klasa 8 roz. 5 B

 0    40 Datenblatt    Kajtolinibaranski2004
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
Lernen beginnen
an airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
galeria sztuki
Jego obrazy wiszą w galeriach sztuki na całym świecie.
Lernen beginnen
art gallery
His pictures hang in art galleries around the world.
piekarnia
Lernen beginnen
baker`s
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
Lernen beginnen
a bank
She keeps money in the bank.
ksiegarnia
Odwiedzam księgarnię osiedlową przynajmniej raz w tygodniu.
Lernen beginnen
bookshop
I visit my local bookshop at least once a week.
sklep miesny
W osiedlowym sklepie mięsnym można kupić polską kiełbasę.
Lernen beginnen
butchers
In the local butcher's you can buy Polish sausages.
kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
Lernen beginnen
a café
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
Lernen beginnen
a hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
Lernen beginnen
a hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
sąd
Lernen beginnen
law court
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
Lernen beginnen
a library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Lernen beginnen
a museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
biuro
Lernen beginnen
an office
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
Lernen beginnen
Post Office
Where's the nearest post office?
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
Lernen beginnen
a prison
Life in prison is dangerous.
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
Lernen beginnen
a restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
być z dala od domu
Lernen beginnen
to be away from home
telefonować, dzwonić
Lernen beginnen
call
nosić ciężki sprzęt
Lernen beginnen
carry heavy equipment
prowadzić pojazd
Lernen beginnen
drive vehicle
kształcić ludzi
Lernen beginnen
educate people
utrzymać w czystości
Lernen beginnen
keep clean
dbać o ludzi
Lernen beginnen
care about people
przyrządzić nowe potrawy
Lernen beginnen
make new dishes
wykonywać telefony
Lernen beginnen
make phone calls
zarządzać, kierować
Lernen beginnen
manage
spotkać ludzi
Lernen beginnen
meet people
chory, na zwolnieniu
Lernen beginnen
off sick
organizować spotkania
Lernen beginnen
organize meetings
zabierać pasażerów
Lernen beginnen
pick up passengers
przygotować żywność, jedzenie
Lernen beginnen
prepare food, food
ratować życie
Lernen beginnen
save lives
obsługiwać klientów
Lernen beginnen
serve customers
opieka społeczna
Lernen beginnen
social services
praca w opiece spopłecznej
Lernen beginnen
social work
rozmawiać z przestępcami
Lernen beginnen
talk to criminals
podróżować daleko
Lernen beginnen
to travel long distances
używać kożystać z komputera
Lernen beginnen
use a computer
pracować długo
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.
Lernen beginnen
to work long hours
My husband is a workaholic and works long hours.
pracować w niepełnym / pełnym wymiarze godzin
Lernen beginnen
work part-time / full-time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.