym siebie i towarzyskim dzieckiem.
selfish
Jane is really selfish and only ever thinks of herself.
Lernen beginnen
samolubny
Jane jest naprawdę samolubna i tylko myśli o sobie.
sensible
Our teenage daughter is sensible so we can trust her.
Lernen beginnen
rozsądny
Nasza nastoletnia córka jest rozsądna, więc możemy jej zaufać.
sensitive
Helen is always crying – she’s really sensitive.
Lernen beginnen
wrażliwy
Helen zawsze płacze - jest naprawdę wrażliwa.
shy
I’m shy and find it hard to meet new people.
Lernen beginnen
nieśmiały
Jestem nieśmiały i trudno mi poznać nowych ludzi.
sociable
Jack is sociable and has lots of friends.
Lernen beginnen
towarzyski
Jack jest towarzyski i ma wielu przyjaciół.
spoilt
Rachel is spoilt – her parents always give her money.
Lernen beginnen
rozpieszczony
Rachel jest zepsuta - jej rodzice zawsze dają jej pieniądze.
stubborn
My dad is stubborn and never changes his mind.
Lernen beginnen
uparty
Mój tata jest uparty i nigdy nie zmienia zdania.
stupid
My parents think that all my friends are stupid.
Lernen beginnen
głupi
Moi rodzice myślą, że wszyscy moi przyjaciele są głupi.
talkative
Lucy is very talkative – we chatted for hours.
Lernen beginnen
rozmowny
Lucy jest bardzo rozmowna - rozmawialiśmy godzinami.
tidy
Harry is really tidy so his house always looks great.
Lernen beginnen
porządny, schludny
Harry jest naprawdę schludny, więc jego dom zawsze wygląda świetnie.
unambitious
I was unambitious at school so I didn’t study much.
Lernen beginnen
bez ambicji
W szkole byłem mało ambitny, więc nie uczyłem się dużo.
unfriendly
I think our new boss is rather unfriendly.
Lernen beginnen
nieżyczliwy, nieprzyjazny
Myślę, że nasz nowy szef jest raczej nieprzyjazny.
unimaginative
The children’s story was boring and unimaginative.
Lernen beginnen
bez wyobraźni
Historia dzieci była nudna i pozbawiona wyobraźni.
unkind
Don’t be unkind to your poor brother.
Lernen beginnen
niemiły
Nie bądź niemiły dla swojego biednego brata.
unreliable
I won’t ask Colin for help because he is unreliable.
Lernen beginnen
niesolidny
Nie poprosiłbym Colina o pomoc, ponieważ jest zawodny.
unselfish
Adam is unselfish and always thinks of others.
Lernen beginnen
bezinteresowny
Adam jest bezinteresowny i zawsze myśli o innych.
unsociable
Chris never comes out with us – he’s unsociable.
Lernen beginnen
nietowarzyski
Chris nigdy nie wychodzi z nami - jest nietowarzyski.
untidy
Jim is very untidy – his bedroom is a mess.
Lernen beginnen
nieporządny, niechlujny
Jim jest bardzo nieporządny - jego sypialnia to bałagan.
adult
I think I became an adult when I left home.
Lernen beginnen
dorosły
Myślę, że stałem się dorosły, kiedy wyszedłem z domu.
arrangement
Have you made an arrangement for tomorrow?
Lernen beginnen
plany
Umówiłeś się na jutro?
attention
I didn’t get as much attention as my brother when we were children.
Lernen beginnen
uwaga, zainteresowanie
Nie zwracałem na siebie tyle uwagi, co mój brat, kiedy byliśmy dziećmi.
bedcovers
I hid from my sister under the bedcovers.
Lernen beginnen
narzuta
Ukryłam się przed moją siostrą pod narzutami na łóżko.
boarding school
I was sent away to boarding school when I was 11.
Lernen beginnen
szkoła z internatem
Zostałem wysłany do szkoły z internatem, gdy miałem 11 lat.
carbohydrates
Rice is an important source of carbohydrates.
Lernen beginnen
węglowodany
Ryż jest ważnym źródłem węglowodanów.
childhood
I had a happy childhood.
Lernen beginnen
dzieciństwo
Miałem szczęśliwe dzieciństwo.
close family
Do you think you have a close family?
Lernen beginnen
bliska rodzina
Myślisz, że masz bliską rodzinę?
decline
There is a decline in traditional family structures.
Lernen beginnen
rozpad
Istnieje spadek tradycyjnych struktur rodzinnych.
depressed
After he lost his job he became depressed.
Lernen beginnen
przygnębiony
Po utracie pracy popadł w depresję.
emotional
She’s really emotional and often cries.
Lernen beginnen
uczuciowy
Jest naprawdę uczuciowa i często płacze.
extended family
I have a big extended family, including 18 cousins!
Lernen beginnen
dalsza rodzina
Mam dużą dalszą rodzinę, w tym 18 kuzynów!
extrovert
My dad is an extrovert and loves meeting new people.
Lernen beginnen
ekstrawertyk
fight
My brother always wants to fight with me.
Lernen beginnen
bić się, kłócić się
Mój tata jest ekstrawertykiem i uwielbia poznawać nowych ludzi.
fresh
I bought some wonderful fresh fish today.
Lernen beginnen
świeży
Kupiłem dziś wspaniałe świeże ryby.
frozen
Have we got any frozen vegetables?
Lernen beginnen
mrożony
Czy mamy jakieś mrożone warzywa?
gang
I’m not comfortable with being one of a gang.
Lernen beginnen
banda, gang
Nie czuję się komfortowo w byciu jednym z gangów.
gathering
My parents have arranged a family gathering.
Lernen beginnen
spotkanie, zjazd
Moi rodzice zorganizowali spotkanie rodzinne.
immediate family
I have four people in my immediate family.
Lernen beginnen
najbliższa rodzina
Mam cztery osoby w mojej najbliższej rodzinie.
innocent
My sister hit me but my mum thought she was innocent.
Lernen beginnen
niewinny
Moja siostra mnie uderzyła, ale mama myślała, że ​​jest niewinna.
intention
His intention is to study hard and go to university.
Lernen beginnen
zamiar
Jego zamiarem jest intensywnie się uczyć i iść na uniwersytet.
low-fat
Would you like a low-fat yoghurt?
Lernen beginnen
niskotłuszczowy
Czy chciałbyś jogurt o niskotłuszczowy?
mood
Don’t talk to Barry today – he’s in a bad mood.
Lernen beginnen
nastrój
Nie mów dziś do Barry'ego - jest w złym humorze.
newborn
That newborn baby is so tiny.
Lernen beginnen
noworodek
To noworodek jest taki malutki.
no wonder
My parents were always nicer to me so no wonder my sister hated me.
Lernen beginnen
nic dziwnego
Moi rodzice zawsze byli dla mnie milsi, więc nic dziwnego, że siostra mnie nienawidziła.
only child
I don’t have any brothers or sisters – I’m an only child.
Lernen beginnen
jedynak
Nie mam braci ani sióstr - jestem jedynakiem.
prediction
His prediction is that people will holiday in space.
Lernen beginnen
przewidywanie
Przewiduje on, że ludzie będą na wakacjach w kosmosie.
promise
I made a promise to my father when he died.
Lernen beginnen
obietnica
Obiecałem ojcu, kiedy umarł.
protein
Meat is a good source of protein.
Lernen beginnen
białko
Mięso jest dobrym źródłem białka.
raw
I hate the taste of raw onions.
Lernen beginnen
surowy
Nienawidzę smaku surowej cebuli.
relative
I’m my mother’s closest relative.
Lernen beginnen
krewny
Jestem najbliższym krewnym mojej matki.
relaxed
My mother is really relaxed and never gets stressed.
Lernen beginnen
zrelaksowany
Moja mama jest naprawdę zrelaksowana i nigdy się nie stresuje.
rivalry
There is a lot of rivalry between me and my sister.
Lernen beginnen
rywalizacja
Między mną a moją siostrą panuje duża rywalizacja.
share
I share a lot of hobbies with my sister.
Lernen beginnen
dzielić, podzielać
Dziele wiele zainteresowań z moją siostrą.
sick
He’s been off sick for two weeks.
