Keynote - why good leaders make you feel safe

 0    31 Datenblatt    urszulamk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tangiable
Lernen beginnen
namacalny, realny
tirelessly
Lernen beginnen
niestrudzenie, z pełną energią
rank
Lernen beginnen
ranga, pozycja w hierarchii
deep-seated
Lernen beginnen
głęboko osadzony
sacrifice
Lernen beginnen
poświęcenie
disproportionate
Lernen beginnen
nieproporcjonalny
violate
Lernen beginnen
naruszać
cross a sacred boundary
Lernen beginnen
przekroczyć świętą granicę
set the tone
Lernen beginnen
nadać ton
expend
Expend their own time and energy to shield themselves from one another, which reduces the strength of the organization.
Lernen beginnen
wydać
Poświęcić swój czas i energię, aby się przed sobą samą osłonić, co zmniejsza siłę organizacji.
inherent
Lernen beginnen
nieodłączny, właściwy, nierozłączny
obsolete
Lernen beginnen
przestarzały, archaiczny
put out of business
Lernen beginnen
wycofać, usunąć coś lub kogoś z biznesu
renders
A technological advancement that renders your business model obsolete.
Lernen beginnen
wykonuje, udziela, oddaje, interpretuje
Postęp technologiczny, który powoduje, że Twój model biznesowy staje się przestarzały.
seize
Lernen beginnen
chwycić, zawładnąć, dopaść
variable
Lernen beginnen
zmienna
watch out for
Lernen beginnen
uważać na
lack of resources
Lernen beginnen
brak środków
laying off
Lernen beginnen
zwalnianie z pracy
recession
Lernen beginnen
recesja
labour pool
Lernen beginnen
siła robocza
furlough
Lernen beginnen
przepustka, krótki urlop
pros and cons
Lernen beginnen
za i przeciw
disobey
Lernen beginnen
być nieposłusznym, nieposłuszeństwo
put something at risk
Lernen beginnen
narażać coś na ryzyko
deep sense of
Lernen beginnen
głębokie poczucie
strive for the best
Lernen beginnen
równać do najlepszych
friendly to the course
Lernen beginnen
interesowny
visceral
Lernen beginnen
głęboki, węwnętrzny, trzewiowy
sheer coincidence
Lernen beginnen
zwykły zbieg okoliczności
ambush
Lernen beginnen
zasadzka, ostrzał

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.