Law & safety 2

 0    22 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zamachowiec
Lernen beginnen
assassin
firma prawnicza
Lernen beginnen
law firm
znęcanie się, wykorzystywanie
Lernen beginnen
abuse
być wykorzystywanym przez
Lernen beginnen
be abused by
zwyrodnialec
Lernen beginnen
abuser
wykorzystywać, znęcać się, nadużywać
Lernen beginnen
to abuse someone
wykorzystujący, nadużywający
Bądźmy szczerzy: 99 % azylantów to nie są tak naprawdę azylanci, ale imigranci zarobkowi nadużywający naszych przepisów azylowych.
Lernen beginnen
abusing
Let us be honest: 99% of asylum seekers are, in fact, not asylum seekers at all, but economic fortune seekers abusing our asylum laws.
prześladować, zastraszać
Lernen beginnen
to bully
prześladowany przez
Lernen beginnen
bullied by
prześladowanie
Lernen beginnen
bullying
prześladowca
Lernen beginnen
bully
omijać, trzymać się z daleka
Po zmroku omijam niebezpieczne części miasta.
Lernen beginnen
to steer clear of
After dark I steer clear of rough parts of town.
skorumpowany
Obie firmy są badane pod kątem praktyk korupcyjnych.
Lernen beginnen
corrupt
Both companies are under investigation for corrupt practices.
przekupić kogoś
Odkrył, że niektórzy skorumpowani urzędnicy zostali przekupieni, aby zatwierdzić tandetne prace budowlane.
Lernen beginnen
to bribe somebody
He discovered that certain corrupt officials had been bribed to approve shoddy construction work.
wpłynąć na kogoś negatywnie
W badaniu stwierdzono, że przemoc w telewizji psuje umysły dzieci.
Lernen beginnen
to corrupt someone
to make someone or something become dishonest or immoral: The study claimed that violence on television corrupts the minds of children.
zakładnik
Mamy nadzieję, że porywacze nie będą realizować swojego groźby zabicia zakładników.
Lernen beginnen
hostage
It is hoped that the kidnappers will not carry out their threat to kill the hostages.
głową, przodem
Mężczyzna poślizgnął się i spadł głową w dół z urwiska.
Lernen beginnen
headlong, head-first
The man skidded and plunged headlong over the cliff.
inwigilować, mieć pod obserwacją
Lernen beginnen
to keep under surveillance
naruszenie prywatności
Kamery CCTV to naruszenie prywatności, ponieważ każdy może zobaczyć teren, na którym mieszkasz lub jak dostać się do twojego domu lub mieszkania.
Lernen beginnen
invasion of privacy
CCTV cameras are invasion of privacy because everyone can see the area where you live or how to get to your house or apartment.
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych
Lernen beginnen
number plate recognition
zginąć z rąk
Ile osób zginęło z rąk organizacji terrorystycznych od początku przemocy?
Lernen beginnen
to die at the hands
How many people have died at the hands of terrorist organizations since the violence began?
uzbrojony
walka z uzbrojonym bandytą
Lernen beginnen
armed
a struggle with an armed robber

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.