Lernen beginnen
chory
Nie był chory przez dwa tygodnie.
spicy
I love spicy Thai curries.
Lernen beginnen
pikantny
Uwielbiam pikantne tajskie curry.
stressed
Richard works too hard and is always stressed.
Lernen beginnen
zestresowany
Richard pracuje zbyt ciężko i zawsze jest zestresowany.
suffocate
He tried to suffocate me under the bedcovers!
Lernen beginnen
dusić
Próbował mnie udusić pod kołdrą!
tension
There was tension at home because our parents argued.
Lernen beginnen
napięcie
W domu panowało napięcie, ponieważ nasi rodzice kłócili się.
value
Now that I am older I really value my parents.
Lernen beginnen
wartość
Teraz, kiedy jestem starszy, naprawdę cenię moich rodziców.
alternative therapy
Have you tried alternative therapy, like hypnotherapy?
Lernen beginnen
terapia alternatywna
Czy próbowałeś / -aś alternatywnej terapii? hipnoterapia?
argue
My parents argue but they will never get divorced.
Lernen beginnen
kłócić się
Moi rodzice kłócą się, ale nigdy się nie rozwiedli.
aware
Are you aware that you are your aunt’s only relative?
Lernen beginnen
świadomy
Czy jesteś świadoma, że jesteś jedyną krewną ciotki?
cake
I made a chocolate cake for my girlfriend’s birthday.
Lernen beginnen
ciasto
Zrobiłem ciasto czekoladowe na urodziny mojej dziewczyny.
carton
Can you get me a carton of orange juice?
Lernen beginnen
karton
Czy możesz mi podać karton soku pomarańczowego?
chef
My brother is a chef in an Italian restaurant.
Lernen beginnen
szef kuchni
Mój brat jest szefem kuchni we włoskiej restauracji.
chocolate
Clients receive free chocolate at the end of the night.
Lernen beginnen
czekolada
Klienci otrzymują bezpłatną czekoladę pod koniec nocy.
concentration
Blueberries can improve concentration.
Lernen beginnen
koncentracja
Jagody mogą poprawić koncentrację.
container
This is a plastic container for pasta.
Lernen beginnen
pojemnik
To plastikowy pojemnik na makaron.
creamy
We ordered pasta in a creamy sauce.
Lernen beginnen
śmietankowy, kremowy
Zamówiliśmy makaron w kremowym sosie.
cuisine
I love Indian cuisine.
Lernen beginnen
kuchnia
Uwielbiam kuchnię indyjską.
cure
I want to find a cure for my headaches.
Lernen beginnen
lekarstwo
Chcę znaleźć lekarstwo na bóle głowy.
cut down on
I need to cut down on sugar and fat to lose weight.
Lernen beginnen
ograniczać
Muszę zmniejszyć cukier i tłuszcz, aby schudnąć.
decision
Have you made a decision about your holiday yet?
Lernen beginnen
decyzja
Podjąłeś już decyzję o wakacjach?
dramatic
The results of the experiment were dramatic.
Lernen beginnen
radykalny
Wyniki eksperymentu były dramatyczne.
efficiently
Food that is high in protein helps your brain to work more efficiently.
Lernen beginnen
sprawnie
Pokarm bogaty w białko pomaga mózgowi w wydajniejszej pracy.
endorphins endorfiny
The brain releases endorphins when you eat chocolate.
Lernen beginnen
The brain releases endorphins when you eat chocolate.
Mózg uwalnia endorfiny podczas jedzenia czekolady.
expert
My aunt is an expert on Victorian literature.
Lernen beginnen
specjalista
Moja ciocia jest ekspertem od literatury wiktoriańskiej.
feel a bit down
I always feel a bit down after a holiday.
Lernen beginnen
czuć się przybitym
Po wakacjach zawsze czuję się trochę przygnębiony.
focused adj
After my morning coffee I feel really focused.
Lernen beginnen
skupiony
Po porannej kawie czuję się naprawdę skoncentrowana.
food supplement
I take a food supplement every day.
Lernen beginnen
suplementy diety
Codziennie biorę suplement diety.
jar
Can you pass me that jar of strawberry jam?
Lernen beginnen
słoik
Czy możesz podać mi słoik dżemu truskawkowego
margarine
Do you prefer butter or margarine?
Lernen beginnen
margaryna
Wolisz masło czy margarynę
meeting
I have a meeting with my boss at 10.00 a.m.
Lernen beginnen
spotkanie
Mam spotkanie z szefem o 10.00
mushroom
I’ll have a ham and mushroom pizza, please.
Lernen beginnen
grzyb
Poproszę pizzę z szynką i grzybami.
nightclub
We went to a nightclub until 2.00 a.m.
Lernen beginnen
klub nocny
Chodziliśmy do klubu nocnego do godziny 2:00
public holiday
It’s a public holiday on Monday so we won’t go to work.
Lernen beginnen
święto państwowe
W poniedziałek jest święto państwowe, więc nie pójdziemy do pracy.
salt
Don’t put too much salt on your dinner.
Lernen beginnen
sól
Nie dodawaj za dużo soli do obiadu.
sausage
Would you like a sausage or a burger?
Lernen beginnen
kiełbasa
Czy chciałbyś kiełbasę lub burgera?
steak
I ordered steak and chips at the restaurant.
Lernen beginnen
stek, kotlet
Zamówiłem stek z frytkami w restauracji.
sugar
I always have sugar in my coffee.
Lernen beginnen
cukier
Zawsze mam cukier w swojej kawie.
takeaway
We ordered a takeaway pizza.
Lernen beginnen
na wynos
Zamówiliśmy pizzę na wynos.
tinned
I don’t like the taste of tinned tuna.
Lernen beginnen
z puszki
Nie podoba mi się smak konserwowanego tuńczyka.
violence
Late night violence can be a problem in some towns.
Lernen beginnen
przemoc
Przemoc w nocy może stanowić problem w niektórych miastach.
vitamin
There is a lot of vitamin C in oranges.
Lernen beginnen
witamina
W pomarańczach jest dużo witaminy C.
weapon
Chocolate could become a secret weapon in the fight against crime.
Lernen beginnen
broń
Czekolada może stać się tajną bronią w walce przeciwko przestępczości.
afford
I can’t afford to go on holiday this year.
Lernen beginnen
pozwolić sobie (na coś)
W tym roku nie stać mnie na wakacje.
bank account
How much money do you have in your bank account?
Lernen beginnen
konto bankowe
Ile pieniędzy masz na koncie bankowym?
bill
The electricity bill came through the post today.
Lernen beginnen
rachunek
Rachunek za prąd pojawił się dziś pocztą.
borrow
Can I borrow some money, please?
Lernen beginnen
pożyczyć (komuś)
Czy mogę pożyczyć trochę pieniędzy?
cash machine
I took £30 out of the cash machine.
Lernen beginnen
bankomat
Wyjąłem z bankomatu 30 funtów.
charge
How much do you charge for a haircut?
Lernen beginnen
pobierać opłatę
Ile pobierasz za fryzurę?
coin
I found a 10p coin on the pavement.
Lernen beginnen
moneta
Na chodniku znalazłem monetę 10 pensów.
cost
These shoes cost £70.
Lernen beginnen
kosztować
Te buty kosztują 70 £.
credit card
The payment had been taken from my credit card.
Lernen beginnen
The payment had been taken from my credit card. karta kredytowa
Płatność została pobrana z mojej karty kredytowej.
debt
I had a lot of debt when I left university.
Lernen beginnen
dług
Miałem dużo długów, kiedy opuściłem uniwersytet.
earn
How much do doctors earn in your country?
Lernen beginnen
zarabiać
Ile zarabiają lekarze w twoim kraju?
inherit
She will inherit a lot of money when her parents die.
Lernen beginnen
dziedziczyć
Odziedziczy mnóstwo pieniędzy, gdy umrą jej rodzice.
invest
You should invest some money in the stock market.
Lernen beginnen
inwestować
Powinieneś zainwestować trochę pieniędzy na giełdzie.
lend
Can you lend me £30 until tomorrow?
