Learn English With TV Series

 0    147 Datenblatt    lukaskorol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Who would have thought?
Lernen beginnen
Kto by pomyślał?
meaningless
Today’s meeting was full of meaningless information.
Lernen beginnen
bez znaczenia
Dzisiejsze spotkanie było pełne bezsensownych informacji.
meddle
My grandma always meddles in their affairs.
Lernen beginnen
wtrącić się
Moja babcia zawsze wtrąca się w ich sprawy.
ghastly
You’re making a ghastly mistake.
Lernen beginnen
koszmarny, potworny (np. doświadczenie, wypadek)
Popełniasz koszmarny błąd.
by the way
By the way, I must buy some shoes.
Lernen beginnen
przy okazji
Nawiasem mówiąc, muszę kupić buty.
retrace somebody's steps
The detective is investigating the crime while trying to retrace the victim’s steps.
Lernen beginnen
pójść spowrotem tą samą drogą, odtworzyć czyjąś trasę
Detektyw prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstwa, próbując odtworzyć kroki ofiary.
wise
A wise person is someone who’s been through a lot.
Lernen beginnen
rozsądny, roztropny
Mądra osoba to osoba, która wiele przeszła.
bloody
That bloody dog destroyed my pillow.
Lernen beginnen
krwawy, cholerny, cholernie
Ten cholerny pies zniszczył moją poduszkę.
savage(noun)
People look at me as if I am savage.
Lernen beginnen
dzikus, nieokrzesaniec
Ludzie patrzą na mnie jak na dziką.
savage(adjective)
He writes about people who are savage and cruel.
Lernen beginnen
okrutny, brutalny
Pisze o ludziach brutalnych i okrutnych.
tied up
She is tied up at the moment and can’t see you.
Lernen beginnen
zawalony robotą, zapracowany
W tej chwili jest związana i nie może cię zobaczyć.
no strings attached
They are giving away a free iPhone to the winner. No strings attached.
Lernen beginnen
bez zobowiązań, bez ograniczeń
Rozdają zwycięzcy bezpłatny iPhone. Bez zobowiązań.
flossy
I have flossy jewellery in the penthouse.
Lernen beginnen
elegancki, wytworny
W apartamencie mam elegancką biżuterię.
dust(noun)
There was a thick layer of dust on the table.
Lernen beginnen
kurz, pył
Na stole leżała gruba warstwa kurzu.
dust(verb)
Please, dust the books and the bookshelves.
Lernen beginnen
ścierać kurze
Proszę odkurzyć książki i półki na książki.
bunch
There were bunches of twigs next to the furnace.
Lernen beginnen
grupa, kiść, bukiet, pęk
Obok pieca znajdowały się wiązki gałązek.
genuine
It’s made of genuine leather.
Lernen beginnen
prawdziwy, autentyczny, szczery, uczciwy
Wykonany jest z prawdziwej skóry.
overpower
The gunman was finally overpowered by three security guards.
Lernen beginnen
obezwładnić, pokonać
Bandyta został w końcu obezwładniony przez trzech ochroniarzy.
appearance
It was her first appearance on television after her divorce.
Lernen beginnen
pojawienie się, występ
Bandyta został w końcu obezwładniony przez trzech ochroniarzy.
start off
The movie just started off.
Lernen beginnen
zaczynać się
Film właśnie się zaczął.
admit
You must admit he is a strange person.
Lernen beginnen
przyznawać (że coś jest prawdą), przyznać się (do zrobienia czegość złego)
Musisz przyznać, że jest dziwną osobą.
noon
He woke up at noon.
Lernen beginnen
południe (godzina 12:00)
Obudził się w południe.
atta girl
You did it! Attagirl!
Lernen beginnen
zuch dziewczyna
Zrobiłaś to! Zuch dziewczyna!
hook up
We hooked up once but we never dated.
Lernen beginnen
przelecieć, bzyknąć, uprawiać przygodny seks
Bzykneliśmy się raz, ale nigdy nie umawialiśmy się.
humongous
We had our picture taken in New Mexico before a humongous cactus.
