JOB OFFERS

 0    66 Datenblatt    guest2446530
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
praca na stałe
Lernen beginnen
permanent job
praca na pełen etat
Lernen beginnen
full-time job
praca na część etatu
Lernen beginnen
part-time job
praca stała
Lernen beginnen
permanent job
praca tymczasowa
Lernen beginnen
temporary job
Praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal job
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
kierownictwo
Lernen beginnen
management
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job
Szukać pracy
Lernen beginnen
Look for a job
Nie móc się doczekać pracy
Lernen beginnen
Look forward to a job
obowiązki
Lernen beginnen
responsibilities
premia
Lernen beginnen
bonuses
umiejętności
Lernen beginnen
abilities/skills
pracodawca
Lernen beginnen
employer/boss
pracownik
Lernen beginnen
employee/worker
zatrudnić
Lernen beginnen
employ/hire
zwolnić
Lernen beginnen
fire/ made redundant
pensja
Lernen beginnen
pay/ salary
wymagane doświadczenie
Lernen beginnen
required experience
wymaga od kandydata pracy w środowisku zespołowym
Lernen beginnen
requires the candidate to work in a team environment
wymaga formalnej edukacji
Lernen beginnen
requires formal education
określa obowiązki
Lernen beginnen
specifies responsibilities
podaje wszelkie informacje o pieniądzach
Lernen beginnen
gives any information about the money
praca pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
pensja zależy od...
Lernen beginnen
salary depends on...
obowiązki
Lernen beginnen
duties
musisz
Lernen beginnen
you must
być w stanie pracować w terminach
Lernen beginnen
be able to work under deadlines
zawierać
Lernen beginnen
include / contain
to jak
Lernen beginnen
it for as
wymagać
Lernen beginnen
require
stopień
Lernen beginnen
step
Złóż wniosek
Lernen beginnen
Apply for
zapytania
Lernen beginnen
queries
rozważać
Lernen beginnen
consider
zatrudniony
Lernen beginnen
employed
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
rozmowa o pracę
Lernen beginnen
job interview
Who writes job offers?
Lernen beginnen
An employer who wants to employ new workers.
Who reads job offers?
Lernen beginnen
An unemployed person.
What information is usually included in a job offer?
Lernen beginnen
salary, duties, contakt information
Where can you find job offers?
Lernen beginnen
You can find job offers on the internets, newpaper, in Laobour office.
Mam potrzebne kwalifikacje do tej pracy.
Lernen beginnen
I have all required qualifications for this job.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, proszę kontaktować się pod numer telefonu podanym w CV.
Lernen beginnen
If there are any queries, just contact me at the telephone number listed in my CV.
Piszę aby ubiegać się o przyjęcie do pracy na stanowisko.
Lernen beginnen
I am writing to apply for the post on
Uważam że jestem osobą komunikatywna i pełną pomysłów
Lernen beginnen
I consider myself as a very communicative full of ideas person
Jeśli chodzi o moje doświadczenie...
Lernen beginnen
As for my experience is consider...
To stanowisko będzie następnym krokiem w mojej karierze
Lernen beginnen
This position will be the next step in my career
roczna
Lernen beginnen
per annum
czy szukasz
Lernen beginnen
Are you looking for
rozwijającą firma
Lernen beginnen
a growing company
musisz być
Lernen beginnen
You need to be
pewny siebie
Lernen beginnen
confident
skoncentrowany
Lernen beginnen
focused
ważne
Lernen beginnen
essential
zajmować się nowymi klientami
Lernen beginnen
deal entirely with new customs
odpowiedź na pytania klientów
Lernen beginnen
answering questions for customers
odpowiednie
Lernen beginnen
appropriate
potrzeby klientów
Lernen beginnen
customer's needs
budować dobre relacje z różnymi ludźmi
Lernen beginnen
building raport with a diverse range of people
pracować na cały etat
Lernen beginnen
to work full time
dzień bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej
Lernen beginnen
unpaid interview day

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.