Kochany ezgamin

 0    62 Datenblatt    Saviola
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jeszcze nienarodzony płód
Lernen beginnen
Nasciturus
Określenie pozycji osoby ze względu na wolność
Lernen beginnen
status libertatis
ludzie wolni
Lernen beginnen
liberi
niewolnicy
Lernen beginnen
servi
Pozycja osoby ze względu na obywatelstwo
Lernen beginnen
Status civitatis
Pozycja osoby ze względu na położenie prawne w rodzinie agnatycznej
Lernen beginnen
status familiae
Osopy niepodlegające władzy zwierzchnej w rodzinie
Lernen beginnen
sui iuris
Osoby podlegle rodznie
Lernen beginnen
alieni iuris
utrata osobowosci prawnej w stopniu najwyższysz
Lernen beginnen
Capitis deminutio maxima
W stopniu srednim
Lernen beginnen
Capitis deminutio media
w stopniu najmniejszym. skutki w zakresie prawa cywilnego tj. zerwanie dotychcza
Lernen beginnen
Capitis deminutio minima
Prawo powrotu z niewoli u wrogów. Odzyskanie wcześniej posiadanych praw z wyjątk
Lernen beginnen
Ius postliminii
Niewolnicy z urodzenia (vernae) w okresie pryncypatu zyskali pewien przywilej. J
Lernen beginnen
vernae
po za tybet (utrata wlonosci na skutek sprzedaży za granice)
Lernen beginnen
trans tiberim
Szkoda postępuje za głową
Lernen beginnen
Noxa caput sequitur
Wyzwolenie (dokonywane przez wlasciciela przed organem p.s.)
Lernen beginnen
Manumissio vindicta
Wyzwolenie przez wpis na listę obywateli rzymskich
Lernen beginnen
Manumissio censu
Nadanie wolnosci zawarte w testamencie
Lernen beginnen
Manumissio testamento
Wyzowolenie przez oswiadczenie zlozone w kosciele wobec biskupa i gminy chrzes.
Lernen beginnen
Manumissio in ecclesia
ustne oswiadczenie o wolnosci
Lernen beginnen
Manumissio inter amicos
wyzwolenie przez przyjecie niewolnika do stolu
Lernen beginnen
Manumissio per mensam
wyzwolenie za pomoca pisemnego oswiadczenia
Lernen beginnen
Manumissio per epistulam
Ustawa nakladajaca ograniczenia liczbowoe wyzwalanych niewolnikow w testamecie
Lernen beginnen
Lex Urguet imponens constrictas in numero servorum testamecielex Furia Caninia
Ustawa ograniczajaca lekkomyśle wyzwalanie poprzez limit wieku
Lernen beginnen
Lex Aelia Sentia
Wyzwoleni
Lernen beginnen
Liberti/Libertini
Kategoria dzieci ktore pater familias oddawal w drodze mancypacji
Lernen beginnen
In mancipio
Dzierżawcy rolni
Lernen beginnen
Coloni
Niewyplacalni dłużnicy którzy na podstawie sedziowskiego przysadzenia zostali poddani egzekucji osobistej
Lernen beginnen
Addicti
Wiezniowie ktorzy tez sie zadłużyli
Lernen beginnen
Nexi
Obywatele rzymscy
Lernen beginnen
Cives Romani
prawo do udziału i głosowaniu na zgromadzeniach ludowych
Lernen beginnen
Ius suffragii
Prawo piastowania urzedów
Lernen beginnen
Ius honorum
Prawo odwolania sie do zgromadzenia ludowego w razie nalozenia kary smierci lub wysokiej grzywny
Lernen beginnen
Ius provocationis
Prawo zawierania zwiazkow malozenskich
Lernen beginnen
Ius conubii
Prawo do udzialu w obrocie gospodarczym i zawierania aktów prawnych
Lernen beginnen
Legis actio
prawo do sprawowania wladzy ojca rodziny
Lernen beginnen
Patria potestas
prawo do spozadania waznego testamentu
Lernen beginnen
Testamenti factio activa/passiva
Latynowie dawni
Lernen beginnen
Latini priscis lub veteres
Latynowie osiedli
Lernen beginnen
Latini coloniarii
Latynowie juniańscy
Lernen beginnen
Latini Iuniani
Cudzoziemcy, obcokrajowcy
Lernen beginnen
Peregrini
Infarmia bezposrednia
Lernen beginnen
Infamia immediata
Infamia pośrednia
Lernen beginnen
infamia mediata
Dzieci
Lernen beginnen
infantes
Niedojrzali
Lernen beginnen
impuberes
dojrzali ponizej 25. roku zycia
Lernen beginnen
puberes minores viginti annis
Chorzy umyslowo
Lernen beginnen
furiosi
Marnotrawcy
Lernen beginnen
Prodigi
pomyłka jezykowa
Lernen beginnen
lapsus linguae
Osiwadczenie nie na serio
Lernen beginnen
Per iocum
zastrzezenie potajemne
Lernen beginnen
reservatio mentalis
Symulacja czynnosci prawnej
Lernen beginnen
negotium simulatum
Podstep, oszustwo
Lernen beginnen
Dolus
obawa, bojazn
Lernen beginnen
Metus
przedmiotowo istotne
Lernen beginnen
essentialia negotii
przedmiotowo niestotne
Lernen beginnen
naturalia negotii
podmiotowo istotne
Lernen beginnen
accidentalia negotii
warunek
Lernen beginnen
condicio
Warunek zawieszajacy
Lernen beginnen
condicio suspensiva
Termin zawieszajacy
Lernen beginnen
dies a quo
Termin rozwiazujacy
Lernen beginnen
dies ad quem
Polecenie
Lernen beginnen
modus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.