Lernen beginnen
ogromniasty (np. posiłek)
Nasze zdjęcie zostało zrobione w Nowym Meksyku przed ogromnym kaktusem.
treat
I will treat you to a drink.
Lernen beginnen
fundować, stawiać
Ja ci postawię drinka.
count
Did you count Peter? He's new in our group.
Lernen beginnen
liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie)
Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.
broad
He has broad shoulders.
Lernen beginnen
szeroki
On ma szerokie ramiona.
make out
Sally and Pete were making out on the couch.
Lernen beginnen
całować się, pieścić się, obściskiwać się
Sally i Pete całowali się na kanapie.
link up
We encourage our customers to link up, discuss products, and make recommendations to us.
Lernen beginnen
nawiązać kontakt
Zachęcamy naszych klientów do nawiązania kontaktu, omawiania produktów i przedstawiania nam rekomendacji.
seal a deal
Yes, Jimmy, I am going to seal the deal with Elizabeth
Lernen beginnen
przypieczętować umowę
Tak, Jimmy, zamierzam przypieczętować umowę z Elizabeth
lick the envelope
She asked me to lick the envelope, and then I mailed that shit.
Lernen beginnen
zrobić minetę
Poprosiła mnie, bym zrobił minetę, a potem wysłałem to gówno.
fool around
Did you fool around with her?
Lernen beginnen
mieć romans, figlować
Miałeś z nią romans?
bloody hell
Bloody hell, what am I going to do?
Lernen beginnen
cholera, jasna cholera
Cholera, co ja teraz zrobię?
robe
I have made a new robe for you, different from the one last year.
Lernen beginnen
suknia, szata, toga
Zrobiłam dla ciebie nową szatę, inną niż ta z zeszłego roku.
lace
This shop sells only hand-made lace.
Lernen beginnen
koronka (ozdoba)
Ten sklep sprzedaje tylko ręcznie robioną koronkę.
collar
Iron the collar before you put this shirt on.
Lernen beginnen
kołnierzyk, kołnierz
Wyprasuj kołnierzyk zanim założysz tę koszulę.
dodgy
It's not my fault you own this dodgy stock.
Lernen beginnen
podejrzany, krętacki, szemrany (np. biznes, osoba)
To nie moja wina, że te szemrane akcje należą do ciebie.
great-aunt
Lernen beginnen
babcia cioteczna
leave somebody alone
Leave me alone, I'm doing my homework.
Lernen beginnen
zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś)
Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe.
bet
I bet he and Jane get along just great.
Lernen beginnen
zakładać się (być przekonanym o czymś)
Założę się, że on i Jane świetnie się dogadują.
take the mickey out of someone
If I didn't know better, I'd think you were trying to take the Mickey out of me!
Lernen beginnen
naśladować kogoś, małpować, przedrzeźniać kogoś, żartować sobie z kogoś
Gdybym nie wiedział lepiej, pomyślałbym, że próbujesz żartować ze mnie!
dashy
Lernen beginnen
krzykliwy (np. o biżuterii), pretensjonalny (np. styl, charakter)
there you are
There you are! We've been looking everywhere for you!
Lernen beginnen
a tutaj jesteś (gdy właśnie kogoś znaleźliśmy)
A tutaj jesteś! Szukaliśmy cię wszędzie!
would you care to do something?
Would you care to join us for dinner?
Lernen beginnen
czy zechciałbyś coś zrobić?
Czy chciałbyś dołączyć do nas na obiad?
get one's panties in a bunch
It's not that big of a problem, don't get your panties all in a bunch, it's going to be okay.
Lernen beginnen
robić z igły widły, zdenerwować się z z błahego powodu
To nie jest taki duży problem, nie rób z igły widły, wszystko będzie dobrze.
fratenise
Do the doctors fraternize much with the nurses here?
Lernen beginnen
bratać się, fraternizować się
Czy lekarze dużo bratają się z pielęgniarkami tutaj?
whole point of something
I thought the whole point of the meeting was to decide which offer to accept.
