Kolokacje 1

 0    30 Datenblatt    anna.ochotnicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
popełnić błąd
Nie umiem napisać słowa „interrupt” wciąż robię ten sam błąd.
Lernen beginnen
to make a mistake
I cannot write the word “interrupt” properly, I always make the same mistake.
przygotowywać posiłek
Lernen beginnen
make a meal
I had to make my own dinner last night.
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
Lernen beginnen
make money
Making money isn't the aim of life.
zaprzyjażnić się
Lernen beginnen
make a friends
It's not always easy to make friends in a foregin country. I made friends with Cloe today.
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
Lernen beginnen
make a decision
I have finally made the right decision.
hałasować
Moi sąsiedzi hałasowali do 5 rano.
Lernen beginnen
make a noise
My neighbours made a noise till 5 am in the morning.
robić postępy
Nasz zespół robi postępy przy projekcie mostu.
Lernen beginnen
make progress
Our team is getting ahead with the design of a bridge.
odpocząć, odpoczywać
Lernen beginnen
have a rest
They had a long rest after the game.
napić się
Napij się i zrelaksuj, to w końcu sobotni wieczór.
Lernen beginnen
have a drink
Have a drink and relax, it's Saturday evening after all.
jeść i pić
Lernen beginnen
have food and drink
brać prysznic, kąpiel
Lernen beginnen
have a shower, bath
I always have a bath when I get up.
wstawać/podnosić się
Wstaję zazwyczaj o 7.
Lernen beginnen
get up
I usually get up at 7 am.
zorganizować przyjęcie, urządzić imprezę
Lernen beginnen
have a party
I'm having a party for my birthday.
urodzić dziecko
Asia właśnie urodziła dziecko.
Lernen beginnen
have a baby
Joanna has just had a baby.
miły / świetny / okropny
Lernen beginnen
have a nice / great / terrible
We had a very nice time in Switzerland last year.
odrabiać pracę domową
Nauczycielka zapomniała powiedzieć uczniom, żeby odrobili pracę domową na następny dzień.
Lernen beginnen
to do homework
The teacher forgot to tell her pupils to do homework for the next day.
robić prace domowe (np. sprzątanie)
Dzieci często nie cierpią robić prac domowych.
Lernen beginnen
do the housework
Children often detest doing the housework.
konkretny przedmiot, temat
Lernen beginnen
do subject
Did you do English at school?
robić kurs
Robię teraz kurs kosmetyczny, bo chcę pracować jako kosmetyczka.
Lernen beginnen
do a course
I'm doing a course in cosmetics because I want to work as a beautician.
robić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
Lernen beginnen
to do shopping
I have to do the shopping after work.
prowadzić badania/zbierać informacje
W tym tygodniu ma zamiar zebrać informacje do raportu.
Lernen beginnen
do research
This week I'm going to do research for a report.
zrobić komuś przysługę
Lernen beginnen
do someone a favour
I don't have any coffe. Could you do me a favour and lend me some?
zrobić coś
Lernen beginnen
do something
zrobić cokolwiek
Lernen beginnen
do anything
I didn't do anything last night. That boy has done nothing all day.
nic nie robić
Nie cierpię nic nie robić.
Lernen beginnen
do nothing
I detest doing nothing.
mieć egzamin/podchodzić do egzaminu
Lernen beginnen
take an exam
robić zdjęcie
Marek zrobił mi zdjęcie kiedy nie patrzyłam.
Lernen beginnen
take a photo
Mark took a photo of me when I wasn't looking.
podjąć decyzję
Czasem niezwykle trudno jest podjąć decyzję.
Lernen beginnen
take a decision
Sometimes it's extremely difficult to take a decision.
wziąć kąpiel, prysznic
Lernen beginnen
take a bath, shower
I'm just going to take a shower before lunch.
wziąć taksówkę
wsiąść/wziąć/ pojechać autobusem / taksówką / samolotem / pociągiem
Musiałam wziąć taksówkę na lotnisko.
Lernen beginnen
take a taxi
take a bus/taxi/plane/train
I had to take a taxi to the airport.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.