Lecę, bo chcę

 0    145 Datenblatt    cwks38
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sprawdź swoje torby
Lernen beginnen
check your bags
TSA = Administracja Bezpieczeństwa Transpotacji
Lernen beginnen
TSA = Transport Safety Administration
zameldować się
Musimy odprawić nasz bagaż
Lernen beginnen
check in
We need to check in our baggage
zarezerwuj lot
On chce zarezerwować lot na Maui
Lernen beginnen
book a flight
He wants to book a flight to Maui
proponować
Powiem Ci, co proponuję zrobić
Lernen beginnen
propse
What do you propse to do?
czekać
Zostanę na miejscu przez jakiś czas
Lernen beginnen
stick around
I’II stick around for a while
transfer na lotnisko
Lernen beginnen
airport shuttle
klasa ekonomiczna
Jesteśmy całkiem zamożni, ale zawsze latamy w klasie ekonomicznej
Lernen beginnen
coach
We are quite well-to-do, but we always fly coach
być do bani
Lernen beginnen
suck
na maksa, do najdalszych granic
Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie odnieśli sukcesu dużo wcześniej
Lernen beginnen
big time
I cannnot understand why they have not gone big time much earlier
przechowalnia bagażu
Lernen beginnen
left luggage office
prochy
On został skremowany, a jego popioły zostały włożone do urny
Lernen beginnen
ashes
He was cremated and his ashes were put in an urn
źle skierowana
Lernen beginnen
misroute
po prostu puść to
Lernen beginnen
just drop it
wstążka
Ona zawiązała pudełko wstążką
Lernen beginnen
ribbon
She tied up the box with ribbon
klamka, rączka, uchwyt
Czy możesz naprawić rączkę od mojej walizki?
Lernen beginnen
handle
Can you fix the handle of my suitcase?
komora na buty
Lernen beginnen
shoe compartment
karuzela na bagaż, taśma
Lernen beginnen
carousel
lot międzynarodowy
Lernen beginnen
international flight
zgubiony bagaż
Lernen beginnen
lost luggage
zwężenie
Lernen beginnen
narrow down
punkty dla często podróżujących pasażerów
Lernen beginnen
frequent-flyer points
pas
Pas startowy był długi na około dwie mile
Lernen beginnen
runway
The runway was about two miles long
prywatny samolot
Lernen beginnen
private plane
wsiąść do samolotu / statku / autobusu / pociągu / roweru
Lernen beginnen
get on a plane/ship/bus/train/bicycle
kłapnięcie, pstryknięcie, strzelić, pęknąć
Gałąź złamała się pod jego stopami
Lernen beginnen
snap
A twig snapped under his feet
całkowicie bezpieczny
Lernen beginnen
perfectly safe
prawowity / prawowi
Jest prawowitym władcą
Lernen beginnen
legitimate
He is a legitimate ruler
zgłosić
Po przestudiowaniu danych mogliśmy ukończyć nasz raport
Lernen beginnen
report
After studying the data, we were able to finish our report
złożyć raport
Lernen beginnen
file a report
bagaż bez nadzoru
Lernen beginnen
unattended luggage
konfiskować
W tym czasie miał przy sobie pięć, które zostały skonfiskowane
Lernen beginnen
confiscate
He had five left on him at the time, which were confiscated
natychmiast
Lernen beginnen
immediately
Co mam teraz zrobić?
Lernen beginnen
what do i do now?
w przebraniu
Ale dlaczego mieliby się ukrywać wśród swoich?
Lernen beginnen
in disguise
But why would they be in disguise among their own?
ostatnie połączenie (do wejścia na pokład)
Lernen beginnen
last call (for boarding)
ostateczne wezwanie
Lernen beginnen
final call
zobaczmy
Lernen beginnen
let’s see about
przystąpić do
Czy powinniśmy przystąpić do rozmowy?
Lernen beginnen
proceed to
Should we proceed to the interview?
po prawej stronie
Lernen beginnen
on the right -hand side
tutaj
Tutaj jest miejsce dla Ciebie!
Lernen beginnen
right here
There’s a place for you right here!
Miłego lotu!
Lernen beginnen
Enjoy your flight!
tędy
Lernen beginnen
right this way
Słuchawki
Ze słuchawkami możesz poczuć się otoczony dźwiękiem
Lernen beginnen
Headphones
With headphones you can feel surrounded by sound
stewardesa
Zawód stewardesy jest bardzo wymagający
Lernen beginnen
flight attendant
The profession of a flight attendant is very demamding
startować/odnosić sukces
Lernen beginnen
take off
przejrzeć
To dziwne, ale potrzebowałem trochę czasu, żeby przeanalizować jego propozycję małżeństwa
Lernen beginnen
review
It’s strange, but I needed some time to review his marriage proposal
kieszeń na oparcie
Lernen beginnen
seatback pocket
zasady bezpieczeństwa
Lernen beginnen
safety features
działanie
Dodawanie to najprostsza operacja, o której musisz wiedzieć
Lernen beginnen
operation
Addition is the simplest opertion that you must know
tratwa ratunkowa
Lernen beginnen
flotation device
poduszka do siedzenia
Lernen beginnen
seat cushion
trzymać samolot
Lernen beginnen
hold the plane
spóźnić się na lot
Lernen beginnen
miss the flight
Właśnie to zrobiłeś
Lernen beginnen
You just made it
miejsce przy oknie / siedzenie przy przejściu
Lernen beginnen
window seat / aisle seat
Zapnij pasy
Lernen beginnen
Fasten your seat belt
zrobiliśmy to
Lernen beginnen
we made it
poczekalnia pierwszej klasy
Lernen beginnen
first class lounge
zachowuj się, jakbyś należał
Lernen beginnen
act like you belong
Mam to na pamięć.