Lernen beginnen
pożyczyć (od kogoś)
Czy możesz pożyczyć mi 30 funtów do jutra?
live off
I have to live off my parents while I’m at university.
Lernen beginnen
żyć na koszt
Muszę żyć na koszt rodziców, kiedy jestem na uniwersytecie.
live on
If I lose my job, I’ll have no money to live on.
Lernen beginnen
przetrwać
Jeśli stracę pracę, nie będę miał pieniędzy by przetrwać.
loan
I need a loan from the bank to start my own business.
Lernen beginnen
pożyczka
Potrzebuję pożyczki z banku, aby założyć własną firmę.
mortgage
The bank gave me a mortgage to buy a house.
Lernen beginnen
hipoteka
Bank udzielił mi kredytu hipotecznego na zakup domu.
note
I left a £20 note on my desk.
Lernen beginnen
banknot
Zostawiłem na biurku banknot 20 funtów.
owe
You owe me £10.
Lernen beginnen
być winnym
Jesteś mi winien 10 funtów.
pay back
I pay back £50 of the loan to the bank every month.
Lernen beginnen
zwrócić
Co miesiąc spłacam bankowi 50 funtów pożyczki.
raise
How much money did you raise for the school?
Lernen beginnen
podwyżka
Ile pieniędzy zebrałeś na szkołę?
salary
Lawyers get a good salary.
Lernen beginnen
pensja
Prawnicy otrzymują dobrą pensję.
save
I try to save some money every month.
Lernen beginnen
zaoszczędzić
Staram się oszczędzać pieniądze każdego miesiąca.
take out
I never take out more than £50 at a cash machine.
Lernen beginnen
wypłacić
Nigdy nie wypłacam więcej niż 50 funtów w bankomacie.
tax
How much tax do you have to pay every month?
Lernen beginnen
podatek
Ile podatku musisz płacić co miesiąc?
waste
Don’t waste your money on things you don’t need.
Lernen beginnen
marnować
Nie marnuj pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujesz.
worth
How much is your house worth?
Lernen beginnen
warty
Ile wart jest twój dom?
boiling
It’s boiling at the moment – 34 degrees Celsius!
Lernen beginnen
wrzący
W tej chwili gotuje się - 34 stopnie Celsjusza!
boutique
She works in a designer clothes boutique.
Lernen beginnen
butik
Pracuje w butiku z markowymi ubraniami.
broke
I was always broke when I was a student.
Lernen beginnen
spłukany
Zawsze byłem spłukany, kiedy byłem studentem.
cheque
I wrote a cheque for £300.
Lernen beginnen
czek
Napisałem czek na 300 £.
consecutive
She ran three consecutive marathons in 24 hours.
Lernen beginnen
kolejny
W ciągu 24 godzin przebiegła trzy kolejne maratony.
contract
We signed the contract.
Lernen beginnen
kontrakt, umowa
Podpisaliśmy umowę.
current
I had to paddle against the current.
Lernen beginnen
prąd
Musiałem wiosłować pod prąd.
delicious
The food was delicious.
Lernen beginnen
wyborny
Jedzenie było pyszne.
delighted
My parents are delighted that I’m getting married.
Lernen beginnen
zachwycony
Moi rodzice są zachwyceni, że biorę ślub.
dyslexia
My son can’t read very well because he has dyslexia.
Lernen beginnen
dysleksja
Mój syn nie potrafi bardzo dobrze czytać, ponieważ ma dysleksję.
enormous
His house is enormous and has six bedrooms.
Lernen beginnen
ogromny
Jego dom jest ogromny i ma sześć sypialni.
exhausted
I was exhausted after the race.
Lernen beginnen
wyczerpany
Byłem wykończony po wyścigu.
exhaustion
I suffered from heat exhaustion.
Lernen beginnen
przemęczenie
Cierpiałem z powodu wyczerpania cieplnego.
fantastic
I’ve had a fantastic time here.
Lernen beginnen
niesamowity
Niesamowicie się tu bawiłem.
figures
He calculated figures in his head.
Lernen beginnen
cyfry
Obliczał liczby w głowie.
filthy
John’s kitchen is filthy.
Lernen beginnen
obrzydliwy, brudny
Kuchnia Johna jest brudna.
freezing
The sea was freezing so we didn’t swim.
Lernen beginnen
przemarznięty
Kuchnia Johna jest brudna.
furious
Lyn is furious that you didn’t invite her to the party.
Lernen beginnen
wściekły
Lyn jest wściekła, że ​​nie zaprosiłeś jej na przyjęcie.
gamble
Starting my own business was a bit of a gamble.
Lernen beginnen
zakład
Rozpoczęcie własnej działalności było trochę ryzykowne.
go on sale
When will his new book go on sale?
Lernen beginnen
iść na sprzedaż
Kiedy jego nowa książka trafi do sprzedaży?
hilarious
The film was hilarious – we laughed so much.
Lernen beginnen
przezabawny, bardzo śmieszny
Film był przezabawny - tyle się śmialiśmy.
humidity
The humidity here is 80 per cent in the summer.
Lernen beginnen
wilgotność
W tym miejscu wilgotność wynosi 80 procent.
infested
The river is infested with crocodiles.
Lernen beginnen
rojący się (od czegoś)
Rzeka roi się od krokodyli.
inspire
I’ve been listening to music to inspire me.
Lernen beginnen
zainspirować
Słuchałem muzyki, aby mnie zainspirowała.
kayak
Why did you agree to kayak down the Amazon?
Lernen beginnen
pływać kajakiem
Dlaczego zgodziłeś się spłynąć kajakiem po Amazonce?
make money
I want to make money from my paintings.
Lernen beginnen
zarobić pieniądze
Chcę zarabiać na moich obrazach.
millionaire
Jeff became a millionaire, but lost most of his money.
Lernen beginnen
milioner
Jeff został milionerem, ale stracił większość swoich pieniędzy.
paddle
We used a wooden paddle to move the boat.
Lernen beginnen
wiosło
Do poruszenia łodzią użyliśmy drewnianego wiosła.
positive
Did you have a positive experience when you went abroad?
Lernen beginnen
pozytywny
Czy miałeś pozytywne doświadczenia podczas wyjazdu za granicę?
put aside
Every week I put aside some money for a holiday.
Lernen beginnen
odkładać
Co tydzień odkładam pieniądze na wakacje.
recession
Our business lost a lot of money during the recession.
Lernen beginnen
recesja, kryzys
Nasza firma straciła dużo pieniędzy podczas recesji.
risky
This is a very risky trip.
Lernen beginnen
ryzykowny
To bardzo ryzykowna podróż.
sponsor
She asked me to sponsor her for a charity programme.
Lernen beginnen
zasponsorować
Poprosiła mnie o sponsorowanie jej na program charytatywny.
starving
I was starving when I came home from school.
Lernen beginnen
głodujący
Głodowałem, kiedy wróciłem ze szkoły do ​​domu.
suffer
I really suffer in hot weather.
Lernen beginnen
cierpieć
Naprawdę cierpię w czasie upałów.
target
100 km per day is my target.
Lernen beginnen
cel
100 km dziennie to mój cel.
terrified
Are there any animals that you’re terrified of?
Lernen beginnen
przerażony
Czy są jakieś zwierzęta, których się boisz?
tiny
My flat is really tiny with only two rooms.
Lernen beginnen
maleńki
Moje mieszkanie jest naprawdę małe i ma tylko dwa pokoje.
ache
I have an ache in my right arm from playing tennis.
Lernen beginnen
ból
ashamed
He felt so ashamed that he couldn’t read.
Lernen beginnen
zawstydzony
bandaged
He came to work with a bandaged head.
Lernen beginnen
obandażowany
best-seller
His autobiography became a best-seller.
Lernen beginnen
hit, bestseller
burst into tears
When I finished the race I burst into tears.
Lernen beginnen
zalać się łzami
charity
My sister works for a children’s charity.
Lernen beginnen
instytucja charytatywna
consumer society
We live in a consumer society where people want new things all the time.
Lernen beginnen
społeczeństwo konsumpcyjne
cynical
I’m always very cynical about our government.
Lernen beginnen
cyniczny
door-to-door
I went door-to-door trying to sell insurance.