Lernen beginnen
to, o co w czymś chodzi
Wydawało mi się, że głównym celem spotkania jest decyzja, którą ofertę przyjąć.
how dare you
How dare you talk to me like that?
Lernen beginnen
jak śmiesz
Jak śmiesz tak się do mnie odzywać?
I doubt it.
"Do you think he will arrive on time?" "I doubt it".
Lernen beginnen
Wątpię w to.
"Myślisz, że on pojawi się na czas?" "Wątpię w to".
pluck the courage
He finally plucked up the courage to ask her to marry him.
Lernen beginnen
zebrać się na odwagę
W końcu zebrał się na odwagę, by poprosić ją o rękę.
last resort
As a last resort, we could ask your mother to help.
Lernen beginnen
ostatnia deska ratunku, ostateczność
W ostateczności możemy poprosić twoją matkę o pomoc.
off the point
Lernen beginnen
nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
spoil
You always have to spoil everything!
Lernen beginnen
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
runner-up
Madison is the Eastern Region champion and last year’s state runner-up.
Lernen beginnen
zdobywca drugiego miejsca
Madison jest mistrzem regionu wschodniego i wicemistrzem zeszłego roku.
and so on and so forth
Economic growth makes us all richer, provides jobs, and so on.
Lernen beginnen
i tak dalej, itd.
Wzrost gospodarczy czyni nas bogatszymi, zapewnia miejsca pracy i tak dalej.
hideous
She wears the most hideous colour combinations you could ever imagine.
Lernen beginnen
szkaradny, ohydny, paskudny
Nosi najbardziej ohydne kombinacje kolorów, jakie możesz sobie wyobrazić.
hang on!
Hang on! We need to talk!
Lernen beginnen
czekaj!, poczekaj!
Czekaj! Musimy porozmawiać!
settle
I'll let the judge settle this argument.
Lernen beginnen
rozstrzygnąć (np. spór)
Pozwolę sędziemu rozstrzygnąć ten spór.
pint
Add a pint of water to the stew.
Lernen beginnen
pinta (miara objętości cieczy równa 568 ml)
Dodaj pintę wody do gulaszu.
till(preposition)
Shouldn't we wait till Mark's here?
Lernen beginnen
do, aż do, aż
Czy nie powinniśmy czekać, aż Mark tu będzie?
noble
His followers believe they are fighting for a noble cause.
Lernen beginnen
szlachetny
Jego wyznawcy wierzą, że walczą o szlachetną sprawę.
quest
You'll never give up the quest for the truth, will you?
Lernen beginnen
poszukiwanie, dążenie
Nigdy nie zrezygnujesz z poszukiwania prawdy, prawda?
swamp
When it rains, the fields turn into a giant swamp.
Lernen beginnen
bagno
Jak pada, to pola zmieniają się w ogromne bagno.
dump
The garbage truck took the garbage to the dump.
Lernen beginnen
hałda, skład, śmietnisko
Śmieciarka zabrała śmieci na wysypisko.
fairy
When he was little, I used to be his tooth fairy.
Lernen beginnen
wróżka, duszek
Kiedy był mały, byłam jego zębową wróżką.
fairy tale
I no longer believe in fairy tales.
Lernen beginnen
bajka, baśń
Nie wierzę już w bajki.
down to
I will reduce my running time down to 40 minutes.
Lernen beginnen
mniej do (jakiegoś poziomu)
Zredukuję mój czas biegania do 40 minut.
toadstool
Lernen beginnen
muchomor
squatter
Lernen beginnen
nielegalny mieszkaniec (np. opuszczonego budynku)
for ages
I haven't seen him for ages.
Lernen beginnen
lata, wieki, od dawna
Nie widziałem go od dawna.
down-to-earth
She's a down-to-earth woman with no pretensions.
Lernen beginnen
przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
Jest przyziemną kobietą bez pretensji.
go up to someone
I went up to him and introduced myself.
