kartkowka can I ask...

 0    63 Datenblatt    gosiek76
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kto dał ci ten piękny naszyjnik
Lernen beginnen
Who gave you that beautiful necklace
Czy masz coś przeciwko temu, że pytam, kto dał ci ten piękny naszyjnik?
Lernen beginnen
Do you mind me asking who gave you that the beautiful necklace?
Ile czasu zajęło ci wykonanie?
Lernen beginnen
How long did it take you to make?
Czy mogę cię zapytać, jak długo trwało zrobienie tego?
Lernen beginnen
Can I ask you how long was took to make it?
O której godzinie zaczyna się film?
Lernen beginnen
What time does the film start?
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy zaczyna się film?
Lernen beginnen
Could you tell me what time the film starts?
Jakie są ich rodzice?
Lernen beginnen
What are their parents like?
Chciałbym wiedzieć, jak wyglądają rodzice?
Lernen beginnen
I’d be interested to know what they parents are like?
Czy kiedykolwiek śpiewałeś publicznie?
Lernen beginnen
Have you ever sung in public before?
Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek wcześniej śpiewałeś publicznie?
Lernen beginnen
I was wondering to know if you have ever sung in public before?
Z kim wybrali się na wakacje?
Lernen beginnen
Who have they gone on holiday with?
Czy wiesz, z kim udali się na wakacje?
Lernen beginnen
Do you know who they have gone on holiday with
Chciałbym powiedzieć mu o jej planach
Lernen beginnen
I would like to tell him about her plans
Nauczył się lepiej uczyć się włoskiego
Lernen beginnen
He’d bettter study Italian
Uczę się gotować pudding na kolację
Lernen beginnen
I am learning to cook the pudding for diner
Czy możesz nosić moje kombinezony?
Lernen beginnen
Do you mind carrying my suitvases
Wolę pracować tutaj.
Lernen beginnen
I’d rather work here.
Naprawdę nie mogę znieść studiowania biologii
Lernen beginnen
I realy can’t stand studying biology
Uwielbiam wychodzić dziś w nocy
Lernen beginnen
I’l love to go out tonight
Dlaczego tak jest
Lernen beginnen
Why’s that
Gdzie? Z kim?
Lernen beginnen
Where to? Who with?
Dlaczego? Dlaczego nie?
Lernen beginnen
How come? Why not?
Na przykład?
Lernen beginnen
Such as?
Który?
Lernen beginnen
Which one?
Po co?
Lernen beginnen
What for?
pędzel
Lernen beginnen
paintbrush 
Czy masz coś przeciwko temu, że pytam, jak stał się modelem?
Lernen beginnen
Do you mind me asking how became a model?
teczka (aktówka)
Lernen beginnen
briefcase
Czy mógłbyś powiedzieć mi, kiedy komputer stanie się dostępny
Lernen beginnen
Would you mind telling me when the computer becomes available?
ile (niepoliczalne)
Lernen beginnen
how much
Jaki czas? o ktorej
Lernen beginnen
What time?
Czemu nie
Lernen beginnen
Why not
zdolności
Lernen beginnen
skills
negocjowalny
Lernen beginnen
negotiable
zapasowy
Lernen beginnen
spare
dostępny
Lernen beginnen
available
działa profesjonalnie
Lernen beginnen
working profesional
udostępniony
Lernen beginnen
shared
zaawansowany
Lernen beginnen
advanced
Scenariusze
Lernen beginnen
scenarios
w tym
Lernen beginnen
including
Telefonowanie
Lernen beginnen
telephoning
prezentacje
Lernen beginnen
presentations
Spotkania
Lernen beginnen
meetings
Negocjacje
Lernen beginnen
negotiations
ograniczona rekrutacja
Lernen beginnen
limited enrolment
bezzwrotny depozyt
Lernen beginnen
non-refundable deposit
zaliczka
Lernen beginnen
deposit
wprowadzający
Lernen beginnen
introductory
oferta wprowadzająca
Lernen beginnen
introductory offer
wydrukuj ulotkę po prawej stronie
Lernen beginnen
print the flyer on the right
wypełnić swoje dane
Lernen beginnen
fill in your details
zaprezentuj to
Lernen beginnen
present it
zapisać się na
Lernen beginnen
sign up for
Szkolenie
Lernen beginnen
training session
certyfikowany trener
Lernen beginnen
certified trainer
cotygodniowy spacer
Lernen beginnen
weekly walk
wzdłuż
Lernen beginnen
along
dwa w jednej transakcji
Lernen beginnen
two-for-one deal
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Lernen beginnen
schedule
Bezpłatny okres próbny
Lernen beginnen
Free trial
dla początkujących
Lernen beginnen
for first-timers
umieść swoje nazwisko na liście dla kursu
Lernen beginnen
put your name on a list for a course

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.