Lernen beginnen
od drzwi do drzwi
drive someone mad
My parents drive me mad with their arguing!
Lernen beginnen
doprowadzać kogoś do szału
employ
We employ a gardener who comes once a week.
Lernen beginnen
zatrudnać
fee
My lawyer has an hourly fee of £150!
Lernen beginnen
opłata
foot the bill
My children use the phone but I foot the bill.
Lernen beginnen
zapłacić rachunek, bulić za
ghost writer
She used a ghost writer to write her autobiography.
Lernen beginnen
piszący za kogoś, autor‑widmo
good cause
I ran a marathon to make money for a good cause.
Lernen beginnen
słuszna sprawa
gorilla
I saw a big gorilla at the zoo.
Lernen beginnen
goryl
instalment
I paid back the first instalment on my loan.
Lernen beginnen
rata
instinctively
He instinctively knew what people wanted.
Lernen beginnen
instynktownie
interest
How much interest do you pay on your credit card?
Lernen beginnen
odsetki
lorry
A big red lorry parked outside our house.
Lernen beginnen
ciężarówka
mechanic
I had to pay the mechanic £100 to repair my car.
Lernen beginnen
mechanik
melted
There was melted chocolate at the bottom of my bag.
Lernen beginnen
roztopiony
presenter
I want to be a TV presenter when I grow up.
Lernen beginnen
prezenter, prezenterka
prize
I won first prize in the competition.
Lernen beginnen
nagroda
proud
I was so proud of my son when he passed his exams.
Lernen beginnen
dumny
rough idea
I usually have a rough idea about what I spend my money on.
Lernen beginnen
ogólny pomysł
salesman
My brother is a used car salesman.
Lernen beginnen
sprzedawca
scam
That email saying we had won some money was a scam.
Lernen beginnen
przekręt
shopping spree
I always go on a shopping spree when I get paid.
Lernen beginnen
szał zakupów
store
He works in a grocery store.
Lernen beginnen
sklep
surface
I can see my reflection in the surface of the water.
Lernen beginnen
powierzchnia
tape
My fingers are bandaged with white tape.
Lernen beginnen
wstążka, tasiemka
avoid
Avoid the motorway – there is a huge traffic jam.
Lernen beginnen
ominąć, uniknąć
bus stop
You can buy a ticket at the bus stop.
Lernen beginnen
przystanek autobusowy
car crash
I broke my leg in a car crash last month.
Lernen beginnen
wypadek samochodowy
carriage
My seat is in carriage F.
Lernen beginnen
wagon
child seat
You should buy a child seat for your car.
Lernen beginnen
fotelik dziecięcy
coach
We went on a coach to France.
Lernen beginnen
autokar
cross
What’s the quickest way to cross a busy city?
Lernen beginnen
przejechać przez
cycle lane
It’s safer to use a cycle lane when you’re on your bike.
Lernen beginnen
ścieżka rowerowa
end up phr
If I get on that bus, I’ll end up in the wrong place!
Lernen beginnen
skończyć (źle), doprowadzić kogoś (do robienia czegoś)
get stuck
I always get stuck in traffic on my way to work.
Lernen beginnen
utknąć
go over
Don’t go over the speed limit.
Lernen beginnen
przekroczyć
lorry
My brother drives a lorry.
Lernen beginnen
ciężarówka
motorway
The motorway speed limit is 70 miles per hour.
Lernen beginnen
autostrada
parking fine
I left my car on double yellow lines and I got a parking fine.
Lernen beginnen
mandat za złe parkowanie
pedestrian crossing
Children should always use a pedestrian crossing.
Lernen beginnen
przejście dla pieszych
petrol station
I stopped at a petrol station to fill up the car.
Lernen beginnen
stacja benzynowa
platform
The train leaves from this platform.
Lernen beginnen
peron
roadworks
Roadworks are starting on this road next week.
Lernen beginnen
roboty drogowe
run out
What will we do if we run out of petrol?
Lernen beginnen
kończyć się, wyczerpywać się
rush hour
The traffic is always bad in rush hour.
Lernen beginnen
godzina szczytu
scooter
My daughter uses her scooter to get to work.
Lernen beginnen
skuter
seat belt
You must wear a seat belt in cars in this country.
Lernen beginnen
pas bezpieczeństwa
set off phr
We set off early to avoid the traffic.
Lernen beginnen
wyruszać, wyjeżdżać
speed camera
There’s a speed camera so don’t drive too fast.
Lernen beginnen
fotoradar
speed limit
What’s the speed limit on this road?
Lernen beginnen
ograniczenie prędkości
taxi rank
There’s a taxi rank outside the station.
Lernen beginnen
postój taksówek
traffic jam
Sorry I’m late – there was a terrible traffic jam.
Lernen beginnen
korek
traffic lights
Turn right after the traffic lights.
Lernen beginnen
sygnalizacja świetlna
tram
I go to work by tram.
Lernen beginnen
tramwaj
Underground
I use the London Underground every day.
Lernen beginnen
metro
van
My uncle is a builder and he has his own van.
Lernen beginnen
furgonetka
watch / look out!
Look out! You’re going to crash!
Lernen beginnen
Uwaga! Uważaj!
zebra crossing
It’s safest to cross the road at the zebra crossing.
Lernen beginnen
pasy, przejście dla pieszych
afraid of
I’m afraid of spiders.
Lernen beginnen
bać się
angry with
Are you still angry with me?
Lernen beginnen
zły na
apologize to
Apologize to your sister for breaking her hairdryer.
Lernen beginnen
przepraszać kogoś
argue with
I always argue with my parents.
Lernen beginnen
spierać się z
arrive at
We arrive at Heathrow at 10.30 a.m.
Lernen beginnen
przyjeżdżać do(na)
arrive in
What time do you arrive in London?
Lernen beginnen
przybywać do
ask for
I want to ask for some help with my homework.
Lernen beginnen
poprosić o
belong to
Who does this jacket belong to?
Lernen beginnen
należeć do
choose between
You have to choose between these two dresses.
Lernen beginnen
wybierać między
close to
I’m very close to my mum and we speak every day.
Lernen beginnen
blisko
depend on
I might go to university next year – it will depend on my exam results.
Lernen beginnen
zależeć od
different from
This house is very different from your last one.
Lernen beginnen
inny niż
dream about
Do you often dream about work?
Lernen beginnen
śnić o
excited about
Are you excited about your holiday?
Lernen beginnen
podekscytowany czymś
famous for
What’s your home town famous for?
Lernen beginnen
znany z
fed up with
I’m fed up with tidying away your clothes all the time.
Lernen beginnen
mieć czegoś dość
fond of
I’m fond of my niece – she’s so sweet.
Lernen beginnen
lubić kogoś, coś, być zachwyconym
frightened of prep
Are you frightened of heights?
Lernen beginnen
przerażony czymś
good at
I’m really good at maths but I’m useless at history.
Lernen beginnen
dobry z
good for
Doing some exercise every day is good for you.
Lernen beginnen
dobry dla
interested in
I’m really interested in history.
Lernen beginnen
zainteresowany czymś
keen on
I’m keen on football so I watch it most weekends.
Lernen beginnen
chętny do
kind to
Please be kind to your little brother.
Lernen beginnen
życzliwy dla
laugh at
Don’t laugh at me when I’m talking.
Lernen beginnen
śmiać się z
look forward to
I look forward to seeing you next week.
Lernen beginnen
oczekiwać na
married to
How long have you been married to your wife?
Lernen beginnen
w związku małżeńskim z
pay for
How much did you pay for that car?
Lernen beginnen
płacić za
pleased about
Are you pleased about the new tax system?
Lernen beginnen
cieszyć się z
proud of
I’m proud of my nephew as he’s now a doctor.
Lernen beginnen
dumny z
remind me to
Can you remind me to call your grandma tomorrow?
Lernen beginnen
przypomnieć mi
rude to
Don’t be rude to your father!
Lernen beginnen
niegrzeczny wobec
scared of
I’m scared of the dark.
Lernen beginnen
przestraszony czymś
spend money on
I like to spend money on good quality food.
Lernen beginnen
wydać pieniądze na
tired of
I’m tired of working – I need to have a rest.
