Łacina- sentencje 1-50

 0    50 Datenblatt    lynn96
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Od początku do końca/Od A do Z/Od jajek do jabłek
Lernen beginnen
Ab ovo ad mala.
Na wieczną rzeczy pamiątkę.
Lernen beginnen
Ad perpetuam rei memoriam.
Kości zostały rzucone.
Lernen beginnen
Alea iacta est.
Wyżej! Szybciej! Odważniej!
Lernen beginnen
Altius! Citius! Fortius!
Kochaj i rób, co chcesz.
Lernen beginnen
Ama et qoud vis fac.
Zakochani są jak szaleńcy.
Lernen beginnen
Amantes amantes.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Lernen beginnen
Amicus certus in re incerta cernitur.
Miłość zwycieża wszystko.
Lernen beginnen
Amor omnia vincit.
Odważnym szczęście sprzyja.
Lernen beginnen
Audaces fortuna iuvat.
Niech zostanie wysłuchana druga strona.
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars.
Witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają Ciebie.
Lernen beginnen
Ave Ceasar, morituri te salutant.
Kto szybko daje, dwa razy daje.
Lernen beginnen
Bis dat qui cito dat
Myślę, więc jestem.
Lernen beginnen
Cogito ergo sum.
Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
Lernen beginnen
Consuetudo altera natura hominis.
Rzadszy niż biały kruk.
Lernen beginnen
Corvo rarior albo.
Dbaj o zdrowie!
Lernen beginnen
Cura ut valeas.
O gustach się nie dyskutuje.
Lernen beginnen
De gustibus non est disputandum.
O zmarłych albo dobrze, albo wcale nie mówić.
Lernen beginnen
De mortuis aut bene aut nihil.
Dziel i rządź.
Lernen beginnen
Divide et impera.
Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę.
Lernen beginnen
Dulce et decorum est pro partia mori.
Dopóki żyję, mam nadzieję.
Lernen beginnen
Dum spiro, spero.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci się cieszy.
Lernen beginnen
Duobus litigantibus tertius gaudet.
Twarde prawo, ale prawo.
Lernen beginnen
Dura lex sed lex.
Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to by jeść.
Lernen beginnen
Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus.
I Ty, Brutusie, przeciwko mnie?
Lernen beginnen
Et tu, Brute, contra me?
Uczymy się na przykładach.
Lernen beginnen
Exemplis discimus
Zrobiłem co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Lernen beginnen
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
Szczęśliwy zaiste ten, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.
Lernen beginnen
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.
Śpiesz się powoli!
Lernen beginnen
Festina lente!
Koniec wieńczy dzieło.
Lernen beginnen
Finis coronat opus.
Podobno los jest ślepy.
Lernen beginnen
Fortuna dicitur caeca.
Kropla drązy kamień nie siłą lecz częstym spadaniem.
Lernen beginnen
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo...
Historia nauczycielką życia.
Lernen beginnen
Historia vitae magistra est.
Hannibal u bram.
Lernen beginnen
Hannibal ante portas.
Pamiętaj, że jesteś człowiekiem.
Lernen beginnen
Hominem te esse memento!
Człowiek człowiekowi wilkiem.
Lernen beginnen
Homo homini lupus est.
Człowiek człowiekowi rzeczą świętą.
Lernen beginnen
Homo homini res sacra.
Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
Lernen beginnen
Homo sum et nil humanum a me alienum esse puto.
Zaszczyty często zmieniają obyczaje, rzadko na lepsze.
Lernen beginnen
Honores saepe mutant mores, sed raro in meliores.
Dla leniwych zawsze wakacje.
Lernen beginnen
Ignnavis semper feriae.
Ogień, morze, kobieta- trzy nieszczęścia.
Lernen beginnen
Ignis, mare, mulier - tria mala.
Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć.
Lernen beginnen
Ignoramus et ignorabimus.
Nieznajmość prawa szkodzi.
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet.
Żyć z dnia na dzień.
Lernen beginnen
In diem vivere.
W razie wątpliwości na korzyść oskarżonego.
Lernen beginnen
In dubio pro reo.
Pod tym znakiem zwyciężysz.
Lernen beginnen
In hoc signo vinces.
W winie prawda, w wodzie zdrowie.
Lernen beginnen
In vino veritas, in aqua sanitas.
W czasie wojny milczą prawa/Muzy
Lernen beginnen
Inter arma silent leges/Musae
Zazdrość jest cieniem chwały.
Lernen beginnen
Individia gloriae umbra est.
Matka jest zawsze pewna.
Lernen beginnen
Mater semper certa est.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.