jezyk specjalistyczny

 0    59 Datenblatt    jablonskibartlomiej
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
foreign language
Lernen beginnen
język obcy
linguistic competence
Lernen beginnen
Kompetencje językowe
mathematical competence
Lernen beginnen
kompetencje matematyczne
interpresonal communication
Lernen beginnen
komunikacja interpresonalna
developing linguistic competence
Lernen beginnen
kształtowanie kompetencji językowych
developing linguistic competence in elementary education
Lernen beginnen
kształtowanie kompetencji językowych w edukacji elementarnej
developing mathematical competence
Lernen beginnen
kształtowanie kompetencji matematycznych
developing mathematical competence in elementary education
Lernen beginnen
kształtowanie kompetencji matematycznych w edukacji elementarnej
developing entrepreneurial skills
Lernen beginnen
kształtowanie postaw przedsiębiorczości
logic
Lernen beginnen
logika
speech terapy
Lernen beginnen
logopedia
mathematics
Lernen beginnen
matematyka
media in education
Lernen beginnen
media w edukacji
research methodology
Lernen beginnen
Metodologia Badań
methods of pedagogical research
Lernen beginnen
Metody badań pedagogicznych
methods and techniques of therapeutic and educational work with families
Lernen beginnen
metody i techniki pracy terapeutycznej i edukacyjnej z rodzinami
methodology of vocational guidance
Lernen beginnen
metodyka doradztwa zawodowego
methodology of care and upbringing
Lernen beginnen
metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej
methodology of prevention and social rehabilitation
Lernen beginnen
metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
methodology of social work
Lernen beginnen
metodyka pracy socjalnej
methodology of corrective and compensatory activities for children with reading and writing disorders
Lernen beginnen
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnoścami w nauce czytania i pisania
methodology of corrective and compensatory activities for children with learning difficulties in mathematics
Lernen beginnen
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnoścami w nauce matematyki
methodology of corrective and compensatory activities for children with motor development disorders
Lernen beginnen
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
methodology of corrective and compensatory activities
Lernen beginnen
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
methodology of therapeutiv activities for children with emotional and social development
Lernen beginnen
metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
methodology of therapeutic activities
Lernen beginnen
metodyka zajęć terapeutycznych
educational microenvironments
Lernen beginnen
mikrostruktury wychowawcze
young people as an object of educational research
Lernen beginnen
młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych
educational impact
Lernen beginnen
oddziaływania wychowawcze
oligophrenopedagogy
Lernen beginnen
oligofrenopedagogika
palliative care
Lernen beginnen
opieka paliatywna
organistanion and functioning of social institutions
Lernen beginnen
organizacja i funkcjonowanie instytucji socjalnych
organisation of care and upbringing institutions
Lernen beginnen
organizacja instytucji opiekuńczych i wychowawczych
social patologies
Lernen beginnen
patologie społeczne
adult education
adult education and covational guidance
Lernen beginnen
pedagogika dorosłych
pedagogika dorosłych i doradztwo zawodowe
general education
Lernen beginnen
pedagogika ogólna
pedagogy of care
Lernen beginnen
pedagogika opiekuńcza
pedagogy of care and upbringing
Lernen beginnen
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogy
Lernen beginnen
pedagogika
comparative education
Lernen beginnen
pedagogika porównawcza
pedagogy of work
Lernen beginnen
pedagogika pracy
pedagogy of resocialization
Lernen beginnen
pedagogika resocjalizacyja
pedagogy of social rehabilitation and social work
Lernen beginnen
pedagogika resocjalizacyjna z praca socjalną
special education
Lernen beginnen
pedagogika specjalna
social education
Lernen beginnen
pedagogika społeczna
leisure time pedagogy
Lernen beginnen
pedagogika czasu wolnego
pedautology
Lernen beginnen
pedautologia
first aid
Lernen beginnen
pierwsza pomoc
writing
Lernen beginnen
pisanie
rudiments of general didactics
Lernen beginnen
podstawy dydaktyki ogólnej
rudiments of gerontology
Lernen beginnen
podstawy gerontologii
rudiments of interpersonal communication
Lernen beginnen
podstawy komunikacji interpersonalnej
rudiments of general education
Lernen beginnen
podstawy pedagogiki ogólnej
foundations of social work
Lernen beginnen
podstawy pracy socjalnej
legal and organistional basis of edeucation
Lernen beginnen
podstawy prawne i organizacyjne oświaty
legal basis of care and upbringing
Lernen beginnen
podstawy prawne opieki i wychowania
legal basis of social work
Lernen beginnen
podstawy prawne pracy socjalnej
rudiments of clinical psychology
Lernen beginnen
podstawy psychologii klinicznej
foundations of knowledge of organisation and management
Lernen beginnen
podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.