Lernen beginnen
być czymś zmęczonym
worried about
I’m worried about Jody – she seems really depressed.
Lernen beginnen
martwić się o
according to
According to the article, women are better at multitasking.
Lernen beginnen
według
adventure
I want an adventure so let’s go travelling together.
Lernen beginnen
przygoda
ahead of
The car was ahead of the bike.
Lernen beginnen
przed
almost
I can talk to my wife about almost anything.
Lernen beginnen
prawie
choke
Try not to choke on that apple.
Lernen beginnen
udławić się
claim
They claim that women use more words than men.
Lernen beginnen
twierdzić
confusing
The map was confusing and we got lost.
Lernen beginnen
dezorientujący
credible
This research isn’t credible so I don’t trust the findings.
Lernen beginnen
wiarygodny
fit
They want to fit me with a hearing aid.
Lernen beginnen
wyposażyć
generally
Generally speaking, are women more talkative than men?
Lernen beginnen
na ogół
gossip
Have you got any gossip to share?
Lernen beginnen
plotki
gossip
She likes to gossip with her friends over coffee.
Lernen beginnen
plotkować
hardly
We hardly ever go to the cinema any more.
Lernen beginnen
prawie wcale
in fact
We don’t eat out much, in fact, we don’t even have takeaways any more.
Lernen beginnen
właściwie
manual
I need a training manual on how to bring up children.
Lernen beginnen
podręcznik
multitask
Do you think women can multitask better than men?
Lernen beginnen
wykonywać wiele zadań naraz
permit
Do you have a permit to park here?
Lernen beginnen
zezwolenie
race
I won the race.
Lernen beginnen
wyścig
range
There is a wide range of products to choose from.
Lernen beginnen
zakres
reach
When do you think you will reach the station?
Lernen beginnen
dotrzeć, dojechać gdzieś
recorder
They attached a recorder to them to monitor their conversations.
Lernen beginnen
urządzenie do nagrywania
reduce
Laughing can reduce stress.
Lernen beginnen
zredukować, zmniejszyć
route
Which is the best route to the station?
Lernen beginnen
trasa, droga
rush
I was late so I had to rush to school.
Lernen beginnen
spieszyć się
sceptical
They are sceptical of the belief that women use three times as many words as men.
Lernen beginnen
sceptyczny
slightly
Men only use slightly fewer words than women.
Lernen beginnen
nieco
stereotype
The stereotype of British people is that they always talk about the weather.
Lernen beginnen
stereotyp
stereotype
They stereotype women as being better at looking after children.
Lernen beginnen
szufladkować
stick
Men usually stick to one subject for longer when they chat.
Lernen beginnen
trzymać się
swap
We like to get together and swap opinions.
Lernen beginnen
wymienić
talk about
I like to talk about politics with my friends.
Lernen beginnen
rozmawiać o
tend
Women tend to gossip more than men.
Lernen beginnen
skłaniać się ku
turn around
Turn around because you’re going the wrong way!
Lernen beginnen
zawrócić
turn red
When the lights turn red you have to stop.
Lernen beginnen
czerwienić się
whereas conj
Women talk about lots of subjects whereas men usually stick to one subject for longer.
Lernen beginnen
podczas gdy
worse
You should leave now because the traffic is getting worse.
Lernen beginnen
gorszy
check-in desk
Go straight to the check-in desk at the airport.
Lernen beginnen
stanowisko odprawy
commando
He was a commando in the British army.
Lernen beginnen
komandos
do your hair
How long does it take to do your hair?
Lernen beginnen
uczesać się
driving simulator
A British car magazine tested drivers in a driving simulator.
Lernen beginnen
symulator jazdy
illegal
Have you ever done something illegal?
Lernen beginnen
nielegalny
military precision
Getting ready for school requires military precision.
Lernen beginnen
wojskowa precyzja
motorboat
My brother bought a motorboat last weekend.
Lernen beginnen
motorówka
nickname
Did you have a nickname when you were at school?
Lernen beginnen
przezwisko
mile
How long does it take you to walk one mile?
Lernen beginnen
jedna mila
overground train
You should take the overground train from Waterloo.
Lernen beginnen
kolej naziemna
penalty
Their best player missed the penalty.
Lernen beginnen
rzut karny
public transport
I never use public transport because I love driving.
Lernen beginnen
transport publiczny
publish
Will they publish your article in the magazine?
Lernen beginnen
wydać, opublikować
put make-up on
I need 20 minutes to put make-up on in the morning.
Lernen beginnen
zrobić makijaż
ring road
Drive round the ring road to get to that part of town.
Lernen beginnen
obwodnica
rucksack
I put my lunch box into my rucksack.
Lernen beginnen
plecak
satnav
I use my satnav when I go on long journeys.
Lernen beginnen
nawigacja satelitarna
series
Top Gear is a very popular TV series.
Lernen beginnen
serial telewizyjny
silence is golden
I like to spend time in quiet places – silence is golden.
Lernen beginnen
milczenie jest złotem
sleeping tablet
I took a sleeping tablet to help me sleep last night.
Lernen beginnen
tabletka nasenna
stay-at-home dad
I’m a stay-at-home dad and my wife works.
Lernen beginnen
tata zajmujący się domem
the Tube
I hate travelling on the Tube.
Lernen beginnen
metro
trivial adj
My friends talk about trivial things like celebrities.
Lernen beginnen
banalny, przeciętny
valuable
My time is valuable so I don’t like to waste it.
Lernen beginnen
cenny, wartościowy
amazed
I was amazed by our son’s exam results.
Lernen beginnen
zdumiony
amazing
The view from our hotel room is amazing.
Lernen beginnen
niezwykły, zdumiewający
basic phrase
Learn some basic phrases before you travel abroad.
Lernen beginnen
podstawowy zwrot
bored
I’m bored – let’s do something.
Lernen beginnen
znudzony
boring
This film is really boring.
Lernen beginnen
nużący, nudny
busy
I’m afraid the line is busy at the moment.
Lernen beginnen
zajęty
consequence
Leaving my phone on had an embarrassing consequence.
Lernen beginnen
konsekwencja, rezultat
depressed
She was feeling depressed so she went to her doctor.
Lernen beginnen
przygnębiony
depressing
I find winter depressing.
Lernen beginnen
przygnębiający
dial
Can you dial the number for me?
Lernen beginnen
wykręcić numer
disappointed
My parents were disappointed with my exam results.
Lernen beginnen
rozczarowany
disappointing
My exam results were a bit disappointing.
Lernen beginnen
rozczarowujący
embarrassed
I was embarrassed when I fell over in the town centre.
Lernen beginnen
zakłopotany
embarrassing
It was embarrassing when my dad decided to dance!
Lernen beginnen
żenujący, kłopotliwy
engaged
I tried to call you but the line was engaged.
Lernen beginnen
zajęty
etiquette
Do you know about mobile phone etiquette?
Lernen beginnen
etykieta, normy
evidence
If at first you don’t succeed, destroy all the evidence that you tried.
Lernen beginnen
dowód, dowody
excited
I was really excited on the first day of the course.
Lernen beginnen
pasjonujący
exciting
The action film was really exciting.
Lernen beginnen
ekscytujący
fabulous
She looks fabulous in that dress!
Lernen beginnen
wspaniały, baśniowy
fluently
I can speak Italian fluently.
Lernen beginnen
biegle
frightened
I was frightened when I heard that knocking noise.
Lernen beginnen
przerażony
frightening
It’s frightening to walk through the woods at night.
Lernen beginnen
przerażający
frustrated
I’m really frustrated by our new camera.
Lernen beginnen
sfrustrowany
frustrating
Using this website is frustrating.
Lernen beginnen
frustrujący
hang up
Don’t hang up until you’ve heard what I want to say.
Lernen beginnen
odłożyć słuchawkę
instant messaging
I use instant messaging to chat to my friends.
Lernen beginnen
komunikator
language barrier
For tourists, the language barrier is a real problem.
Lernen beginnen
bariera językowa
leave a message
Please leave a message after the beep.
Lernen beginnen
zostawić wiadomość
link n
I have a strong personal link to Greece.