Lernen beginnen
podchodzić do kogoś, zbliżać się do kogoś
Podszedłem do niego i przedstawiłem się.
freaky
This film was freaky. I was a little bit scared.
Lernen beginnen
nienaturalny, dziwaczny
Ten film był dziwaczny. Byłem troszeczkę przestraszony.
audition
I've got an audition for the choir tomorrow.
Lernen beginnen
przesłuchanie (aktora, piosenkarza)
Jutro mam przesłuchanie do chóru.
chaperone
Several parents acted as chaperones for the school dance.
Lernen beginnen
opiekun
Kilku rodziców pełniło rolę opiekuna do tańca szkolnego.
get along with somebody
Do you get along with your colleagues?
Lernen beginnen
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
let alone something
Her appearance is shocking, let alone her behaviour.
Lernen beginnen
nie mówiąc o czymś, nie wspominając o czymś, a co dopiero
Jej wygląd jest szokujący, nie wspominając o jej zachowaniu.
doodle
Lernen beginnen
mazgroły, gryzmoły, esy-floresy
to doodle
Lernen beginnen
nabazgrolić
grand
It cost us four grand.
Lernen beginnen
tysiak (banknot tysiącfuntowy lub tysiącdolarowy)
To kosztowało nas cztery tysiące dolarów.
figure
I figured the costs of my journey
Lernen beginnen
obliczać
Obliczyłem koszty mojej podróży
meth
Do you know the difference between meth and amphetamine?
Lernen beginnen
metamfetamina
Znasz różnicę między metaamfetaminą a amfetaminą?
get something straight
Did I get this straight? You want to marry her?
Lernen beginnen
dobrze coś zrozumieć, dobrze coś wyjaśniać
Dobrze to zrozumiałem? Chcesz ją poślubić?
dope
He usually hides his dope under the bed.
Lernen beginnen
środek odurzający, narkotyk
On zwykle chowa swoje narkotyki pod łóżkiem.
severly
The building was severely damaged.
Lernen beginnen
ciężko, poważnie
Budynek został poważnie uszkodzony.
briliant
He is so talented and his career is brilliant!
Lernen beginnen
genialny, błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
On jest taki utalentowany, a jego kariera jest olśniewająca!
get something wrong
The police got the name wrong and arrested an innocent man.
Lernen beginnen
źle coś zrozumieć
Policja pomyliła nazwisko i aresztowała niewinnego mężczyznę.
cut it
Sometimes simple solutions just don't cut it.
Lernen beginnen
dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces
Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.
tweak
We make tweaks to the menu as needed.
Lernen beginnen
wprowadzać drobne zmiany (w tym jak coś działa, zwykle w celu poprawienia)
W razie potrzeby wprowadzamy poprawki do menu.
single and ready to mingle
I'm single and ready to mingle!
Lernen beginnen
singiel do wzięcia (osoba, która zakończyła związek i chce poznać kogoś nowego)
Jestem singlem do wzięcia!
consensual
We prefer to take a consensual approach to decision-making.
Lernen beginnen
zgodny
Wolimy przyjąć zgodne podejście do procesu decyzyjnego.
been there, done that
Whitewater rafting? Been there, done that. Let's do something more extreme!
Lernen beginnen
nic nowego (ironicznie), już to znam (już tego doświadczyłem i nie jest to dla mnie interesujące)
Spływ tratwą? Nic nowego. Zróbmy coś bardziej ekstremalnego!
environmentalist
This industry does not deserve the environmentalist hostility which is often heaped upon it.
Lernen beginnen
ekolog
Ten przemysł nie zasługuje na wrogość ekologów, która tak często jest w niego wymierzona.
stick with someone/something
Stick with me, and we’ll do lots of interesting things.
Lernen beginnen
pozostać przy czymś/kimś
Trzymaj się mnie, a zrobimy wiele ciekawych rzeczy.
go out on a limb
They can see themselves going out on a limb, voting for a very controversial energy bill.
Lernen beginnen
wystawiać się, ryzykować
Widzą, jak ryzykują głosując za bardzo kontrowersyjnym rachunkiem za energię.
drive somebody nuts / drive somebody crazy
She's driving me nuts!
