July 2019 extras

 0    21 Datenblatt    zajustka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
all the data is...
Lernen beginnen
wszystkie dane są...
compete with someone
Lernen beginnen
konkurować z kimś
it is only a temporary solution
Lernen beginnen
to tylko tymczasowe rozwiązanie
these divisions constitute a holding
Lernen beginnen
te oddziały stanowią holding
We'll see how long it lasts.
Lernen beginnen
Zobaczymy, jak długo to wytrzyma.
to convince sb to do sth
Lernen beginnen
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
in more detail
Lernen beginnen
bardziej szczegółowo
these are minor issues
Lernen beginnen
to są pomniejsze problemy
these are major matters
Lernen beginnen
to są znaczące, główne sprawy
The P-pin allows you to regulate the width and height.
Lernen beginnen
P-pin pozwala regulować szerokość i wysokość.
If you regulate it correctly, the window will work smoother.
Lernen beginnen
Jeśli wyregulujesz to poprawnie, okno będzie działało płynniej.
we are under the target
Lernen beginnen
jesteśmy poniżej celu
at this stage it is hard to say
Lernen beginnen
na tym etapie trudno powiedzieć
It is regulated, so that you can change the tightness.
Lernen beginnen
Jest regulowany, dzięki czemu można zmienić szczelność.
long; length
Lernen beginnen
długo; długość
wide; width
Lernen beginnen
szeroki; szerokość
high; height
Lernen beginnen
wysoki; wysokość
dimensions
Lernen beginnen
wymiary
We need access to up-to-date documentation.
Lernen beginnen
Potrzebujemy dostępu do aktualnej dokumentacji.
It was updated over a month ago.
Lernen beginnen
Został zaktualizowany ponad miesiąc temu.
as regards...
Lernen beginnen
Jeśli chodzi o...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.