Lernen beginnen
pociąg, powiązanie
manners
Saying please and thank you is good manners.
Lernen beginnen
zachowanie
more exceptions than rules
There seem to be more exceptions than rules in Russian grammar.
Lernen beginnen
wyjątek potwierdzający regułę
multilingual
He’s multilingual – he speaks eight languages.
Lernen beginnen
wielojęzyczny
quiet zone
This is a quiet zone so please turn off your mobile.
Lernen beginnen
strefa ciszy
scene
I love the car chase scene in the latest James Bond film.
Lernen beginnen
scena
screen saver
I have a picture of my children as my screen saver.
Lernen beginnen
wygaszacz ekranu
silent mode
I switch my phone to silent mode during meetings.
Lernen beginnen
tryb cichy
skill
She has a skill for languages.
Lernen beginnen
wprawa, umiejętność
tired
I’m really tired so I’m going to bed.
Lernen beginnen
zmęczony
tiring
Swimming in the sea is tiring.
Lernen beginnen
męczący
vibrate mode
Switch your phone to vibrate mode at the cinema.
Lernen beginnen
wibracja
voicemail
Leave a message on my voicemail.
Lernen beginnen
poczta głosowa
accompany
Can I accompany you to the bus stop?
Lernen beginnen
towarzyszyć
Afrikaans
He lives in Sov /uth Africa and speaks Afrikaans.
Lernen beginnen
afrykanerski
app
Have you seen the latest app for counting calories?
Lernen beginnen
aplikacja
appropriate
Do you think your behaviour is appropriate?
Lernen beginnen
odpowiedni
calm
You seem very calm about your driving test.
Lernen beginnen
spokojny
Catalan
They speak Catalan and Spanish in Barcelona.
Lernen beginnen
kataloński
criticize
You should never criticize her cooking.
Lernen beginnen
krytykować
declare
You should not declare what you will and will not eat.
Lernen beginnen
oznajmić
deserve
People with you deserve more attention than those at the end of the phone.
Lernen beginnen
zasługiwać
doubt
I doubt that he’ll get good exam results because he is really lazy.
Lernen beginnen
wątpić
excursion
We went on a diving excursion the next day.
Lernen beginnen
wycieczka, wypad
face-to-face
I would like to speak to you about this face-to-face.
Lernen beginnen
w cztery oczy
finals
I’m studying hard for my finals at the moment.
Lernen beginnen
egzaminy końcowe
generate
I didn’t think the competition would generate this amount of media attention.
Lernen beginnen
wytworzyć, wygenerować
Greek
I had to learn the Greek alphabet.
Lernen beginnen
grecki
hands-free
I bought a hands-free set so I can use my phone in the car.
Lernen beginnen
zestaw słuchawkowy
Hebrew
I learnt some Hebrew when I was young,
Lernen beginnen
hebrajski
helping
She gave me an enormous helping of lasagne.
Lernen beginnen
dokładka
instantly
If you learn some basic phrases it instantly shows that you respect the culture and language.
Lernen beginnen
natychmiast
insulting
The player was sent off for insulting the referee.
Lernen beginnen
obraźliwy
intimate
They had an intimate conversation in a quiet place.
Lernen beginnen
intymny
invisible
Sometimes I wish I could become invisible.
Lernen beginnen
niewidoczny
island
He grew up on a small island off the coast of Scotland.
Lernen beginnen
wyspa
knowledge
I don’t have much knowledge of science, I’m afraid.
Lernen beginnen
wiedza
media attention
The celebrity story received a lot of media attention.
Lernen beginnen
uwaga mediów
megaphone
Use the megaphone so that everyone can hear you.
Lernen beginnen
megafon
nasty
Heidi received a nasty email from Carolyn.
Lernen beginnen
okropny
Oriental
Oriental languages are hard for Europeans to learn.
Lernen beginnen
orientalny
ought
John just called so you ought to call him back.
Lernen beginnen
powinien, powinna, powinno
permission
Don’t post photos of friends without asking their permission.
Lernen beginnen
pozwolenie
reception
The reception is really poor and I can’t hear what you’re saying.
Lernen beginnen
odbiór
robot
I was dancing like a robot!
Lernen beginnen
robot
Roman
It’s easier to learn a language with Roman letters.
Lernen beginnen
rzymski
scuba dive
I want to learn to scuba dive when we go to Spain.
Lernen beginnen
nurkować
see sense
I hope she will see sense and find a better boyfriend.
Lernen beginnen
dostrzec sens
Roman
It’s easier to learn a language with Roman letters.
Lernen beginnen
rzymski
scuba dive
I want to learn to scuba dive when we go to Spain.
Lernen beginnen
nurkować
see sense
I hope she will see sense and find a better boyfriend.
Lernen beginnen
dostrzec sens
skydiving
I went skydiving when I was in New Zealand.
Lernen beginnen
wykonywać akrobacje spadochronowe
snorkelling
I love snorkelling and looking at the fish.
Lernen beginnen
nurkowanie z rurką
stepmother
My father married his girlfriend so I now have a stepmother.
Lernen beginnen
macocha
tactless
It was tactless to say you didn’t like his new shirt.
Lernen beginnen
nietaktowny
theory
You need to study the theory to pass the test.
Lernen beginnen
teoria
tip
I have a good tip on how to make pasta sauce.
Lernen beginnen
wskazówka
tune
I still try to dance when I hear a salsa tune.
Lernen beginnen
melodia
whole
Have you finished the whole cake already?
Lernen beginnen
cały
You don’t have to shout
You don’t have to shout – I can hear you.
Lernen beginnen
Nie musisz krzyczeć
You have to keep your phone on...
You have to keep your phone on so that I can contact you.
Lernen beginnen
Musisz mieć włączony telefon...
You must not use your phone...
You must not use your phone in the library.
Lernen beginnen
Nie wolno ci korzystać z telefonu...
If you must take a call...
If you must take a call in the car, use a hands-free set.
Lernen beginnen
Jeśli musisz odebrać telefon...
arena
The horse racing competition took place in the arena.
Lernen beginnen
arena
beat
Arsenal beat Chelsea 2-0.
Lernen beginnen
pokonać
captain
Which player is the captain of your team?
Lernen beginnen
kapitan
circuit
There is a Formula 1 circuit in Bahrain.
Lernen beginnen
okrążenie
coach
My dad is a tennis coach.
Lernen beginnen
trener
course
We went round the 18-hole golf course together.
Lernen beginnen
boisko
court
There’s a tennis court in our local park.
Lernen beginnen
kort, boisko
crowd
There was a huge crowd waiting to get into the stadium.
Lernen beginnen
tłum
draw
We don’t want to draw – we want to win the match.
Lernen beginnen
zremisować
eliminate
We will eliminate their team from the competition.
Lernen beginnen
wyeliminować
fan
I’m a Manchester United fan.
Lernen beginnen
kibic
get fit
I want to lose weight and get fit before my wedding.
Lernen beginnen
nabrać formy
get injured
Try not to get injured in the football match.
Lernen beginnen
doznać kontuzji
gym
I go to the gym every morning for 45 minutes.
Lernen beginnen
siłownia
knock out
Can we knock out their team from the competition?
Lernen beginnen
znokautować
lose
They accept money to lose matches.
Lernen beginnen
przegrać
pitch
The football pitch was very muddy.
Lernen beginnen
boisko
player
Who is the best player in your team?
Lernen beginnen
gracz
pool
I dived into the pool.
Lernen beginnen
basen
referee
The referee blew his whistle.
Lernen beginnen
sędzia
send off
I think the referee should send off that player.
Lernen beginnen
usunąć (z boiska)
slope n
We went really fast down the ski slope.
Lernen beginnen
stok
spectator
I was a spectator at the Wimbledon final this year.
Lernen beginnen
kibic, widz
sports hall
You can play basketball in the sports hall.
Lernen beginnen
hala sportowa
stadium
They built a new stadium for Arsenal a few years ago.
Lernen beginnen
stadion
tai-chi
I do tai-chi to help me relax.
Lernen beginnen
tai chi
team
There are 11 players in a football team.
Lernen beginnen
drużyna
track
I ran twice around the race track.