Lernen beginnen
doprowadzać kogoś do wściekłości, doprowadzać do szału
Ona doprowadza mnie do szału!
quality time
He spends quality time with his children every day.
Lernen beginnen
mądrze spędzony czas, niezmarnowany czas
Codziennie spędza czas ze swoimi dziećmi.
come by
You can come by me any time you want.
Lernen beginnen
wpaść (do kogoś z wizytą)
Możesz do mnie wpadać kiedy tylko zechcesz.
on your mark, get set, go!
Lernen beginnen
do biegu, gotowi, start!
get jiggy
Lernen beginnen
wyluzować się, tańczyć
glance (v)
Can you glance through this report?
Lernen beginnen
zerknąć, rzucić okiem
Czy możesz rzucić okiem na ten raport?
glance (n)
Jane and I exchanged glances.
Lernen beginnen
zerknięcie, rzut okiem
Jane i ja wymieniliśmy się spojrzeniami.
foreplay
Foreplay is an important part of having sex.
Lernen beginnen
gra wstępna
Gra wstępna jest ważną częścią uprawiania seksu.
be not all it's cracked up to be
This expensive computer is not all it's cracked up to be. It has a lot of errors.
Lernen beginnen
być przereklamowanym, nie być wcale takim super
Ten drogi komputer jest przereklamowany. On ma wiele błędów.
bucket list
Lernen beginnen
lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
exuberant
Young and exuberant, he symbolizes Italy's new vitality.
Lernen beginnen
pełen energii, entuzjastyczny
Młody i pełen energii symbolizuje nową witalność Włoch.
dripping
It's raining really hard! I'm dripping wet!
Lernen beginnen
przemoknięty
Bardzo mocno pada! Jestem przemoknięty!
hooked on something
She got hooked on the show after watching one episode.
Lernen beginnen
uzależniony od czegoś/ mieć bzika na punkcie czegoś
Uzależniła się programem po obejrzeniu jednego odcinka.
deadly
She drank deadly poison.
Lernen beginnen
śmiercionośny, śmiertelny
Ona wypiła śmiertelną truciznę.
all along
Lernen beginnen
przez cały czas, od samego początku, od początku, od zawsze
intimidating
an intimidating array of weapons
Lernen beginnen
przerażający, zastraszający
zastraszająca gama broni
not to mention something
He's one of the kindest and most intelligent, not to mention handsome, men I know.
Lernen beginnen
nie wspominając o czymś
Jest jednym z najmilszych i najbardziej inteligentnych, nie wspominając o przystojnych mężczyznach, których znam.
high-handed
He wants to be seen as less bossy and high-handed.
Lernen beginnen
arbitralny, despotyczny, władczy
On chce być postrzegany jako mniej apodyktyczny i despotyczny.
get one's own way
Don't give up, you have to get your own way.
Lernen beginnen
stawiać na swoim
Nie poddawaj się, musisz postawić na swoim.
raise
She raised her children well.
Lernen beginnen
wychowywać
She raised her children well.
incurable romantic
He always buys me a dozen red roses on my birthday — he's an incurable romantic.
Lernen beginnen
niepoprawny romantyk
Zawsze kupuje mi tuzin czerwonych róż na urodziny - jest niepoprawnym romantykiem.
photo shoot
Lernen beginnen
sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna
I'll walk you out.
Lernen beginnen
Odprowadzę cię.
Watch it!
Hey, watch it!
Lernen beginnen
Uważaj!
Ej, uważaj!
steer clear of somebody
You should steer clear of me.
Lernen beginnen
trzymać się od kogoś z daleka
Powinnaś trzymać sie ode mnie z daleka.
for a while
For a while I thought you were lying.
Lernen beginnen
przez chwilę
Przez chwilę myślałem, że kłamiesz.
hepatasis
He suffers from hepatitis B and must take daily medication.
