łacina 1-50

 0    51 Datenblatt    dariuszwerter
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo, uprawnienie
Lernen beginnen
ius
według prawa, zgodnie z prawem
Lernen beginnen
de iure
faktycznie, w rzeczywistości
Lernen beginnen
de facto
z mocy samego prawa
Lernen beginnen
ipso iure
przez sam fakt
Lernen beginnen
ipso facto
z mocy prawa
Lernen beginnen
ex iure
pełnoprawnie
Lernen beginnen
pleno iure
wykonywanie prawa nie jest bezprawiem
Lernen beginnen
executio iuris non habet iniuriam
najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem
Lernen beginnen
summum ius summa iniuria
gołe, nagie prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
Lernen beginnen
nudum ius
prawo nieograniczone, absolutne
Lernen beginnen
ius infinitum
prawo ściśle związane z osobą, prawo przypisane jednej konkretnej osobie
Lernen beginnen
ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius dispositivum
normy ścisłego prawa
Lernen beginnen
stricti iuris
ściśle według prawa
Lernen beginnen
stricto iure
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
ignorantia iuris nocet
sąd zna prawa, prawo
Lernen beginnen
iura novit curia
nikt nie może przynieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
Lernen beginnen
nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet
wyrok tworzy prawo
Lernen beginnen
sententia facit ius
zbiór praw
Lernen beginnen
universitas iuris
ustawa (prawo stanowione)
Lernen beginnen
lex
z mocy ustawy
Lernen beginnen
ex lege
zgodnie z ustawą, według ustawy
Lernen beginnen
iuxta legem
zgodnie z ustawą, według ustawy
Lernen beginnen
secundum legem
treść ustawy, brzmienie ustawy
Lernen beginnen
verba legis
patrzymy na sens, nie słowa
Lernen beginnen
sensum, non verba spectamus
przeciwko ustawie, wbrew ustawie
Lernen beginnen
contra legem
w celu obejścia ustawy
Lernen beginnen
in fraudem legis
według uchwalonej ustawy
Lernen beginnen
de lege lata
według ustawy, która powinna być uchwalona
Lernen beginnen
de lege ferenda
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
Lernen beginnen
ignorantia legis neminem excusat
uzasadnienie ustawy, przyczyna dla której ustawa została uchwalona
Lernen beginnen
ratio legis
gdzie jest takie samo uzasadnienie, tam jest taka sama dyspozycja ustawy
Lernen beginnen
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
gdy ustaje przyczyna ustawy, wygasa i sama ustawa
Lernen beginnen
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasami śpią, ale nigdy nie umierają
Lernen beginnen
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
Lernen beginnen
vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
Lernen beginnen
lex mitior retro agit
ustawa patrzy naprzód, nie wstecz
Lernen beginnen
lex prospicit, non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
Lernen beginnen
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
Lernen beginnen
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
Lernen beginnen
lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy w razie jej niewykonania w terminie
Lernen beginnen
lex commissoria
czynność, czynność prawna
Lernen beginnen
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Lernen beginnen
negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna (kulejąca)
Lernen beginnen
negotium claudicans

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.