Lernen beginnen
bieżnia, tor wyścigowy
train
How many hours do you train for every day?
Lernen beginnen
trenować
umpire
The umpire sent one of the players off the field.
Lernen beginnen
arbiter
warm up
It’s important to warm up before you do exercise.
Lernen beginnen
rozgrzewać
win
I really want to win this competition.
Lernen beginnen
wygrać, zwyciężyć
work out
I like to work out at the gym three times a week.
Lernen beginnen
ćwiczyć
yoga
I teach Ashtanga yoga on Monday evenings.
Lernen beginnen
joga
be together
I want us to be together forever.
Lernen beginnen
być razem
become friends
When did you first become friends?
Lernen beginnen
stać się przyjaciółmi
break up
I find it really hard to break up with someone.
Lernen beginnen
zerwać
classmate
He’s a classmate of mine – we take maths together.
Lernen beginnen
kolega, koleżanka z klasy
close friend
Nina is a really close friend of mine.
Lernen beginnen
bliski przyjaciel
colleague
James is a work colleague.
Lernen beginnen
kolega, koleżanka
couple
How long have you and Wendy been a couple?
Lernen beginnen
para
dump
I’m going to dump my boyfriend this evening.
Lernen beginnen
zostawić
ex
I had a text message from my ex yesterday.
Lernen beginnen
były, była
fall out with
I never fall out with my sister.
Lernen beginnen
pokłócić się z
fancy
Do you fancy anyone in your drama class?
Lernen beginnen
podobać się
fiancé(e)
This is my fiancée, Heather.
Lernen beginnen
narzeczona
flatmate
Kevin is my flatmate.
Lernen beginnen
współlokator, współlokatorka
get in touch
Please get in touch when you are next in town.
Lernen beginnen
nawiązywać kontakt
get married
I’d like to get married before I’m 30.
Lernen beginnen
ożenić się, wyjść za mąż
get on
Do you get on with your parents?
Lernen beginnen
być w dobrych stosunkach
get to know
I want to get to know you.
Lernen beginnen
poznać
go out together
How long did you and Nick go out together?
Lernen beginnen
chodzić ze sobą
have a crush on
I have a crush on my sister’s best friend.
Lernen beginnen
bujać się w kimś
have something in common
You need to have something in common with your partner if the relationship is going to work.
Lernen beginnen
mieć coś wspólnego z
lose touch
Don’t lose touch – let’s exchange numbers.
Lernen beginnen
stracić kontakt
mate
Nicola’s not my girlfriend – she’s just a mate.
Lernen beginnen
kumpelka
meet
I find it quite difficult to meet new people.
Lernen beginnen
poznać
partner
I live in a small house with my partner.
Lernen beginnen
partner
propose
I want to propose to my girlfriend tonight.
Lernen beginnen
oświadczyć się
romantic
I took her out for a romantic meal.
Lernen beginnen
romantyczny
split up
When did you split up with Marco?
Lernen beginnen
rozstać się
audition
The actress was driving to an audition.
Lernen beginnen
przesłuchanie
award
They will award the title to the winner of the race.
Lernen beginnen
nagroda
barrier
He raised the barrier to let her pass.
Lernen beginnen
bariera, szlaban
candle
She lit the candle in her bedroom.
Lernen beginnen
świeca
commuter
She was a frequent commuter from London to New York.
Lernen beginnen
dojeżdżający
cute
Lernen beginnen
uroczy She thought he was really cute.
exceptionally
Usain Bolt can run exceptionally fast.
Lernen beginnen
wyjątkowo
exchange a few words
They always exchange a few words when they see each other.
Lernen beginnen
zamienić kilka słów
fate
I knew it was fate that we didn’t win the game.
Lernen beginnen
fatum, los
find the courage
Try to find the courage to give him your number.
Lernen beginnen
zdobyć się na odwagę
lane
The motorway lane was closed.
Lernen beginnen
pas
likely
Is it likely that you will pass your exams?
Lernen beginnen
prawdopodobne
lucky charm
This necklace is my lucky charm.
Lernen beginnen
talizman
opera
We went to see an Italian opera last night.
Lernen beginnen
opera
operator
He was a tollbooth operator.
Lernen beginnen
operator
ritual
He has a ritual that he does before every match.
Lernen beginnen
rytuał
run
I want to run a company when I grow up.
Lernen beginnen
prowadzić
shift
I’m working the day shift at the moment.
Lernen beginnen
zmiana
shoelaces
Did you tie your shoelaces properly?
Lernen beginnen
sznurówki
short cut
If you take the short cut you will get there early.
Lernen beginnen
skrót
superstition
The superstition is that seeing a black cat brings good luck.
Lernen beginnen
przesąd
superstitious
I’m really superstitious so I hate the number 13.
Lernen beginnen
przesądny
sweat
I always sweat a lot when I play tennis.
Lernen beginnen
pocić
their eyes met
Their eyes met across a crowded room.
Lernen beginnen
ich spojrzenia się spotkały
thruway
She came off the thruway and stopped at the tollbooth.
Lernen beginnen
droga ekspresowa
title
They awarded the title to the real winner.
Lernen beginnen
tytuł
tollbooth
You have to pay money to cross the bridge via the tollbooth.
Lernen beginnen
punkt pobierania opłat
traffic cone
He put a traffic cone in front of his lane.
Lernen beginnen
pachołek
turn out
Don’t worry – everything will turn out okay.
Lernen beginnen
okazać się
winner
Who was the winner?
Lernen beginnen
zwycięzca, zwyciężczyni
anecdote
He told us a really funny anecdote at the party.
Lernen beginnen
anegdota
celebrity
Have you ever met a celebrity?
Lernen beginnen
celebryta, sława
cheat
Why did you cheat in your exams?
Lernen beginnen
oszukiwać, ściągać
extra time
There were no goals so the match went to extra time.
Lernen beginnen
dodatkowy czas
forum
I like to post my comments on a web forum.
Lernen beginnen
forum
I’m going to tell you about a time when...
I’m going to tell you about a time when I was in a dangerous situation.
Lernen beginnen
Opowiem ci o czasie gdy
probable
It’s probable that the economy won’t grow in the next few months.
Lernen beginnen
prawdopodobny
protest
You shouldn’t protest against the referee’s decision.
Lernen beginnen
protestować
quarter-finals
We got through to the quarter-finals of the competition.
Lernen beginnen
ćwierćfinały
recover
How long did it take to recover from the accident?
Lernen beginnen
wyzdrowieć, dojść do siebie
This happened a few years ago...
This happened a few years ago – I was walking my dog when I heard a shot.
Lernen beginnen
Zdarzyło się to kilka lat temu...
trophy
I really hope my team wins a trophy this year.
Lernen beginnen
trofeum
unpopular
Football referees are really unpopular in my country.
Lernen beginnen
nielubiany
wax
This candle is made of wax.
Lernen beginnen
wosk
well-paid
Professional footballers are extremely well-paid.
Lernen beginnen
dobrze płatny
When I was younger...
When I was younger I went to swimming lessons every Saturday.
Lernen beginnen
Gdy byłam młodsza / byłem młodszy...
action film
Have you seen that new action film?
Lernen beginnen
film akcji
actor
I want to be an actor so I’m studying drama.
Lernen beginnen
aktor
actress
Angelina Jolie is a famous actress.
Lernen beginnen
aktorka
adaptation
I loved the recent adaptation of Jane Eyre.
Lernen beginnen
adaptacja
animation
My children love the animation Peppa Pig.
Lernen beginnen
film animowany
audience
There weren’t many people in the audience.
Lernen beginnen
widownia
based on
The film is based on a popular novel.
Lernen beginnen
na podstawie
be on
When will the new series of Downton Abbey be on?
Lernen beginnen
wyświetlać, być na ekranach
cast
The film has a very small cast of only five actors.
Lernen beginnen
obsada
comedy
We saw a great comedy starring Ben Stiller last week.
Lernen beginnen
komedia
direct
He’s an actor but now he wants to direct a film.
Lernen beginnen
reżyserować
drama
I watched an excellent drama set during the war.
Lernen beginnen
dramat
dub
They usually dub American movies into German.
