klasa 8 zeszyt ćwiczeń str 32- 33

 0    10 Datenblatt    kaimonainteriapl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
what does the poster needs to present?
Lernen beginnen
co plakat musi przedstawić?
which two buildings they decide to put on the poster?
Lernen beginnen
które dwa budynki zdecydują się umieścić na plakacie?
according to Paul, which two personality features of Poles should the poster show?
Lernen beginnen
zdaniem Pawła, jakie dwie cechy osobowości Polaków powinien pokazać plakat?
what does John think about public transport in Poland?
Lernen beginnen
co John myśli o transporcie publicznym w Polsce?
why did he find it easy to communicate with Polish people?
Lernen beginnen
dlaczego tak łatwo mu się porozumiewać z Polakami?
what surprised John about the way people looked?
Lernen beginnen
co zaskoczyło Johna tym, jak wyglądali ludzie?
Page 32 exercise 3
Lernen beginnen
Page 32 ćwiczenie 3
touch the button
Lernen beginnen
dotknij przycisku
he invited me to his grandma's house.
Lernen beginnen
zaprosił mnie do domu swojej babci.
arrive home
Lernen beginnen
przybyć do domu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.