Jacqueline Fabre is an IT consultant from Lyons 01.10.2019

 0    15 Datenblatt    robertnatusiewicz6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Yes, I cook every evening for my family, I often make soup or traditional French dishes like boef bourguignon, which is a kind of beef and red wine stew, and then we have chees and salad.
Lernen beginnen
Tak, gotuję co wieczór dla mojej rodziny, często robię zupy lub tradycyjne francuskie potrawy, takie jak bourguignon z wołowiny, czyli rodzaj gulaszu z wołowiny i czerwonego wina, a następnie mamy sery i sałatki.
It may seem a lot but we don't eat big portions. What's important for me is quality not quantity.
Lernen beginnen
Może się to wydawać dużo, ale nie jemy dużych porcji. Dla mnie ważna jest jakość, a nie ilość.
Yes, I'm trying to eatless chocolate.
Lernen beginnen
Tak, staram się nie jeść czekolady.
I think people's diet are getting worse and worse.
Lernen beginnen
Myślę, że dieta ludzi pogarsza się.
It's quite strange because we have a lot of information now about how bad fast food is for you.
Lernen beginnen
To dość dziwne, ponieważ mamy teraz wiele informacji na temat tego, jak złe jest dla ciebie szybkie jedzenie.
I'm afraid it's a problem in a lot of European countries.
Lernen beginnen
Obawiam się, że jest to problem w wielu krajach europejskich.
Not at home.
Lernen beginnen
Nie w domu.
I think most of the food I cook is healthy, but occasionally when I eat out I something unhealthy, but it doesn't worry me.
Lernen beginnen
Myślę, że większość gotowanych przeze mnie potraw jest zdrowa, ale czasami, gdy jem poza domem, mam coś niezdrowego, ale mnie to nie martwi.
Yes, definitely. For me good meals with the family make me happy!
Lernen beginnen
Tak, zdecydowanie. Dla mnie dobre posiłki z rodziną sprawiają, że jestem szczęśliwy!
I'm Quite traditional and I have three main meals a day.
Lernen beginnen
Jestem dość tradycyjny i mam trzy główne posiłki dziennie.
For breakfast, I like hot chocolate, and bread and butter with honey and jam.
Lernen beginnen
Na śniadanie lubię gorącą czekoladę oraz chleb i masło z miodem i dżemem.
For lunch, I often eat in a restaurant with my colleagues.
Lernen beginnen
Na lunch często jem w restauracji z kolegami.
I usually have vegetaables and meat or fish but I love pasta and rice too.
Lernen beginnen
Zwykle mam warzywa i mięso lub ryby, ale uwielbiam też makaron i ryż.
In the afternoon, I have fruit with biscuits or a pice of chocolate.
Lernen beginnen
Po południu jem owoce z herbatnikami lub kawałek czekolady.
In the evening, I have proper meal with my family
Lernen beginnen
Wieczorem mam odpowiedni posiłek z rodziną

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.