korepetycje Unit 4 całość

 0    180 Datenblatt    darkmark
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowy
Lernen beginnen
accountant
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician
Kierowca autobusu
Lernen beginnen
bus driver
kasjer
Lernen beginnen
cashier
szef kuchni
Lernen beginnen
chef
programista
Lernen beginnen
computer programmer
projektant mody
Lernen beginnen
fashion designer
reżyser
Lernen beginnen
film director
strażak
Lernen beginnen
firefighter
stewardesa
Lernen beginnen
flight attendant
fryzjer
Lernen beginnen
hairdresser
dziennikarz
Lernen beginnen
journalist
sędzia
Lernen beginnen
judge
prawnik
Lernen beginnen
lawyer
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
górnik
Lernen beginnen
miner
pielęgniarka
Lernen beginnen
nurse
asystent biurowy
Lernen beginnen
office assistant
malarz
Lernen beginnen
painter
ratownik medyczny
Lernen beginnen
paramedic
farmaceuta
Lernen beginnen
pharmacist
hydraulik
Lernen beginnen
plumber
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales representative
chirurg
Lernen beginnen
surgeon
pracownik biura podróży
Lernen beginnen
travel agent
weterynarz
Lernen beginnen
vet
kelner
Lernen beginnen
waiter
kelnerka
Lernen beginnen
waitress
pisarz
Lernen beginnen
writer
stolarz
Lernen beginnen
carpenter
dyrektor generalny
Lernen beginnen
chief executive
komik
Lernen beginnen
comedian
doradca
Lernen beginnen
counsellor
portier
Lernen beginnen
doorman
grafiki
Lernen beginnen
graphic designer
majster złota rączka
Lernen beginnen
handyman
dietetyk
Lernen beginnen
nutritionist
w pracy
Lernen beginnen
at work
odpowiadać za
Lernen beginnen
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
Lernen beginnen
do something for a living
szukać
Lernen beginnen
look for
zawód
Lernen beginnen
profession
wziąć odpowiedzialność za
Lernen beginnen
take responsibility for
pracować jako
Lernen beginnen
work as
pracować w firmie
Lernen beginnen
work for a company
pracować w sprzedaży
Lernen beginnen
work in sales
pracy nad (czymś)
Lernen beginnen
work on
praca pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
satisfying
wymagający kwalifikacji
Lernen beginnen
skilled
męczący
Lernen beginnen
tiring
trudny, stanowiący wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
bez perspektyw
Lernen beginnen
dead-end
monotonny
Lernen beginnen
monotonous
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
rewarding
mało wymagające
Lernen beginnen
undemanding
słabo płatna
Lernen beginnen
badly-paid
perspektywy zawodowe
Lernen beginnen
career prospects
szansa na awans
Lernen beginnen
chance of promotion
koleżanki / koledzy z pracy
Lernen beginnen
colleagues
pracować na zmiany
Lernen beginnen
work shifts
obowiązki
Lernen beginnen
duties
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
earn money
zarobki
Lernen beginnen
earnings
dochód
Lernen beginnen
income
odejście z pracy
Lernen beginnen
leave your job
płatny urlop
Lernen beginnen
paid leave
emerytura / dostać rentę
Lernen beginnen
pension / get a pension
stały
Lernen beginnen
permanent
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire / retirement
pensja
Lernen beginnen
salary
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
zasiłek chorobowy
Lernen beginnen
sick pay
podatek
Lernen beginnen
tax
tymczasowy
Lernen beginnen
temporary
napiwki
Lernen beginnen
tips
bezpłatny
Lernen beginnen
unpaid
dobrze płatna
Lernen beginnen
well-paid
pracować do późna
Lernen beginnen
work long hours
podróż służbowa
Lernen beginnen
business trip
pracować na nocną zmianę
Lernen beginnen
do the graveyard shift
wydatki
Lernen beginnen
expenses
uzyskać regularne informacje zwrotne
Lernen beginnen
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy
Lernen beginnen
have an appraisal
stawka godzinowa
Lernen beginnen
hourly rate
zakres obowiązków
Lernen beginnen
job description
płaca minimalna
Lernen beginnen
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
Lernen beginnen
pay into a pension scheme
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
okres próbny
Lernen beginnen
probation / trial period
wydajność
Lernen beginnen
productivity
dzień wolny od pracy ustawowo
Lernen beginnen
public holiday
odejść pracę
Lernen beginnen
quit a job
odbywać praktykę
Lernen beginnen
serve an apprenticeship
