łacina VIII

 0    12 Datenblatt    ajfha
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
1. Par in parem non habet iudícium
Lernen beginnen
Równy nie może sądzić równego sobie.
2. Lex postérior derógat legi prióri
Lernen beginnen
Akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego.
3. Pacta tértiis nec nocent nec prosunt
Lernen beginnen
Umowy ani nie przyznają praw ani nie nakładają obowiązków na państwa które nie są ich stronami.
4. Pacta sunt servánda
Lernen beginnen
Umów należy przestrzegać.
5. Ne impediátur legátio
Lernen beginnen
Niech dyplomata nie napotyka przeszkód w wykonywaniu swych czynności.
6. Qui in território meo est etiam meus súbditus est
Lernen beginnen
Kto jest na moim terytorium jest moim poddanym.
7. Quidquid est in território est etiam de território
Lernen beginnen
Cokolwiek znajdujące się na terytorium danego państwa podlega jego władzy i prawu.
8. Aut dédere aut iudicáre
Lernen beginnen
Albo wydać albo osądzić.
9. Ex iniúria ius non óritur
Lernen beginnen
Z bezprawia nie powstaje prawo.
10. Inadimplénti non est adimpléndum
Lernen beginnen
Na rzecz strony niewypełniającej zobowiązania nie powinno się wypełniać zobowiązania wzajemnego.
11. Nemo potest cómmodum cápere de iniuria sua própria
Lernen beginnen
Nikt nie może czerpać korzyści ze swego własnego bezprawia.
12. Veníre contra factum próprium némini licet
Lernen beginnen
Nikomu nie wolno występować przeciwko temu co wynika z jego własnych czynów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.