Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 651 - 700

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
διαθέσιμο
Λυπόμαστε, αλλά αυτό το προιόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Lernen beginnen
available
We're sorry, but this product is no longer available.
πλάσμα
Πως μπορούσες να το κάνεις σε ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα;
Lernen beginnen
being
How could you do that to another human being?
όσο...και να
Όσο χρόνο και να πάρει, θα σε βρω ξανά.
Lernen beginnen
however
However long it takes, I'll find you again.
βιώνω
Βίωσε κάποιον πόνο στην ζωή της.
Lernen beginnen
to experience
She experienced some pain in her life.
παρόλο που
Πρέπει να πάω στη δουλειά παρόλο που δεν αισθάνομαι καλά.
Lernen beginnen
though
I have to go to work even though I'm feeling under the weather.
υποστηρίζω
Η οικογένειά μου με έχει υποστηρίξει πάντοτε.
Lernen beginnen
to support
My family has always supported me.
κοινότητα
Θέλω να νιώσω σαν μέρος της κοινότητας.
Lernen beginnen
community
I want to feel like a part of the community.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.