kolokwium 3 - tabelka

 0    72 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
prostoskrzydłe - aparat gębowy
Lernen beginnen
gryzący
prostoskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I pary - skórzaste; II pary - delikatne błoniaste złożone wachlarzowato
prostoskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
III para skoczne lub I para grzebne
prostoskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
nieczłonowane przysadki odwłokowe; u samic pokładełko; organy strydulacyjne i tympanalne
hełmce - aparat gębowy
Lernen beginnen
gryzący
hełmce - skrzydła
Lernen beginnen
I pary - skórzaste (mogą być uwstecznione lub nie występować); II pary - delikatne błoniaste
hełmce - odnóża
Lernen beginnen
kroczne z kolcami na udach i goleniach
hełmce - inne cechy
Lernen beginnen
długie, cienkie czułki; wieloczłonowe przysadki odwłokowe; u samic podładełko
wszoły - aparat gębowy
Lernen beginnen
gryzący
wszoły - skrzydła
Lernen beginnen
brak
wszoły - odnóża
Lernen beginnen
krótkie czepne, zakończone 1 lub 2 pazurkami
prostoskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
hełmce - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
wszoły - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
wszy - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
wszy - aparat gębowy
Lernen beginnen
kłująco-ssący
wszy - skrzydła
Lernen beginnen
brak
wszy - odnóża
Lernen beginnen
czepne (wyrostek golenia i pazur stopy tworzą aparat czepny)
pluskwiaki równoskrzydłe - aparat gębowy
Lernen beginnen
kłująco-ssący, czasami kłujka uwsteczniona lub nie występuje
pluskwiaki równoskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I pary - błoniaste; II pary - błoniaste (mniejsze od I pary), czasem zredukowne; czasem skrzydeł brak
pluskwiaki równoskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
kroczne
pluskwiaki równoskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
mogą wystąpić: organy stryduacyjne, u samic pokładełko; gruczoły wytwarzające wydzielinę woskową (syfony); żyworodność; partenogeneza
pluskwiaki równoskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
pluskwiaki różnoskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
niezupełne
pluskwiaki różnoskrzydłe - aparat gębowy
Lernen beginnen
kłująco-ssący
pluskwiaki różnoskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I para - w części nasadowej sztywne, skórzaste, w części wierzchołkowej błoniaste; II pary - błoniaste; skrzydła mogą być uwstecznione lub nie występować
pluskwiaki różnoskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
najczęściej kroczne; mogą również być: I para chwytna lub grzebna, III para pływna lub skoczna
pluskwiaki różnoskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
pokładełko u samicy, organy strydulacyjne; gruczoły wytwarzające cuchnącą ciecz; śródtułów z charakterystyczną tarczką
chrząszcze tęgopokrywowe - przeobrażenie
Lernen beginnen
zupełne
chrząszcze tęgopokrywowe - larwa
Lernen beginnen
oligopodialna, apodialna
chrząszcze tęgoporywowe - poczwarka
Lernen beginnen
wolna
chrąszcze tęgopokrywowe - aparat gębowy
Lernen beginnen
gryzący
chrząszcze tęgopokrywowe - skrzydła
Lernen beginnen
I pary - zesklerytyzowane pokrywy (mogą być skrócone lub zrośnięte wzdłuż linii przylegania); II pary - błoniaste (przykryte pokrywami), mogą być częściowo zredukowane lub brak
chrząszcze tęgopokrywowe - odnóża
Lernen beginnen
kroczne, grzebne, pływne, skoczne i inne
chrząszcze tęgopokrywowe - inne cechy
Lernen beginnen
niektóre gatunki mają organy strydulacyjne, silnie rozwinięty przedtułów połączony ruchomo ze śródtułowiem; zatułów przykryty pokrywami
motyle łuskoskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
zupełne
motyle łuskoskrzydłe - larwa
Lernen beginnen
polipodialna (gąsienica)
motyle łuskoskrzydłe - poczwarka
Lernen beginnen
zamknięta, czasami w kokonie
motyle łuskoskrzydłe - aparat gębowy
Lernen beginnen
ssący lub brak
motyle łuskoskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I para - błoniaste większe, II para - błoniaste mniejsze; pokryte łuskami, u samic niektórych gatunków skrzydeł brak
