kartkówka z wyrażeń podstawowych

 0    39 Datenblatt    martynagitalewicz4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakazywanie
Lernen beginnen
forbidding
nie dotykaj piłki!
Lernen beginnen
don't touch the ball!
nie jest dozwolone
Lernen beginnen
is not allowed
jest zabronione
Lernen beginnen
is forbidden
jest sprzeczne z prawem / zasadami
Lernen beginnen
is against the law / rules
wyrażanie prośby
Lernen beginnen
making a request
czy możesz mi z tym pomóc?
Lernen beginnen
Can you help me with this?
czy mogę porozmawiać z lekarzem?
Lernen beginnen
Could I speak to the doctor?
chciałbym umówić się na wizytę
Lernen beginnen
I'd like to make an appointment
Czy mogę dziś zostać w domu?
Lernen beginnen
Would it be day If I stayed at home today?
wyrażanie odmowy
Lernen beginnen
refusing a request
wyażanie negatywnych uczuć i emocji
Lernen beginnen
expressing negative feelings and emotions
O nie! Ojej!
Lernen beginnen
Oh no! Oh dear!
to okropne
Lernen beginnen
this is awful
co za bałagan
Lernen beginnen
what a mess
strata czasu / pieniędzy
Lernen beginnen
waste of time / money
jaka szkoda
Lernen beginnen
what a pity / shame
wyrażanie pozytywnych uczuć i emocji
Lernen beginnen
expressing positive feelings and emotions
o!
Lernen beginnen
wow!
jak wspaniale
Lernen beginnen
how lovely
ależ wspaniały / fantastyczny
Lernen beginnen
what a great / fantastic
to fantastycznie / wspaniale
Lernen beginnen
that's incredible / amazinf
co za miła niespodzianka
Lernen beginnen
what a nice surprise
wyrażanie nadziei
Lernen beginnen
expressing hope
mam / miejmy nadzieję
Lernen beginnen
I / let's hope
jeśli szczęście dopisze
Lernen beginnen
with any luck
miejmy nadzieję, że
Lernen beginnen
let's hope that
dawanie wsparcia
Lernen beginnen
giving encouragement
tak trzymaj
Lernen beginnen
keep going
dobra robota
Lernen beginnen
well done
dasz radę
Lernen beginnen
you can do it
świetnie ci idzie
Lernen beginnen
you're doing great
wyrażanie możliwości lub niepewności
Lernen beginnen
expressing possibility or uncertainty
być może wymyśla coś co zastąpi internet
Lernen beginnen
they may invent something to replace the internet
twój komputer może (nie) mieć wirusa
Lernen beginnen
your computer might (not) have a virus
Paul może być teraz online
Lernen beginnen
Paul could be online now
wyrażanie pewności
Lernen beginnen
expressing certainty
Jill nie odbiera telefonu. Musi być zajęta
Lernen beginnen
Jill not answering her phone. She must be busy
to nie mogą być słuchawki Dave'a. Jego słuchawki są niebieskie.
Lernen beginnen
this can't be Dave headphones. His are blue

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.