Kartkówka 7

 0    159 Datenblatt    michallasota
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
además
Lernen beginnen
również, ponadto
el futuro
Lernen beginnen
przyszłość
otros
Lernen beginnen
inni
mucho
En la empresa trabajan muchas personas.
Lernen beginnen
wiele
W firmie pracuje dużo osób.
el enigma
Lernen beginnen
zagadka
el misterio
Lernen beginnen
tajemnica
sobre
Hay una lámpara sobre el escritorio.
Lernen beginnen
na
Na biurku jest lampa.
sobre
Lernen beginnen
o
plantear
Lernen beginnen
pozować
plantear
Lernen beginnen
wywoływać dyskusję
el recurso
Lernen beginnen
zasób, środek
aumentar
Estamos planeando aumentar los salarios de nuestros empleados.
Lernen beginnen
wzrastać / zwiększać się
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
antes
Ya he estado en Londres antes.
Lernen beginnen
przed / zanim
Już kiedyś byłem w Londynie.
ahora
Estoy bastante ocupada ahora.
Lernen beginnen
teraz
Obecnie jestem dość zajęta.
el hipótesis
Lernen beginnen
hipoteza
el congreso
Lernen beginnen
kongres
grande
Esta ciudad es tan grande.
Lernen beginnen
duży
To miasto jest takie duże.
la vida
Lernen beginnen
życie
el día
Va a hacer un día caluroso.
Lernen beginnen
dzień
To będzie bardzo ciepły dzień.
pasado
Lernen beginnen
ostatni
clausurar
Lernen beginnen
zamykać
internacional
Lernen beginnen
Międzynarodowy
al
Lernen beginnen
do
asistir
Lernen beginnen
uczestniczyć
el especialista
Lernen beginnen
specjalista
diversa
Lernen beginnen
inny
diversa
Lernen beginnen
różny
la rama
Lernen beginnen
gałąź
la ciencia
Lernen beginnen
nauka
procedente
Lernen beginnen
pochodzący
el centenar
Lernen beginnen
setka
dar
¿Puedes darme 5 euros, por favor?
Lernen beginnen
dawać
Możesz mi dać 5 euro?
con el fin de
Lernen beginnen
w celu
la respuesta
No hay una respuesta sencilla.
Lernen beginnen
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi.
algunos
Lernen beginnen
kilka
principal
Él es mi principal rival.
Lernen beginnen
główny
On jest moim głównym rywalem.
el mundo
Lernen beginnen
świat
nuestro
Nuestro coche es muy viejo.
Lernen beginnen
nasz
Nasz samochód jest stary.
la conclusión
Lernen beginnen
wniosek
llegar
Necesito llegar a la estación ferroviaria.
Lernen beginnen
nadchodzić
Muszę dostać się na stację kolejową.
tras
Lernen beginnen
za / po
varias
Lernen beginnen
kilka
la jornada
Lernen beginnen
dzień
la exposición
Lernen beginnen
wystawa
el debate
Lernen beginnen
debata
siguiente
Lernen beginnen
następny / kolejny
el triángulo
Lernen beginnen
trójkąt
tratarse
Lernen beginnen
traktować, leczyć
el campo
Lernen beginnen
pole
magnético
Lernen beginnen
magnetyczny
desde
Trabajo desde las 8 de la mañana.
Lernen beginnen
z
Pracuję od 8 rano.
el fondo
Lernen beginnen
dno
atraer
La luz atrae las polillas.
Lernen beginnen
przyciągać / zwracać uwagę
Światło przyciąga ćmy.
hacia sí
Lernen beginnen
do siebie
el embarcacion
Lernen beginnen
łódź
el avión
El avión sale a las 8:00.
Lernen beginnen
samolot
Samolot odlatuje o 8:00.
el déjá vu
Lernen beginnen
déjà vu
nada
No hay nada interesante en esta ciudad.
Lernen beginnen
nic
W tym mieście nie ma nic ciekawego.
ver
Estuve ayer en el bar y no te vi.
Lernen beginnen
patrzeć
Byłem wczoraj w barze i nie widziałem Cię.
sobrenatural
Lernen beginnen
nadprzyrodzony
deber
Debo ir ahora.
Lernen beginnen
musieć
Muszę już iść.
tan solo
Lernen beginnen
tylko
el error
Lernen beginnen
Błąd
el mecanismo
Lernen beginnen
mechanizm
nuestra
Lernen beginnen
nasza
la memoria
Lernen beginnen
pamięć
encargarse
Lernen beginnen
przejąć
archivar
Lernen beginnen
wprowadzać do akt / archiwizować
la información
¿Dónde puedo obtener más información?
Lernen beginnen
informacja
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
nueva
Lernen beginnen
nowy
el fantasma
Lernen beginnen
duch
la energía
Lernen beginnen
moc, energia
residual
Lernen beginnen
pozostały
morir
Cientos de personas mueren de hambre.
Lernen beginnen
umrzeć / umierać
Setki ludzi umierają z głodu.
simple
No es un proceso muy simple.
Lernen beginnen
prosty
To nie jest zbyt łatwy proces.
el humo
Lernen beginnen
dym
el fuego
Lernen beginnen
ogień
ya
Lernen beginnen
już
apagarse
Lernen beginnen
wychodzić
la adivinación
Lernen beginnen
wróżenie
igual
Mi habitación es igual a la tuya.
Lernen beginnen
równy
Mój pokój jest taki sam jak twój.
poder
¿Me puedes ayudar?
Lernen beginnen
móc
Możesz mi pomóc?
viajar
Viajar en avión es rápido y cómodo.
