[Ł] kościec osiowy - kręgi

 0    43 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Kościec, szkielet
Lernen beginnen
skeleton
Kościec osiowy
Lernen beginnen
skeleton axiale
Kręgosłup
Lernen beginnen
columna vertebralis
Kręg
Lernen beginnen
vertebra (lm. verterbrae)
Jądra miażdżyste (galaretowate)
Lernen beginnen
nuclei pulposi
Krążki międzykręgowe
Lernen beginnen
disci intervertebrales
Część szyjna (kręgosłupa)
Lernen beginnen
pars cervicalis
Kręgi szyjne
Lernen beginnen
vertebrae carvicales
Część piersiowa (kręgosłupa)
Lernen beginnen
pars thoracica
Kręgi piersiowe
Lernen beginnen
vertebrae thoracicae
Część lędźwiowa (kręgosłupa)
Lernen beginnen
pars lumbalis
Kręgi lędźwiowe
Lernen beginnen
vertebrae lumbales
Część krzyżowa (kręgosłupa)
Lernen beginnen
pars sacralis
Kręgi krzyżowe
Lernen beginnen
vertebrae sacrales
Kość krzyżowa
Lernen beginnen
os sacrum
Część ogonowa (kręgosłupa)
Lernen beginnen
pars caudalis
Kręgi ogonowe
Lernen beginnen
vertebrae caudales
Kręgi prawdziwe
Lernen beginnen
vertebrae verae
Kręgi rzekome
Lernen beginnen
vertebrae spuriae
Trzon kręgu
Lernen beginnen
corpus vertebrae
Koniec doczaszkowy (przedni) (trzonu kręgu)
Lernen beginnen
extremitas cranialis
Koniec doogonowy (tylny) kręgu
Lernen beginnen
extremitas caudalis
Głowa kręgu
Lernen beginnen
caput vertebrae
Dół kręgu
Lernen beginnen
fossa vertebrae
Otwór kręgowy
Lernen beginnen
foramen vertebrale
Kanał kręgowy
Lernen beginnen
canalis vertebralis
Grzebień dobrzuszny (powierzchnia brzuszna trzonu kręgu)
Lernen beginnen
crista ventralis
Łuk kręgu
Lernen beginnen
arcus vertebrae
Nasada łuku kręgowego
Lernen beginnen
pediculi arcus vertebrae
Blaszka łuku kręgowego
Lernen beginnen
lamina arcus vertebrae
Wcięcie kręgowe doczaszkowe (przednie)
Lernen beginnen
incisura vertebralis cranialis
Wcięcie kręgowe doogonowe (tylne)
Lernen beginnen
incisura vertebralis caudalis
Otwór międzykręgowy
Lernen beginnen
foramen intervertebrale
Wyrostek kolczysty
Lernen beginnen
processus spinosus
Wyrostki poprzeczne
Lernen beginnen
processus transversi
Wyrostki stawowe doczaszkowe (przednie)
Lernen beginnen
processus articulares craniales
Wyrostki stawowe doogonowe (tylne)
Lernen beginnen
processus articulares caudales
Kręg szczytowy
Lernen beginnen
atlas
Łuk dobrzuszny (kręgu szczytowego)
Lernen beginnen
arcus ventralis
Łuk dogrzbietowy (kręgu szyjnego)
Lernen beginnen
arcus dorsalis
Skrzydła kręgu szczytowego
Lernen beginnen
alae atlantis
Dół kręgu szczytowego
Lernen beginnen
fossa atlantis
Guzek dogrzbietowy
Lernen beginnen
tuberculum dorsale

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.