Kinematyka (studia) - Definicje

 0    14 Datenblatt    dauntless
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Iloczyn skalarny
Lernen beginnen
To liczba(skalar) równa iloczynowi modułu długości dwóch wektorów pomnożonych przez cosinus kąta między nimi
Iloczyn wektorowy dwóch wektorów a * b
Lernen beginnen
jest nowym wektorem c, którego długość jest równa iloczynowi tych wektorów i sunusa kąta między nimi
Ruch
Lernen beginnen
Zmiana wzajemnego położenia jednych ciał względem drugich wraz z upływem czasu
Punkt materialny
Lernen beginnen
Obiekt obdarzony masą, których rozmiary można zaniedbać.
Prędkość
Lernen beginnen
Zmiana położenia ciała w jednostce czasu.
Prędkość chwilowa
Lernen beginnen
Prędkość wyznaczona dla bardzo małego (dążącego do zera) przedziału czasowego
Prędkość średnia
Lernen beginnen
Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu przebycia tej drogi
Funkcja
Lernen beginnen
Dla danych dowolnych zbiorów X i Y przyporządkowanie elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu ze zbioru Y
Wielkość skalarna
Lernen beginnen
Wielkość fizyczna posiadająca charakter skalarny do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista wraz z wymiarem
Wielkość wektorowa
Lernen beginnen
Wielkość fizyczna będąca wektorem, posiadająca 4 cechy: wartość, zwrot, kierunek i punkt przyłożenia
Przyśpieszenie
Lernen beginnen
Wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę wektora prędkości w czasie
Tensor
Lernen beginnen
Obiekt matematyczny będący uogólnieniem pojęcia wektora
Bryła sztywna
Lernen beginnen
Ciało stałe, w którym odległość dwóch dowolnie wybranych punktów nie ulega zmianie, mimo działających na to ciało sił.
Przyśpieszenie jednostajne
Lernen beginnen
Jeżeli ciało przyśpiesza lub hamuje i jego prędkość zmienia się jednostajnie z czasem to przyśpieszenie a tego ciała jest stałe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.