Język prawniczy

 0    12 Datenblatt    michalklimek4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
individual proprietorship / sole trader
Lernen beginnen
jednoosobowa działalność gospodarcza
to go into business with
Lernen beginnen
robić interesy
partnership
Lernen beginnen
spółka osobowa
to contribute equal capital
Lernen beginnen
wnosić równy kapitał
to have equal authority in management
Lernen beginnen
mieć równy autorytet w zarządzaniu (jednakową władzę)
to form a company
Lernen beginnen
utworzyć spółkę
to draw up a contract
Lernen beginnen
spisać/ sporządzić umowę
the provisions of the civil code shall be applicable and issues not governed by this contract
Lernen beginnen
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
delay in the execution of the task
Lernen beginnen
zwłoka w wykonaniu dzieła
the commissioned party
Lernen beginnen
zamawiajacy
the ordering party has the right to terminate the contract
Lernen beginnen
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy
to terminate the contract
Lernen beginnen
rozwiązać umowę, odstąpić od umowy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.