JUNIOR EXPLORER 5 UNIT 6 READING 6B

 0    24 Datenblatt    anetaewa1976
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Walt Disney is famous all over the world for his films.
Lernen beginnen
1. Walt Disney jest znany na całym świecie ze swoich filmów.
He received 26 Oscars and this is a world record
Lernen beginnen
2. Otrzymał 26 Oscarów i jest to rekord świata
Some of his characters
Lernen beginnen
3. Niektóre z jego postaci
about Disney's early life
Lernen beginnen
4. o wczesnym życiu Disneya
He was born in
Lernen beginnen
5. Urodził się w
People really liked them
Lernen beginnen
Ludzie naprawdę podobały się one (te obrazkico malował)
Walt earned some money selling the pictures
Lernen beginnen
7. Walt zarobił trochę pieniędzy sprzedając zdjęcia
Walt started his company when he was 21
Lernen beginnen
8. Walt założył firmę, gdy miał 21 lat
It didn't earn any money
Lernen beginnen
9. Nie zarobiła żadnych pieniędzy
He didn't have much money
Lernen beginnen
10. Nie miał dużo pieniędzy
he and his brother started a small film company in their uncle's garage
Lernen beginnen
11. on i jego brat założyli małą firmę filmową w garażu wuja
Later they moved to a big studio and they created long films
Lernen beginnen
12. Później przenieśli się do dużego studia i tworzyli długie filmy
Walt Disney wanted to open his own amusement park
Lernen beginnen
13. Walt Disney chciał otworzyć własny park rozrywki
It was his dream
Lernen beginnen
14. To było jego marzenie
He decided to go to Hollywood
Lernen beginnen
15. Postanowił pojechać do Hollywood
CZASOWNIKI REGULARNE
Lernen beginnen
DODAJEMY DO NICH -ED/-D
OTRZYMAĆ
Lernen beginnen
receive
pomalować
Lernen beginnen
paint
zarobić
Lernen beginnen
earn
owtorzyć firmę
Lernen beginnen
start a company
stworzyć
Lernen beginnen
create
chcieć
Lernen beginnen
want
podobać się/lubić
Lernen beginnen
like
kochać
Lernen beginnen
love

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.