podpisać umowę
Lernen beginnen
sign a contract
morale pracowników
Lernen beginnen
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryturę
Lernen beginnen
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
Lernen beginnen
take unpaid leave
ocena roczna pracownika
Lernen beginnen
yearly appraisal
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
wolontariusz
Lernen beginnen
charity worker
kasjer
Lernen beginnen
checkout assistant
roznosiciel
Lernen beginnen
deliver boy
Zbieranie owoców
Lernen beginnen
fruit picking
ratownik
Lernen beginnen
lifeguard
opiekun na obozie letnim
Lernen beginnen
summer camp supervisor
przewodnik
Lernen beginnen
tour guide
płaca, dniówka
Lernen beginnen
wages
oglaszać
Lernen beginnen
advertise
kandydat
Lernen beginnen
applicant
Formularz aplikacyjny
Lernen beginnen
application form
być zwolniony
Lernen beginnen
be fired
być zwolnionym w ramach redukcji etatów
Lernen beginnen
be made redundant
stać się pracownikiem
Lernen beginnen
become employed
list motywacyjny
Lernen beginnen
covering letter
załączać
Lernen beginnen
enclose
przedsiębiorca
Lernen beginnen
entrepreneur
wypełniać
Lernen beginnen
fill in
skorzystać z doradztwa zawodowego
Lernen beginnen
get careers advice
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
go freelance
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
have an interview
doświadczenie
Lernen beginnen
have experience
zatrudniać
Lernen beginnen
hire
dział kadr
Lernen beginnen
human resources
biura pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
jobcentre
prowadzić rejestr
Lernen beginnen
keep a record
brak (doświadczenie)
Lernen beginnen
lack of (experience)
rekrutacja
Lernen beginnen
recruitment
odrzucać
Lernen beginnen
reject
złożyć rezygnację
Lernen beginnen
resign
prowadzić własną firmę
Lernen beginnen
run your own business
samozatrudniony
Lernen beginnen
self-employed
ostateczna lista kandydatów
Lernen beginnen
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
Lernen beginnen
situations vacant
personel
Lernen beginnen
staff
aktualny
Lernen beginnen
up-to-date
wolne miejsce pracy
Lernen beginnen
vacancy
załączyć CV
Lernen beginnen
attach a CV
sprawdzić firmę
Lernen beginnen
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
Lernen beginnen
get in-house training
zostać zwolnionym z pracy
Lernen beginnen
get sacked
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
wręczyć wymówienie
Lernen beginnen
hand in your notice
przekazać informacje
Lernen beginnen
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
Lernen beginnen
have a complaints procedure
wstąpić do związku zawodowego
Lernen beginnen
join a union
zarejestrować się jako bezrobotny
Lernen beginnen
sign on (the dole)
założyć firmę
Lernen beginnen
start up a business
przyjąć, zatrudnić
Lernen beginnen
take on
przejąć od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over from sb
wziąć wolne
Lernen beginnen
take time off
objąć stanowisko
Lernen beginnen
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
Lernen beginnen
take up a reference
elastycznego czasu pracy
Lernen beginnen
work flexitime
zdolność
Lernen beginnen
ability
w którymś momencie
Lernen beginnen
at some point
konsultować
Lernen beginnen
consult
rzucić, przerwać
Lernen beginnen
drop out of
modny
Lernen beginnen
fashionable
zrzędliwy
Lernen beginnen
grumpy
spadek
Lernen beginnen
inheritance
dochodowy
Lernen beginnen
money-making
podsumować
Lernen beginnen
summarise
dobre samopoczucie
Lernen beginnen
well-being
zastanawiać się
Lernen beginnen
wonder
zaraźliwy
Lernen beginnen
contagious
zadowolony
Lernen beginnen
content
poświęcić się czemuś
Lernen beginnen
devote oneself to
zrobić coś w kwestiach zawodowych
Lernen beginnen
do something workwise
pojawić się
Lernen beginnen
emerge
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
pasować do siebie (np. kolory)
Lernen beginnen
go together
nie mieć pojęcia
Lernen beginnen
have no clue
przetrwać, utrzymać się
Lernen beginnen
last long
trafić na pierwsze strony gazet
Lernen beginnen
make the headlines
dbający tylko o pieniądze
Lernen beginnen
money-minded
oprócz
Lernen beginnen
on top of
zastosować coś w praktyce
Lernen beginnen
put something into practice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.