motyle łuskoskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
kroczne z ostrogami i szczoteczkami (golenie) oraz kolcami (golenie, stopy), I para może być zredukowana
motyle łuskoskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
ciało pokryte łuskami; najsilniej rozwinięty przetułów, larwy często owłosione, barwne, przędą nić; występuje dymorfizm płciowy
muchówki dwuskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
zupełne
muchówki dwuskrzydłe - larwa
Lernen beginnen
apodialna lub z nieczłonowanymi odnóżami
muchówki dwuskrzydłe - poczwarka
Lernen beginnen
wolna lub bobówka
muchówki dwuskrzydłe - aparat gębowy
Lernen beginnen
ssący, kłująco-ssący, liżący, gryząco-liżący, gryzący, tnąco-liżący
muchówki dwuskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I pary - błoniaste (czasem brak), II pary - przekształcone w przezmianki, czyli przydatki buławkowatego kształtu działające jak żyroskop
muchówki dwuskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
kroczne zakończone 2 pazurkami i przylgami
muchówki dwuskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
u samic może występować pokładełko; trwałe połączenie segmentów tułowia; w rozwoju spotyka się dzieworództwo i żyworodność
pchły - przeobrażenie
Lernen beginnen
zupełne
pchły - larwa
Lernen beginnen
apodialna z wyrostkami rylcowatymi
pchły - poczwarka
Lernen beginnen
wolna w kokonie
pchły - aparat gębowy
Lernen beginnen
kłująco-ssący
pchły - skrzydła
Lernen beginnen
brak
pchły - odnóża
Lernen beginnen
III para skoczna
pchły - inne cechy
Lernen beginnen
spłaszczone bocznie; na grzbietowej stronie szczecinki mogące tworzyć grzebienie; krótkie, szerokie czułki w zagłebieniach
błonkoskrzydłe - przeobrażenie
Lernen beginnen
zupełne
błonkoskrzydłe - larwa
Lernen beginnen
apodialna lub polipodialna
błonkoskrzydłe - poczwarka
Lernen beginnen
wolna, często w kokonie
błonkoskrzydłe - skrzydła
Lernen beginnen
I para - błoniaste większe, II para - błoniaste mniejsze; spięte ze sobą haczykami stanowią funkcjonalną całość; u wielu form skrzydeł brak
błonkoskrzydłe - odnóża
Lernen beginnen
kroczne oraz często zmodyfikowane z przystosowaniem do grzebania, budowy gniazd, zbierania pyłku i in.
błonkoskrzydłe - inne cechy
Lernen beginnen
samice mają pokładełko lub żądło; I segment odwłoka ściśle zrośnięty z tułowiem, u owadziarek i żądłówek przeważnie tzw. stylik (II i III segment odwłoka); wiele gatunków prowadzi społeczny tryb życia; występuje polimorfizm i dzieworództwo
owady szkodliwe - pasożyty zwierząt i człowieka
Lernen beginnen
wszoły, wszy, pluskwa domowa, gzy, wpleszcz owczy, pchły
owady szkodliwe - szkodniki roślin
Lernen beginnen
przyślepek, szarańcza, turkuć podjadek, mszyce, skorupik jabłoniowy, płaszczyniec burakowy, stonka ziemniaczana, osiewnik, chrabąszcz majowy, kornik, bielinek kapustnik, kuprówka rudnica, rolnica zbożówka, pryszczarek helski, śmietki
owady szkodliwe - szkodniki przechowywalni
Lernen beginnen
wołek zbożowy, strąkowce, mącznik młynarek, trojszyk, mól ziarniak, mklik mączny
owady szkodliwe - przenosiciele chorób zwierząt i roślin
Lernen beginnen
karaczan, prusak, wesz ludzka, mucha domowa, mrówka faraona, pchła szczurza, mszyce, płaszczyniec burakowy
owady szkodliwe - synantropy
Lernen beginnen
rybik cukrowy, karaczan, prusak, mucha domowa, mrówka faraona, mól odzieżowy
owady pożyteczne - wrogowie naturalni szkodników roślin
Lernen beginnen
zbrojec dwuplamy, biegacz, tęcznik, biedronki, kruszynek, złotook
owady pożyteczne - oczyszczające biocenozy z martwej materii
Lernen beginnen
plug, żuk gnojowy, żuk leśny, larwy niektórych muchówek
owady pożyteczne - zapylające kwiaty
Lernen beginnen
postacie dorosłe odżywiające się nektarem (w szczególności pszczoły i trzmiele)
owady pożyteczne - hodowlane
Lernen beginnen
jedwabnik morwowy, tussor chiński, pszczoła miodna
owady prawnie chronione
Lernen beginnen
biegacz, tęcznik, kozioróg dębosz, nadobnica alpejska, jelonek, zmierzchnica trupia główka, paź żeglarz, paź królowej, niepylak apollo, niepylak mnemozyna, trzmiele, mrowiska w lesie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.