kartkówka chemia

 0    25 Datenblatt    Pigieel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
dyfuzja
Lernen beginnen
wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki drugiej substancji
nukleony
Lernen beginnen
cząstki tworzące jądro atomowe (protony i neutrony)
unit (u)
Lernen beginnen
jednostka masy atomowej
Atom
Lernen beginnen
najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości chemiczne, składająca się z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów, tworzących chmurę elektronową (powłoki elektronowe)
neutron
Lernen beginnen
cząstka obojętna elektrycznie o masie 1u
proton
Lernen beginnen
cząstka naładowana dodatnio o masie 1u
elektron
Lernen beginnen
cząstka naładowana ujemnie o masie 1/1840u
liczba atomowa Z
Lernen beginnen
liczba protonów w jądrze atomowym
liczba masowa A
Lernen beginnen
suma liczby protonów i liczby neutronów tworzących jądro atomowe
pierwiastek chemiczny
Lernen beginnen
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej Z
izotopy
Lernen beginnen
atomy pierwiastka chemicznego, które różnią się liczbą neutronów w jądrze atomowym
jądro atomowe
Lernen beginnen
najbardziej wewnętrzna, dodatnio naładowana część atomu, zawierająca nukleony
powłoki elektronowe
Lernen beginnen
obszary wokół jądra atomowego, utworzone z poruszających się elektronów
powłoka walencyjna
Lernen beginnen
powłoka elektronową najbardziej oddalona od jądra atomowego
elektrony walencyjne
Lernen beginnen
elektrony znajdujące się na powłoce walencyjnej, uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych
rdzeń atomowy
Lernen beginnen
jądro atomowe i elektrony NIEwalencyjne
podpowłoki
Lernen beginnen
elektrony, które zapełniają daną powłokę elektronową, mogące różnić się energią, tworzące grupy (podpowłoki)
powłokowa konfiguracja elektronowa
Lernen beginnen
zapis rozmieszczenia elektronów w powłokach elektronowych (K, L, M, N, O, P,Q)
podpowłokowa konfiguracja elektronowa
Lernen beginnen
zapis rozmieszczenia elektronów w podpowłokach elektronowych (s, p, d,f)
okresy
Lernen beginnen
poziome rzędy w układzie okresowym
grupy
Lernen beginnen
pionowe kolumny w układzie okresowym
bloki konfiguracyjne (energetyczne)
Lernen beginnen
wyodrębnione w układzie okresowym zbiory pierwiastków chemicznych, których atomu zapełniają elektronami walencyjnymi podpowłokę tego samego typu
promień atomowy
Lernen beginnen
odległość między jądrem atomowym a najbardziej oddalonymi od niego elektronami
energia jonizacji
Lernen beginnen
energia potrzebna do oderwania elektronu z powłoki elektronowej
aktywność chemiczna
Lernen beginnen
zdolność atomu atomu pierwiastka chemicznego do oddziaływania z innymi substancjami

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.