International and social organisations / Organizacje społeczne i międzynarodowe

 0    14 Datenblatt    hubertszulc99
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
International Monetary Fund (IMF)
Lernen beginnen
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Lernen beginnen
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
the European Union (EU)
Lernen beginnen
Unia Europejska (UE)
the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Lernen beginnen
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
the United Nations (UN)
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
the United Nations Children's Fund (UNICEF)
Lernen beginnen
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)
the World Trade Organization (WTO)
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
the World Wide Fund for Nature (WWF)
Lernen beginnen
Światowy Fundusz na rzecz przyrody (WWF)
communicable diseases
Lernen beginnen
choroby zakaźne
encourage economic growth
Lernen beginnen
stymulować / wspomagać wzrost gospodarczy
financial resources
Lernen beginnen
zasoby finansowe
formation
Lernen beginnen
formacja
have origins in
Lernen beginnen
wywodzić się z
headquarters
Lernen beginnen
główna siedziba

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.