Keynote Upper-Intermediate - UNIT5

 0    73 Datenblatt    mrzepecki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
corporation
Lernen beginnen
korporacja
current
Lernen beginnen
aktualny
huff and puff
Lernen beginnen
dostawać zadyszki, tracić oddech (z wysiłku)
humanistic
Lernen beginnen
humanistyczny
inventive
Lernen beginnen
innowacyjny
long-term
Lernen beginnen
długoterminowy
out-of-the-box
Lernen beginnen
nieszablonowy
prevalent
Lernen beginnen
częściej występujący, bardziej powszechny
productive
Lernen beginnen
produktywny
reframe
Lernen beginnen
przeformułować
stats (statistics)
Lernen beginnen
statystyki (statystyki)
steady
Lernen beginnen
stabilny
sustainable
Lernen beginnen
dający się utrzymać
widespread
Lernen beginnen
szeroko rozpowszechniony
(medical) condition (n)
Lernen beginnen
(medyczny) stan (n)
anxiety (n)
Lernen beginnen
lęk (n)
be tied to (something) (phr)
Lernen beginnen
być przywiązanym do (czegoś) (phr)
diabetes
Lernen beginnen
cukrzyca
doable
Lernen beginnen
wykonalny
equivalent
Lernen beginnen
ekwiwalent
inactivity
Lernen beginnen
brak aktywności
incompatible
Lernen beginnen
niezgodny, niepasujący
kind of odd (phr)
Lernen beginnen
raczej dziwne
lifestyle (n)
Lernen beginnen
styl życia (n)
mutually exclusive (phr)
Lernen beginnen
wzajemnie się wykluczające (phr)
overweight (adj)
Lernen beginnen
nadwaga (przym.)
physical activity (n)
Lernen beginnen
aktywność fizyczna (n)
recommended (adj)
Lernen beginnen
zalecane (przym.)
social interaction (n)
Lernen beginnen
kontakty towarzyskie
the bottom line (n)
Lernen beginnen
kluczowa kwestia
to the tune of (something) (phr)
Lernen beginnen
w liczbie (czegoś)
impact (n)
Lernen beginnen
wpływ (n)
minor surgery (n)
Lernen beginnen
drobna operacja (n)
presenter (n)
Lernen beginnen
prezenter (n)
pull a muscle (phr)
Lernen beginnen
naciągnąć mięsień
put on weight (phr)
Lernen beginnen
przybrać na wadze (phr)
retire (from a game/sport) (v)
Lernen beginnen
przejść na emeryturę (z gry / sportu) (v)
round (n)
Lernen beginnen
runda
sporty (adj)
Lernen beginnen
usportowiony
target (n)
Lernen beginnen
cel (n)
triathlete (n)
Lernen beginnen
triatlonista
warm up (phr v)
Lernen beginnen
rozgrzać się
withdraw from (a competition) (phr)
Lernen beginnen
wycofać się z (konkurencji) (phr)
(happen) on a global scale (phr)
Lernen beginnen
(zachodzić) w skali globalnej
a row over (something) (phr)
Lernen beginnen
spór w sprawie (czegoś)
balance the books (phr)
Lernen beginnen
zbilansować księgi
be behind (creating/causing something) (phr)
Lernen beginnen
stać za czymś (tworząc/powodując coś)
control your finances (phr)
Lernen beginnen
kontrolować finanse
form a partnership (phr)
Lernen beginnen
zawiązać spółkę
get into debt (phr)
Lernen beginnen
zaciągnąć długi
in the years to come (phr)
Lernen beginnen
w nadchodzących latach (phr)
invest money (phr)
Lernen beginnen
inwestować pieniądze
make a deal (phr)
Lernen beginnen
zawrzeć umowę (phr)
make an offer (phr)
Lernen beginnen
złożyć ofertę
minority-interest (adj)
Lernen beginnen
cieszący się małym zainteresowaniem
raise awareness across (something) (phr)
Lernen beginnen
zwiększać świadomość (czegoś) w (czymś)
react with anger (phr)
Lernen beginnen
zareagować gniewem
sponsor (n)
Lernen beginnen
sponsor
sponsor an event (phr)
Lernen beginnen
sponsorować wydarzenie
sponsorship (n)
Lernen beginnen
sponsorowanie
the extent to which (phr)
Lernen beginnen
zakres, w którym
work out a budget (phr)
Lernen beginnen
wypracować budżet
accumulate (v)
Lernen beginnen
gromadzić
angel investor (n)
Lernen beginnen
anioł biznesu
borrow money (phr)
Lernen beginnen
pożyczać pieniądze (od kogoś)
charge interest (phr)
Lernen beginnen
naliczać odsetki
crowd funding (n)
Lernen beginnen
finansowanie społecznościowe
personal savings (n)
Lernen beginnen
osobiste oszczędności
private investor (n)
Lernen beginnen
inwestor prywatny (n)
Q&A session (n)
Lernen beginnen
Sesja pytań i odpowiedzi (n)
see a return on your money (phr)
Lernen beginnen
uzyskać zwrot z zainwestowanych pieniędzy
stage (n)
Lernen beginnen
etap
start up (a business) (phr v)
Lernen beginnen
założyć (biznes)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.