kolos II 01/2019

 0    36 Datenblatt    amyywhie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Narządem recepcyjnym oka ludzkiego jest
Lernen beginnen
siatkówka
pole widzenia jest to
Lernen beginnen
fragment otoczenia jaki możemy dostrzec za jednym razem
Właściwym narządem receptorowym odbierającym bodźce akustyczne
Lernen beginnen
Narząd Cortiego
narząd przedsionkowy jest
Lernen beginnen
zmysłem równowagi
receptorami bólowymi są
Lernen beginnen
nagie zakończenia nerwowe
Faza snu REM charakteryzuje się
Lernen beginnen
wszystkie wymienione
utrata wody u człowieka powoduje
Lernen beginnen
pragnienie osmotyczne
Hormon przysadki działający na gruczoły płciowe
Lernen beginnen
LH i FSH
Stałość stężenia glukozy we krwi zapewnia
Lernen beginnen
Współdziałanie insuliny i glukagonu
Układ współczulny i przywspółczulny działają na zasadzie
Lernen beginnen
Antagonistycznej
Za widzenie barw odpowiadają
Lernen beginnen
czopki
nerw wzrokowy tworzą aksony
Lernen beginnen
komórek zwojowych
Najważniejszym ośrodkiem podkorowym słuchu jest
Lernen beginnen
Ciało kolankowate przyśrodkowe
Narząd zmysłu składa się z
Lernen beginnen
Receptora
Receptory dotyku nalezą do
Lernen beginnen
Mechanoreceptorów
Dobowy rytm snu i czuwania jest uwarunkowany
Lernen beginnen
Przez geny strukturalne
Podstawowa przemiana materii to
Lernen beginnen
Ilość energii potrzebna do utrzymania parametrów ciała w spoczynku
Łaknienie jest
Lernen beginnen
popędem zaliczanym do instynktu pokarmowego
Głównym regulatorem ośrodków sytości jest
Lernen beginnen
stężenie tłuszczów we krwi
głównym hormonem stresu jest
Lernen beginnen
kortyzol
Potencjał receptorowy powstaje w zależności od siły bodźca działającego na receptor
Lernen beginnen
tak
Receptory są komórkami nerwowymi lub zmienionymi innymi komórkami ciała wrażliwymi na określony rodzaj energii bodźca
Lernen beginnen
tak
pobudzenie z właściwych receptorów przewodzone jest bezpośrednio do pnia mózgu z pominięciem rdzenia kręgowego
Lernen beginnen
nie
widzenie barwne przy słabym świetle możliwe jest dzięki pobudzeniu dużej ilości czopków przez fale o stałej długości
Lernen beginnen
tak
głównym odbiorcą wszystkich rodzajów czucia jest płat przedczołowy kory
Lernen beginnen
nie
stałość parametrów środowiska wewnętrznego gwarantują mechanizmy wyuczone w procesie nabywania odruchów warunkowych
Lernen beginnen
tak
główne ośrodki kierujące wszystkimi procesami fizjologicznymi znajdują się w strukturach pnia mózgu
Lernen beginnen
tak
regulacja gromadzenia i zużytkowania energii przez organizm to główne zadania hormonów
Lernen beginnen
tak
zapisy czynności bioelektrycznej mózgu w czasie snu i czuwania są niezmienne
Lernen beginnen
nie
współdzielenie podwzgórza i przysadki mózgowej będącej nadrzędnym gruczołem dokrewnym opiera się na mechanizmie dodatniego sprężenia zwrotnego
Lernen beginnen
tak
receptory są to komórki strukturalne narządów niewrażliwe na bodźce pochodzące z wewnątrz ciała i środkowiska zewnętrznego
Lernen beginnen
nie
każdy rodzaj receptorów odbiera swoisty zakres energii bodźca
Lernen beginnen
tak
pobudzenie z wszystkich receptorów czuciowych przewodzone jest przez korzenie brzuszne rdzenia kręgowego do pnia mózgu
Lernen beginnen
nie
wrażenie słuchowe jest to przekształcenie drgań mechanicznych powietrza w potencjał elektrochemiczny przez układ kosteczek w uchu środkowym
Lernen beginnen
tak
poszczególne reakcje czucia mają swoją reprezentację w korze somatosensorycznej płata ciemieniowego
Lernen beginnen
tak
pobudzenie z właściwych receptorów przewodzone jest bezpośrednio do pnia mózgu z pominięciem rdzenia kręgowego
Lernen beginnen
nie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.