kart kwarantanna

 0    124 Datenblatt    misia280799
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umiejętność
Lernen beginnen
ability
przedmiot akademicki
Lernen beginnen
academic subject
zajęcia pozalekcyjne
Lernen beginnen
after-school activity
uczęszczać chodzić do szkoły
Lernen beginnen
attend school, go to school
skończyć naukę przed feriami
Lernen beginnen
break up
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
obowiazkowy
Lernen beginnen
compulsory
radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
zdobywać tytuł naukowy
Lernen beginnen
do a degree
podchodzić przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
do/take an exam
rezygnować z przedmiotu
Lernen beginnen
drop a subject
Szkoła podstawowa
Lernen beginnen
elementary school
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
to fail an exam
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
finish school
zdobyć tytuł naukowy
Lernen beginnen
get a degree
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get into university
być w dobrych stosunkach z
Lernen beginnen
get on well with
oddać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
mieć tytuł naukowy
Lernen beginnen
have a degree
nadążać za
Lernen beginnen
keep up with
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart, memorise
uczyć się nie błędach
Lernen beginnen
learn from mistakes
przerwać naukę w szkole
Lernen beginnen
leave school
ustawiać się w szeregu
Lernen beginnen
line up
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
oceniać zadanie domowe
Lernen beginnen
Mark homework
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss/skip lessons
Klasa dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania
Lernen beginnen
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy szkoły
Lernen beginnen
move up
muzyka
Lernen beginnen
Music
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
uważać
Lernen beginnen
pay attention
wf
Lernen beginnen
PE (Physical Education)
boisko szkolne
Lernen beginnen
playground
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
mundurek szkolny
Lernen beginnen
school uniform
Szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary School
dać zadanie domowe
Lernen beginnen
set homework
zacząć chodzić do szkoły
Lernen beginnen
start school
uczyć się przedmiotu
Lernen beginnen
take a subject
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
czesne
Lernen beginnen
tuition fee
absolwent wyższej uczelni
Lernen beginnen
university graduate
być zwolennikiem
Lernen beginnen
be on favour of
porządna praca
Lernen beginnen
decent job
skoczyć na bungee
Lernen beginnen
do a bungee jump
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
Lernen beginnen
gap year
odnieść z czegoś dużą korzyść
Lernen beginnen
get a lot out of sth
wyjechać
Lernen beginnen
go away
wędrować z plecakiem
Lernen beginnen
go backpacking
dołączyć do zespołu muzycznego
Lernen beginnen
join a band
praca na cześć etatu
Lernen beginnen
Part-time job
zajęcia szkolne
Lernen beginnen
schoolwork
marnować
Lernen beginnen
waste
egzamin kończący szkole średnia w Wielkiej Brytanii
Lernen beginnen
A levels
ubiegac się o
Lernen beginnen
apply for (a place)
mieć pozytywne nastawienie
Lernen beginnen
be positive
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
dostać się na studia
Lernen beginnen
get a place at university
zrobić sobie tatuaż
Lernen beginnen
get a tattoo
zmęczyć się
Lernen beginnen
get axhausted
dostać dobre oceny
Lernen beginnen
get good grades
zachorować
Lernen beginnen
get ill
wpaść w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
zdenerwować się
Lernen beginnen
get nervous
pozbyć się czegoś
Lernen beginnen
get rid of sth
stresować się czymś
Lernen beginnen
get stressed about sth
ocena
Lernen beginnen
mark
Dobrze się bawić
Lernen beginnen
have a good time
sam samodzielnie
Lernen beginnen
on your own
powtórka materiału
Lernen beginnen
revision
harmonogram
Lernen beginnen
schedule
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take a break
nie przejmować się
Lernen beginnen
take it easy
Twoja wina
Lernen beginnen
your fault
być ekspertem w
Lernen beginnen
be an expert on
dręczyć
Lernen beginnen
bully
skupiać się
Lernen beginnen
concentrate
choroba
Lernen beginnen
condition
marzyć o
Lernen beginnen
dream of
zachęcać
Lernen beginnen
encourage
ignorować
Lernen beginnen
ignore
zaburzenia procesu uczenia się
Lernen beginnen
learning disorders
wysmiewac się z
Lernen beginnen
make fun of
źle zrozumieć
Lernen beginnen
misunderstand
zmagać się z
Lernen beginnen
struggle with
osoba myśląca obrazami
Lernen beginnen
visual thinker
pochodzenie
Lernen beginnen
bachground
poducha do siedzenia
Lernen beginnen
beanbag
żaluzje
Lernen beginnen
Blinds
jasny
Lernen beginnen
bright
zrelaksować się
Lernen beginnen
Chill out
rywalizować z
Lernen beginnen
compete against
poduszka
Lernen beginnen
cushion
szkolna wycieczka edukacyjna
Lernen beginnen
field trip
pierwsza pomoc
Lernen beginnen
first aid
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
Lernen beginnen
follow your own interests
manifest
Lernen beginnen
manifesto
ogolnokrajowy
Lernen beginnen
nationwide
istotny
Lernen beginnen
relevant
ścisły
Lernen beginnen
rigid
brama szkoły
Lernen beginnen
school gate
drapać
Lernen beginnen
scrape
karta magnetyczna
Lernen beginnen
swipe card
niezagracony
Lernen beginnen
uncluttered
krykiet
Lernen beginnen
cricket
rzucić
Lernen beginnen
give up
hokej na trawie
Lernen beginnen
hockey
strój
Lernen beginnen
kit
podanie
Lernen beginnen
application form
zorganizować
Lernen beginnen
arrange
dostępność
Lernen beginnen
availability
zrobić kurs
Lernen beginnen
do a course
pytać o
Lernen beginnen
enquire about
wdzięczny
Lernen beginnen
grateful
zapewniać
Lernen beginnen
provide
zapisać się
Lernen beginnen
register
grono nauczycielskie
Lernen beginnen
staff
datek
Lernen beginnen
donation
strata czasu
Lernen beginnen
waste of time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.