Lernen beginnen
dubbingować
extra
I was an extra in the recent film about Robin Hood.
Lernen beginnen
statysta, statystka
film
What’s your favourite film?
Lernen beginnen
film
film on location
We want to film on location in India.
Lernen beginnen
kręcić filmu w plenerze
funny
That new comedy with Ricky Gervais is really funny.
Lernen beginnen
zabawny, śmieszny
historical film
It was a historical film about the American Civil War.
Lernen beginnen
film historyczny
horror film
She was in a horror film about vampires.
Lernen beginnen
horror
movie
They use the word movie, not film, in America.
Lernen beginnen
film
moving
That film about the First World War was moving.
Lernen beginnen
wzruszający
musical
We saw the musical Mamma Mia! in London.
Lernen beginnen
musical
play the part of
I want to play the part of Juliet in the new film.
Lernen beginnen
grać rolę
plot
The plot of the film was very complicated.
Lernen beginnen
fabuła
review
The film got a really bad review in the papers.
Lernen beginnen
recenzja
rom-com
I don’t like action films. I prefer watching rom-coms.
Lernen beginnen
komedia romantyczna
scary
I thought that alien film was really scary.
Lernen beginnen
przerażający
science fiction film
He loves science fiction films about aliens.
Lernen beginnen
fantastyka, film science fiction
script
The script was written by an experienced writer.
Lernen beginnen
scenariusz
sequel
Will there be a sequel to this film?
Lernen beginnen
kontynuacja
set
They set the film in the Italian Alps.
Lernen beginnen
usytułować
shoot on location
They’re going to shoot on location in Mexico.
Lernen beginnen
zdjęcia w plenerze
soundtrack
I love the soundtrack to this film so I bought the CD.
Lernen beginnen
ścieżka dźwiękowa
special effects
They spent millions on special effects in this film.
Lernen beginnen
efekty specjalne
star
Keira Knightley is the star of the film.
Lernen beginnen
gwiazda, gwiazdor
studio
It was filmed in a studio in Hollywood.
Lernen beginnen
studio
subtitles
It’s a French film so it has English subtitles.
Lernen beginnen
napisy do filmu
thriller
He starred in a thriller about a political scandal.
Lernen beginnen
thriller
translation
The translation of the film took three months.
Lernen beginnen
tłumaczenie
violent
Children shouldn’t see violent films.
Lernen beginnen
z przemocą
war film
We saw a war film set during the Vietnam war.
Lernen beginnen
film wojenny
western
That actor was in a western film recently
Lernen beginnen
western
arms
He has really strong arms.
Lernen beginnen
ramiona
back
I hurt my back in a horseriding accident.
Lernen beginnen
plecy
bite
Did that dog just bite you?
Lernen beginnen
ugryźć
clap
Clap your hands!
Lernen beginnen
klasnąć
ears
My dog has really big ears.
Lernen beginnen
uszy
eyes
She has beautiful blue eyes.
Lernen beginnen
oczy
face
She has such a pretty face.
Lernen beginnen
twarz
feet
What size are your feet?
Lernen beginnen
stopy
fingers
You have lovely long fingers.
Lernen beginnen
palce (u ręki)
foot
I broke my foot playing football.
Lernen beginnen
stopa
hair
I have long brown hair.
Lernen beginnen
włosy
hands
Are your hands clean?
Lernen beginnen
ręce
head
I had a really big head when I was a baby.
Lernen beginnen
głowa
kick
Kick the ball as far as you can.
Lernen beginnen
kopnąć
knees
I get a lot of pain in my knees when I walk.
Lernen beginnen
kolana
legs
That girl has really long legs.
Lernen beginnen
nogi
lips
He has really thin lips.
Lernen beginnen
wargi
mouth
Keep your mouth closed when you’re eating.
Lernen beginnen
usta, buzia
neck
My neck hurts when I work at the computer.
Lernen beginnen
szyja
nod
Nod your head if you want to say yes.
Lernen beginnen
skinąće głową, przytaknąć
nose
I have a large nose just like my mother.
Lernen beginnen
nos
point
Can you point at the person who stole your money?
Lernen beginnen
wskazanie
shoulders
My shoulders hurt from carrying that heavy bag.
Lernen beginnen
barki, ramiona
smell
I can smell garlic.
Lernen beginnen
czuć zapach
smile
She’ll smile at you if you smile at her.
Lernen beginnen
uśmiechać
stare
Don’t stare at people – it’s rude.
Lernen beginnen
gapić się
stomach
My stomach hurts because I ate too much.
Lernen beginnen
brzuch
taste
Taste this cake – it’s delicious.
Lernen beginnen
próbować, smakować
teeth
I brush my teeth twice a day.
Lernen beginnen
zęby
throw
Throw the ball back to Jason.
Lernen beginnen
rzucić
toes
Can you fit your toes into those pointy shoes?
Lernen beginnen
palce (u nogi)
tongue
How far can you stick your tongue out?
Lernen beginnen
język
tooth
I broke a tooth on a hard bread roll.
Lernen beginnen
ząb
touch
If you touch the screen it will open the website.
Lernen beginnen
dotykać
whistle
I like to whistle a tune while I do the gardening.
Lernen beginnen
gwizdać
a different side of yourself
You should show your work colleagues a different side of yourself outside of work.
Lernen beginnen
inna strona ciebie samego /same
academic
He works in an academic setting.
Lernen beginnen
akademicki
alley
In films, New York is full of secret alleys.
Lernen beginnen
alejka
architect
The building was designed by a famous architect.
Lernen beginnen
architekt
aristocratic
She comes from a wealthy aristocratic family.
Lernen beginnen
arystokratyczny
belief
I have a strong belief that we should look after our parents when they get old.
Lernen beginnen
przekonanie
capacity
I only use social media in a professional capacity.
Lernen beginnen
charakter
consultant
I work as a business consultant.
Lernen beginnen
konsultant, konsultantka
dress up
I like to dress up when we go out for meals.
Lernen beginnen
wystroić się
dye
I want to dye my hair blond.
Lernen beginnen
farbować
dyed
She has dyed red hair.
Lernen beginnen
ufarbowany
essential
It’s essential to have a good diet if you want to be fit.
Lernen beginnen
podstawa
exhibition
I want to go to the art exhibition in the town centre.
Lernen beginnen
wystawa, ekspozycja
functional
I wear functional clothes, not fashionable clothes.
Lernen beginnen
funkcjonalny
grow up
I don’t want to grow up so I still live with my parents.
Lernen beginnen
dorosnąć
homeless
I gave money to the homeless man at the station.
Lernen beginnen
bezdomny
identify
I identify more with my work than with my private life.
Lernen beginnen
identyfikować się
inhabit
What kind of people inhabit this land?
Lernen beginnen
zamieszkiwać
institution
This is a well-known academic institution.
Lernen beginnen
instytucja
intellectual
My aunt is very intellectual – she knows so much.
Lernen beginnen
inteligentny
judge
It’s wrong to judge people by their appearance.
Lernen beginnen
osądzać
mainly for business or career purposes
Do you use social networking sites mainly for business or career purposes?
Lernen beginnen
głównie ze względu na karierę i interesy
nostalgic
You are nostalgic for your childhood.
Lernen beginnen
nostalgiczny
nurse
My aunt is a nurse and works in a hospital in London.
Lernen beginnen
pielęgniarka
photograph
I would like to photograph this wonderful building.
Lernen beginnen
fotografować
respectable
The area is a home for respectable businesses as wellas gangsters.
Lernen beginnen
szanowany
response
What kind of response did you get to your email?
Lernen beginnen
odpowiedź
servant
My aunt was a servant at Buckingham Palace.
Lernen beginnen
służący, służąca
setting
The castle was used as a setting for several films.
Lernen beginnen
sceneria
spectacular
The building has a spectacular tower.
Lernen beginnen
spektakularny
take yourself too seriously
You take yourself too seriously – relax a bit!
Lernen beginnen
traktować siebie zbyt poważnie
transform
They will transform this area into a shopping centre.
Lernen beginnen
przekształcić
webcam
I use a webcam to communicate with friends abroad.
Lernen beginnen
kamera internetowa
welcome
We will welcome you here whenever you want to visit.