Książka z lekcji

 0    71 Datenblatt    iwonaklaczynska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Classroom English
Lernen beginnen
Angielski w klasie
Repeat, please
Lernen beginnen
Powtórz proszę
Translate this sentence, please
Lernen beginnen
Proszę przetłumacz to zdanie
I don't understand
Lernen beginnen
Nie rozumiem
Can you repeat?
Lernen beginnen
Możesz powtórzyć?
Can you say it slowly?
Lernen beginnen
Czy możesz powiedzieć, to wolno?
Open your book!
Lernen beginnen
Otwórz książkę!
Close your book!
Lernen beginnen
Zamknij książkę!
What does it mean?
Lernen beginnen
Co to znaczy?
Whereare you from?
Lernen beginnen
Skąd jesteś?
What is your name?
Lernen beginnen
Jak masz na imię?
Where are you from?
Lernen beginnen
Skąd pochodzisz?
Can I sit with you?
Lernen beginnen
Mogę z tobą usiąść
Which city are you from?
Lernen beginnen
Z jakiego jesteś miasta?
Are you the teacher?
Lernen beginnen
Czy jesteś nauczycielem?
Are you sitting here?
Lernen beginnen
Siedzisz tutaj
Is this your English book?
Lernen beginnen
Czy to twoja angielska książka?
Spell it, please.
Lernen beginnen
Przeliteruj to, proszę.
I'm from Poland. And where are you from?
Lernen beginnen
Ja jestem z Polski. I skąd jesteś?
Which city are you from?
Lernen beginnen
Z jakiego jesteś miasta?
I'm from Lubin. It's a large city.
Lernen beginnen
Jestem z Lubina. To duże miasto.
Oh, really? That's great!
Lernen beginnen
Och, naprawdę? To świetnie!
small town.
Lernen beginnen
małe miasto.
Nice to meet you
Lernen beginnen
Miło cię poznać
Nice to meet you, too.
Lernen beginnen
Mnie również.
There is women in the classroom
Lernen beginnen
W klasie są kobiety
there isn't a teacher in the corridor
Lernen beginnen
na korytarzu nie ma nauczyciela
There aren't students here
Lernen beginnen
Tu nie ma studentów
on the floor
Lernen beginnen
na podłodze
on the table
Lernen beginnen
na stole
in the classroom
Lernen beginnen
w klasie
under the chair
Lernen beginnen
pod krzesłem
here
Lernen beginnen
tutaj
a large box
Lernen beginnen
duże pudełko
German ballpoint pens
Lernen beginnen
Niemieckie długopisy
a small picture
Lernen beginnen
mały obrazek
a large table
Lernen beginnen
duży stół
students
Lernen beginnen
studentów
a teacher
Lernen beginnen
nauczyciel
large posters
Lernen beginnen
duże plakaty
a radio
Lernen beginnen
Radio
English books
Lernen beginnen
angielskie książki
There is a small picture on the table
Lernen beginnen
Na stole jest małe zdjęcie
There are large posters on the floor
Lernen beginnen
Na podłodze są duże plakaty
There isn't a radio under the chair
Lernen beginnen
Pod krzesłem nie ma radia
There aren't women here
Lernen beginnen
Tu nie ma kobiet
how do you doo
Lernen beginnen
jak się masz
Am I a woman?
Lernen beginnen
Czy jestem kobietą?
Yes, you are a woman
Lernen beginnen
Tak, jesteś kobietą
Are you a man?
Lernen beginnen
Jesteś mężczyzną?
Yes, I am a man
Lernen beginnen
Tak, jestem mężczyzną
waiter
Lernen beginnen
kelner
Is the man tall?
Lernen beginnen
Czy ten mężczyzna jest wysoki?
Yes, the man is tall.
Lernen beginnen
Tak, mężczyzna jest wysoki.
Complete each sentence with one word.
Lernen beginnen
Uzupełnij każde zdanie jednym słowem.
Is this your mobile phone?
Lernen beginnen
Czy to twój telefon komórkowy?
Are they in the corridor
Lernen beginnen
Czy oni one są na korytarzu?
What is your name?
Lernen beginnen
Jak masz na imię?
Brussels isn't in Ireland
Lernen beginnen
Brukseli nie ma w Irlandii
I'm not a student
Lernen beginnen
nie jestem studentem
How many posters are we on that wall?
Lernen beginnen
Ile plakatów mamy na tej ścianie?
is a lightin the classroom
Lernen beginnen
jest lekka w klasie
These chairs are low
Lernen beginnen
Te krzesła są niskie
I'm planiny to go on a trip
Lernen beginnen
Planuję wybrać się na wycieczkę
season
Lernen beginnen
pora roku
pocket
Lernen beginnen
kieszeń
television
Lernen beginnen
telewizja
cinema
Lernen beginnen
kino
film
Lernen beginnen
film
from
Lernen beginnen
od / z (skądś - miejsce)
week
Lernen beginnen
tydzień

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.