Lernen beginnen
żółtaczka, zapalenie wątroby
On cierpi na zapalenie wątroby typu B i musi codziennie brać leki.
pimp
Lernen beginnen
alfons
get over something
Fortunately, he's got over the shock.
Lernen beginnen
wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku)
Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.
steady
They're making steady progress.
Lernen beginnen
regularny, stały, ciągły
Oni robią ciągły postęp.
stitch
He had to have 7 stitches.
Lernen beginnen
szew
Musiano mu założyć 7 szwów.
brand new
My car is brand-new.
Lernen beginnen
nowiuteńki, nowiutki, zupełnie nowy
Mój samochód jest nowiuteńki.
easy
Go down the stairs. Easy!
Lernen beginnen
spokojnie, powoli
Zejdź po schodach. Powoli!
patty
This restaurant serves really delicious patties.
Lernen beginnen
pasztecik (ciastko lub inny kawałek czegoś do jedzenia)
Ta restauracja podaje naprawdę dobre paszteciki.
good one
Do you remember our last trip to Italy? That was a good one.
Lernen beginnen
coś dobrego
Pamiętasz naszą ostatnią wycieczkę do Włoch? To było coś dobrego.
no wonder
No wonder you don't want to be his fifth wife.
Lernen beginnen
nic dziwnego, że
Nic dziwnego, że nie chcesz zostać jego piąta żoną.
digest
I still have not read this month's digest.
Lernen beginnen
przegląd (np. w formie czasopisma)
Nadal nie przeczytałem przeglądu z tego miesiąca.
glossy
She has wonderfully glossy hair.
Lernen beginnen
lśniący, błyszczący
Ma cudownie lśniące włosy.
depiction
It's a classic depiction of good versus evil.
Lernen beginnen
przedstawienie, zobrazowanie, obraz
To klasyczne przedstawienie walki dobra ze złem.
draw attention
He often draws attention to himself.
Lernen beginnen
przyciągać uwagę
On często przyciąga uwagę do swojej osoby.
candid
To be candid with you, I think you're making a dreadful mistake.
Lernen beginnen
szczery, niepozorowany
Szczerze mówiąc, myślę, że popełniasz straszny błąd.
undertaking
This journey is a dangerous undertaking.
Lernen beginnen
przedsięwzięcie
Ta podróż jest niebezpiecznym przedsięwzięciem.
account
I read an account of the murder in today's newspaper.
Lernen beginnen
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść
Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.
screenplay
I think the screenplay looked extremely rushed.
Lernen beginnen
scenariusz (filmu)
Moim zdaniem scenariusz wyglądał na bardzo nieprzemyślany.
get to know
It took a while to get to know the city properly.
Lernen beginnen
poznać (kogoś lub coś), poznawać (kogoś lub coś)
Odpowiednie poznanie miasta zajęło trochę czasu.
as far as something is concerned
As far as spelling is concerned, he’s never been a strong student.
Lernen beginnen
jeśli o coś chodzi
Jeśli chodzi o pisownię, nigdy nie był silnym uczniem.
live and breathe something
He lives and breathes music.
Lernen beginnen
żyć czymś (np. muzyką, swoją pracą, dziećmi)
Żyje i oddycha muzyką.
paramount
There are many priorities, but reducing the budget deficit is paramount importance.
Lernen beginnen
nadrzędny, najważniejszy, główny, najwyższy
Istnieje wiele priorytetów, ale zmniejszenie deficytu budżetowego ma nadrzędne znaczenie.
ultimately
I think ultimately you can manage the whole area.
Lernen beginnen
ostatecznie, w końcu, finalnie, koniec końców
Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.
bring something out
The blue dress brings out your eyes.
Lernen beginnen
wydobywać coś, uwydatnić coś, uwypuklić coś, podkreślić coś (np. smak, kolor)
Ta niebieska sukienka podkreśla twoje oczy.
nurture
Let us nurture the inherent power of our economy to keep it renewing itself.
Lernen beginnen
pielęgnować, wychowywać
Pielęgnujmy nieodłączną moc naszej gospodarki, aby wciąż się odnawiała.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.