KKK Angielski 15.01

 0    47 Datenblatt    Miszczu.Fiszek_Lebno.rzadzi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zgadzać się / nie zgadzać się z kimś
Lernen beginnen
agree / disagree with somebody
przepraszać kogoś
Lernen beginnen
apologise to somebody
kłócić się
Lernen beginnen
argue
być złym na kogoś
Lernen beginnen
be angry with somebody
mieć czegoś / kogoś dość
Lernen beginnen
be fed up with sth / sb
zrywać z kimś
Lernen beginnen
break up with somebody
niecierpieć kogoś / czegoś
Lernen beginnen
can't stand sb / sth
liczyć na kogoś
Lernen beginnen
count on
radzić sobie / pracować z ludźmi
Lernen beginnen
deal with people
zależeć od czegoś
Lernen beginnen
depend on sth
Czyj?
Lernen beginnen
Whose?
Kiedy?
Lernen beginnen
When?
Dlaczego?
Lernen beginnen
Why?
Gdzie?
Lernen beginnen
Where?
Co?
Lernen beginnen
What?
Kto?
Lernen beginnen
Who?
myśle
Lernen beginnen
think
często
Lernen beginnen
often
za granicą
Lernen beginnen
abroad
zadowolony
Lernen beginnen
glad
Czy wolałbyś zostać tutaj?
Lernen beginnen
Would you rather stay here?
To zależy od
Lernen beginnen
It depends on
Jak masz na nazwisko?
Lernen beginnen
What's your surname?
Ile masz lat?
Lernen beginnen
How old are you?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
What are you into?
Która jest godzina?
Lernen beginnen
What time is it?
W jaki sposób mogę dostać się do urzędu pocztowego?
Lernen beginnen
How do I get to the post office?
Gdzie jest mój zeszyt?
Lernen beginnen
Where is my notebook?
Czy mogę Cię o coś zapytać?
Lernen beginnen
May I ask you something?
Ile kosztuje ta kurtka?
Lernen beginnen
How much is this jacket?
Jak wygląda Jack?
Lernen beginnen
What does Jack look like?
Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak daleko jest od naszej szkoły do twojego domu?
Lernen beginnen
Could you tell me how far it is from our school to your house?
Czy możesz podać mi więcej szczegółów?
Lernen beginnen
Could you give me some more details?
Mam na nazwisko Duda
Lernen beginnen
My surname is Duda
Mam 14 lat
Lernen beginnen
I'm 14
Lubię grać na komputerze.
Lernen beginnen
I like playing computer games.
Jest piąta
Lernen beginnen
It's 5 o'clock
Skręć w lewo, a zobaczysz pocztę po prawej stronie.
Lernen beginnen
Turn left and you will see the post office on the right.
Jest na biurku.
Lernen beginnen
It's on the desk.
Tak, pewnie
Lernen beginnen
Yes, sure
20 funtów
Lernen beginnen
It's 20 pounds
Jack jest wysoki i szczupły
Lernen beginnen
Jack is tall and slim
Około 200 metrów.
Lernen beginnen
It's about 200 metres.
Pewnie. Co dokładnie chcesz wiedzieć?
Lernen beginnen
Sure. What exactly do you want to know?
warty zobaczenia
Lernen beginnen
worth seeing
miła wycieczka
Lernen beginnen
pleasant trip
przeliterować
Lernen beginnen
spell

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.