koniec końców

 0    13 Datenblatt    Mabi ibaM 2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
Lernen beginnen
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
narta
Lernen beginnen
ski
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
Lernen beginnen
chocolate
All children like chocolate.
dzień świąteczny
Lernen beginnen
holiday
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
Lernen beginnen
have
I don't have any money.
zimny
Jest mi zimno.
Lernen beginnen
cold
I'm cold.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
Lernen beginnen
country
There are twenty-eight independent states in the European Union.
1. pikantny 2. gorący
Lernen beginnen
hot
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
Lernen beginnen
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
zabawa
Baw się dobrze!
Lernen beginnen
fun
Have fun!
cud
Piramidy są wielkim cudem świata.
Lernen beginnen
wonder
The pyramids are a great wonder of the world.
ślicznotka
Lernen beginnen
beauty
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
Lernen beginnen
soon
We came to the party too soon and found the hostess unprepared.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.