Lernen beginnen
podróżować
Podróż samolotem jest szybka i wygodna.
el espacio
Viven en un piso pequeño y no tienen mucho espacio.
Lernen beginnen
miejsce
Żyją w małym mieszkaniu i nie mają dużo przestrzeni.
algunas
Lernen beginnen
kilka
la persona
Lernen beginnen
osoba
capaces
Lernen beginnen
zdolny
el tiempo
¿Cuánto tiempo tenemos?
Lernen beginnen
czas
Ile mamy czasu?
traer
La camarera trae la carta a la señora López.
Lernen beginnen
przynieść / przynosić
Kelnerka przynosi kartę pani López.
el información
Lernen beginnen
informacja
allí
La señora Sánchez está allí, dentro del coche negro.
Lernen beginnen
tam
Pani Sanchez jest tam, w środku samochodu.
avistar
Lernen beginnen
spostrzec
el ovni
Lernen beginnen
UFO
la alucinación
Lernen beginnen
halucynacja
combatir
Lernen beginnen
zwalczać / walczyć
la ansiolítico
Lernen beginnen
przeciwlękowe
el electrochoque
Lernen beginnen
elektrowstrząsy
el enamoramiento
Lernen beginnen
zakochanie, zaślepienie
algo
Comamos algo, ¿vale?
Lernen beginnen
coś
Zjedzmy coś, dobrze?
natural
Lernen beginnen
Naturalne
la exaltación
Lernen beginnen
egzaltacja
hormonal
Lernen beginnen
hormonalna
causar
Fumar causa problemas de salud.
Lernen beginnen
powodować / spowodować / przyczynić się do czegoś
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
por
Lernen beginnen
przez
el instinto
Lernen beginnen
instynkt
el reproducción
Lernen beginnen
reprodukcja
la ducha
La ducha está en un rincón del cuarto de baño.
Lernen beginnen
prysznic
Prysznic jest w rogu łazienki.
fría
Lernen beginnen
zimno
la terapia de grupo
Lernen beginnen
terapia grupowa
ningún
Lernen beginnen
żaden
el caso
Lernen beginnen
przypadek
el grupo
Lernen beginnen
grupa
el sueño
Lernen beginnen
sen / marzenie
premonitorio
Lernen beginnen
ostrzegawczy
la casualidad
Lernen beginnen
przypadek
sin
Lernen beginnen
bez
el interés
Lernen beginnen
zainteresowanie
científico
Lernen beginnen
naukowy
el endemoniado
Lernen beginnen
opętany
sufrir
Sufrí después de una mala ruptura.
Lernen beginnen
cierpieć
Cierpiałem po trudnym rozstaniu.
la forma
Lernen beginnen
forma
la histeria
Lernen beginnen
histeria
solo
Lernen beginnen
wolny, tylko
entre
Mi bicicleta está entre dos coches.
Lernen beginnen
pomiędzy
Mój rower znajduje się między dwoma samochodami.
creer
¿Crees en milagros?
Lernen beginnen
wierzyć
Wierzycie w cuda?
el demonio
Lernen beginnen
diabeł
famoso
Messi es un futbolista muy famoso.
Lernen beginnen
znany / słynny
Messi jest bardzo znanym piłkarzem.
el túnel
Lernen beginnen
tunel
después de
Después de la escuela Antonio va a casa.
Lernen beginnen
później
Po szkole Antonio idzie do domu.
sin embargo
En la ciudad hay muchos coches. Sin embargo no hay muchos atascos.
Lernen beginnen
a jednak
W mieście jest dużo samochodów. Jednak nie ma wielu korków.
pues
Lernen beginnen
zatem
de lo contrario
Lernen beginnen
inaczej
nadie
Nadie habla conmigo.
Lernen beginnen
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
haber
Lernen beginnen
być / istnieć / znajdować się
contar
Cuenta hasta 10 y abre los ojos.
Lernen beginnen
liczyć
Policz do 10 i otwórz oczy.
común
Lernen beginnen
pospolity
el estado
Lernen beginnen
stan
la coma
Lernen beginnen
Śpiączka
intentar
¿Alguna vez has probado hacer puenting?
Lernen beginnen
próbować
Próbowałeś kiedyś skoku na bungee?
la explicación
Lernen beginnen
wyjaśnienie
tomar
¿Tomas el té con miel, o con azúcar y limón?
Lernen beginnen
wziąć
Pijesz herbatę z miodem czy z cukrem i cytryną?
la nota
Lernen beginnen
notatka
comentar
Lernen beginnen
komentować, omawiać
el compañero
Lernen beginnen
kumpel
reaccionar
Lernen beginnen
zareagować / reagować
es posible
Lernen beginnen
możliwe
la base
Lernen beginnen
baza
militar
Lernen beginnen
wojskowych
el extraterrestre
Lernen beginnen
istota pozaziemska
desaparecer
Desapareció y nunca lo volvimos a ver.
Lernen beginnen
zniknąć / znikać
Zniknął i nigdy już go nie widzieliśmy.
tener lugar
Lernen beginnen
mieć miejsce
occurir
Lernen beginnen
pojawić
tener la sensación
tener la sensación de vivir una situación
Lernen beginnen
mieć poczucie
el acontecimiento
Lernen beginnen
wydarzenie
dos veces
Lernen beginnen
dwa razy
segunda
Lernen beginnen
druga
otra vez
¡Tenemos que vernos otra vez!
Lernen beginnen
znowu
Musimy znowu się spotkać.
adivinar
Nikt nie ma szklanej kuli aby odgadywać przyszłość.
Lernen beginnen
zgadywać / przewidywać
Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro.
el truco
Lernen beginnen
sztuczka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.