kurs ang iIT

 0    70 Datenblatt    piotrmarcinkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zajmować się
Lernen beginnen
deal with
zajmować się
Lernen beginnen
handle
nadzorować coś
Lernen beginnen
oversee/supervise
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
be responsible for, be charge of, be accountable for
praca obejmuje
Lernen beginnen
job involves doing something
wśród moich obowiązków jest
Lernen beginnen
My responsibilities include
Moim zadaniem jest
Lernen beginnen
I have the task to
moja rola to
Lernen beginnen
my role is to
zapewniam, że
Lernen beginnen
I make you sure that
niebezpiecznie zagrożenia są zminimalizowane
Lernen beginnen
dangerously threats are minimized
Stanowisko jest obecnie pożądane
Lernen beginnen
A position is currently in hight demand
potrzeby rynku
Lernen beginnen
market needs
wielozadaniowość
Lernen beginnen
Multitask
szybko zmieniajacym się
Lernen beginnen
fast-paced
wielofunkcyjnym
Lernen beginnen
coss-functional
wielokrajowym
Lernen beginnen
cross-brder
przyczynić się do
Lernen beginnen
contribute to
solidny kod
Lernen beginnen
robust code
mało znana
Lernen beginnen
little known
dobrze znana
Lernen beginnen
well-known
odnosząca sukcesy
Lernen beginnen
successful
zróżnicowana
Lernen beginnen
diversified
uznana
Lernen beginnen
accredited
doceniona
Lernen beginnen
ronowned
komercyjna
Lernen beginnen
Commercial
konkurencyjna
Lernen beginnen
competitive
oparna na lean management
Lernen beginnen
lean
oferująca kompleksową usługę
Lernen beginnen
one-stop
kształtowana przez siły rynkowe
Lernen beginnen
market-driven
taka, w którą można bezpiecznie inwestować
Lernen beginnen
blue chip
godna polecenia
Lernen beginnen
recommendable
przyjazna pracownikom
Lernen beginnen
employee friendly
ukierunkowana na konsumentów
Lernen beginnen
consumer-oriented
zorientowana na klientów
Lernen beginnen
customer oriented
klientocentrycza
Lernen beginnen
customer-centric
o ugruntowanej pozycji na rynku
Lernen beginnen
well-established
oferująca usługi
Lernen beginnen
tertiary
duża
Lernen beginnen
big, large
mała
Lernen beginnen
small, tiny
średniej wielkości
Lernen beginnen
medium-sized, medium
amerykańska
Lernen beginnen
american
polska
Lernen beginnen
polish
europejska
Lernen beginnen
European
rodzinna
Lernen beginnen
Family-owned
korporacja ponadnarodowa
Lernen beginnen
MNC, multinational corporation
międzynarodowa
Lernen beginnen
International
B2B, świadcząca usługi innym firmom
Lernen beginnen
B2B, business-business
B2C, świadcząca usługi konsumentom
Lernen beginnen
B2C, business to consumer
niekierująca się osiągnienciem zysku
Lernen beginnen
non-profit
notowana na giełdzie
Lernen beginnen
listed
nienotowana na giełdzie
Lernen beginnen
unlisted
lider na rynku
Lernen beginnen
market leader
firma niewalcząca o przewagę rynkową
Lernen beginnen
market follower
moja firma sprzedaje/dystrybuuje/importuje/eksportuje sprzęt
Lernen beginnen
my company sells / distributes / imports / exports hardware
moja firma dostarcza oprogramowanie sieciom sklepów
Lernen beginnen
my company provides/supplies software to store chains
moja firma zajmuje się sprzedażą hurtową/detaliczną
Lernen beginnen
my company is a wholesaler/retailer
moja firma tworzy aplikacje mobilne
Lernen beginnen
my company develops/builds mobile applications
badamy rynek
Lernen beginnen
We research the market
co pół roku wypuszczamy nową aplikację
Lernen beginnen
We lunch a new app every half a year
moja firma produkuje urządzenia mobilne
Lernen beginnen
my company makes/manufactures/produces mobile devices
moja firma oferuje kompleksowe rozwiązania IT
Lernen beginnen
my company offers complex IT solution
moja firma zatrudnia 500 osób na całym świecie
Lernen beginnen
my company employs 500 people worldwide
jestem freelancerem
Lernen beginnen
I'm a freelancer
prowadzę własną firmę
Lernen beginnen
I run my own company
prowadzę szkolenia dla administratorów sieci
Lernen beginnen
I conduct training for network administrators
abc zostało założone w 1991 roku
Lernen beginnen
abc was founded/set up/ established in 1991
heh główna siedziba znajduje się w ontario w kanadzie. Ma ona filie na wszystkich kontynentach
Lernen beginnen
Its HQ/headquarters/head office is in Ontario, Canada and it has offices/branches/subsidiaries on all continents
jej główny obszar działalności to telekomunikacja
Lernen beginnen
its main business is telecommunications
jej główni konkurenci to
Lernen beginnen
its main competitors are
trzech przyjaciół zdecydowało, że trzeba znaleźć jakieś zajęcie na boku i od tego czasu rośnie w siłę
Lernen beginnen
three friends decided it was time to get a side hustle and has been growing in importance ever since

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.