Kolokacje B1 146-160

 0    15 Datenblatt    zankolukasz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
brać coś od kogoś / skądś
Czy mógłbyś wziąć ode mnie tę ciężką torbę?
Lernen beginnen
to take sth from sb / sth
Could you take this heavy bag from me?
przejmować działania
Rząd powinien podjąć działania, aby zmniejszyć bezrobocie.
Lernen beginnen
to take action
The government should take action to reduce unemployment.
podejmować decyzję co do czegoś
Podjąłem już decyzję co do naszego wyjazdu.
Lernen beginnen
to take a decision about sth
I've already taken a decision about our leaving.
brać kogoś za rękę
Weź mnie za rękę.
Lernen beginnen
to take sb by the hand
Take me by the hand.
brać udział w czymś
Mamy zamiar wziąć udział w tym spotkaniu.
Lernen beginnen
to take part in sth
We are going to take part in this meeting.
Wziać kogoś/coś za kogoś/coś
Wzięli mnie za jego siostrę.
Lernen beginnen
to take sb / sth for sb / sth
They took me for his sister.
być dumnym z kogoś / czegoś
Są bardzo dumni ze swego syna.
Lernen beginnen
to take pride in sb / sth
They take great pride in their son.
uwielbiać coś
Amelia uwielbia jeździć samochodem.
Lernen beginnen
to take great pleasure in sth
Amelia takes great pleasure in driving a car.
odbywać się
Festiwal jazzowy odbywa się każdego lata.
Lernen beginnen
to take place
The jazz festival takes place every summer.
czuć; przeczuwać
Czuliśmy, że coś się wydarzy.
Lernen beginnen
to have a feeling
We had a feeling that something was going to happen.
podawać wymówkę; usprawiedliwiać się z czegoś
Usprawiedliwił się ze spóźnienia.
Lernen beginnen
to make an excuse for sth
He made an excuse for being late.
rozpalić ognisko
Czy to bezpieczne rozpalać tutaj ognisko?
Lernen beginnen
to make a fire
Is it safe to make a fire here?
ubijać z kimś interes
Ubiliśmy dobry interes z niemiecką firmą.
Lernen beginnen
to make a deal with sb
We've made a good deal with a German company.
porównywać coś
Porównaliśmy wasz sposób mówienia.
Lernen beginnen
to make a comparison of sth
We made a comparison of your ways of speaking.
przeżyć coś
Przeżyłam wczoraj coś naprawdę nieprzyjemnego.
Lernen beginnen
to have an experience
I had a really unpleasant experience yesterday.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.