Klasa 6 Unit 6 Nature

 0    26 Datenblatt    kaimonainteriapl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
branch
Lernen beginnen
gałąź
bush
Lernen beginnen
krzak
coconut
Her birthday cake was decorated with desiccated coconut.
Lernen beginnen
orzech kokosowy
Jej tort urodzinowy był udekorowany wiórkami kokosowymi.
desert
Lernen beginnen
pustynia
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
Lernen beginnen
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
dry
My skin is always dry in winter.
Lernen beginnen
suchy
Moja skóra zawsze jest sucha w zimie.
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
Lernen beginnen
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
grassland
Lernen beginnen
pastwisko
habitat
The natural habitats of many wild animals are being destroyed by deforestation.
Lernen beginnen
siedlisko
Naturalne siedliska wielu dzikich zwierząt są niszczone na skutek wylesiania.
humid climate
Lernen beginnen
klimat wilgotny
leaves
Lernen beginnen
liście
miserable weather
Lernen beginnen
kiepska pogoda
ovecast
Lernen beginnen
pochmurny
pineapple
Let's start with cutting the pineapple.
Lernen beginnen
ananas
Zacznijmy od pokrojenia ananasa.
plant
Lernen beginnen
roślina
scorching
Lernen beginnen
upalnie
sky
Lernen beginnen
niebo
smell
Lernen beginnen
zapach
species
This is a rare species.
Lernen beginnen
gatunek
To rzadki gatunek.
spice
Thyme is my favourite spice.
Lernen beginnen
przyprawa
Tymianek jest moją ulubioną przyprawą.
stem
Those flowers have very short stems.
Lernen beginnen
łodyga
Te kwiaty mają bardzo krótkie łodygi.
stormy
Mike is still recovering after a stormy relationship.
Lernen beginnen
burzliwy
Mike wciąż dochodzi do siebie po burzliwym związku.
thunder and lightning
Lernen beginnen
grzmoty i błyskawice
tree
Every man should plant a tree.
Lernen beginnen
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
trunk
Lernen beginnen
pień
wet
The ground is still wet after the rain.
Lernen beginnen
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.