Lernen beginnen
I have it memorized.
Będę musiał cię poprosić o odejście
Lernen beginnen
I’m gonna have to ask you to leave
Ważyć
To ważyło 2 kg
Lernen beginnen
Weigh
It weighed 2kg
karta pokładowa
Lernen beginnen
boarding pass
poniżający
Lernen beginnen
humiliating
materiał
Z jakiego materiału jest wykonana Twoja sukienka?
Lernen beginnen
fabric
What fabric is your dress made of?
rząd
Najbliżej sceny są ludzie w pierwszym rzędzie
Lernen beginnen
row
People in the first row are the closest to the stage
mrugać
Lernen beginnen
blink
wszystko przyswoic
Lernen beginnen
take it all in
w roli głównej
Lernen beginnen
starring
kołować (o samolocie)
Lot 93 wszedł w linię kołujących samolotów i ostatecznie opuścił ziemię 40 minut później
Lernen beginnen
taxi
Flight 93 moved into a line of taxiing planes and finally left the ground 40 minutes late
poszliśmy
Lernen beginnen
off we went
puchaty
Lernen beginnen
fluffy
w powietrzu
Lernen beginnen
mid-air
smaczny
Lernen beginnen
palatable
klaskać
Ktoś zaczął bić brawo
Lernen beginnen
clap
Someone began clap
lot czarterowy
Kilka firm oferuje loty czarterowe i helikopter z lotniska
Lernen beginnen
chartered flight
Several companies offer chartered flights and helicopter service from the airport
przesiadka, międzylądowanie
Lernen beginnen
layover
strefa czasowa
Lernen beginnen
time zone
strefa czasowa
Lernen beginnen
time zone
zmęczenie spowodowane różnicą czasu
Lernen beginnen
jet lag
dać komuś w kość
Lernen beginnen
kick your butt
nieprzyjemny, denerwujący, męczący
Lernen beginnen
irksome
ciasne
Lernen beginnen
cramped
lot z przesiadką
Lernen beginnen
connecting flight
postaw mnie
Przepraszam, ale nie mogę cię w tym tygodniu wystawić
Lernen beginnen
put me up
I’m sorry but I can’t put you up this week
wylatywać
Lernen beginnen
fly out
dostawca
Specjalny kurier właśnie wsiadał do swojego samochodu
Lernen beginnen
deliveryman
The special delivery man was just getting into his car
lot nocny
Lernen beginnen
red-eye flight
szezlong
Lernen beginnen
chaise longue
woda butelkowana
Lernen beginnen
bottled water
wielokrotnego użytku
Lernen beginnen
reusable
fontanna
Lernen beginnen
water fountain
zdzierstwo
Przykro mi, ale sądzę, że 70 funtów za tę bluzkę to zdzierstwo
Lernen beginnen
rip-off
Sorry, but I think 70 quid for that blouse is a rip-off
niedogodność
Kiedy rodzina stała się dla ciebie taką niedogodnością, Julianie
Lernen beginnen
inconvenience
When did family become such an inconvenience for you, Julian
spodnie dresowe
Lernen beginnen
sweatpants
buty wsuwane
Lernen beginnen
slip-on shoes
sznórówka
Nosił niebieskie tenisówki bez sznurówek
Lernen beginnen
lace
He wore blue tennis shoes that didn’t have any laces
silnik
Lernen beginnen
engine
zasłaniać widok
Lernen beginnen
block your view
miejsce na nogi
Lernen beginnen
legroom
ostatni
Lernen beginnen
very last
rozkładać się
Kiedy oparła się o oparcie siedzenia, nie mogłem się ruszyć
Lernen beginnen
recline
When she reclined the back of the seat I coudn’t move
zamieniać się miejscami
Lernen beginnen
switch seats with
przydzielone miejsce
Lernen beginnen
assigned seat
mają tendencję do
Moje włosy bardzo szybko się przetłuszczają
Lernen beginnen
tend to
My hair tends to get oily very quickly
nawilżyć
Lernen beginnen
moisturise
rozrywka podczas lotu
Lernen beginnen
in flight entertainment
gniazdo dwubiegunowe
Lernen beginnen
two-pin socket
poduszka pod kark
Lernen beginnen
neck pillow
pneumatyczny, dmuchany
Lernen beginnen
inflatable
oni się nie liczą
Lernen beginnen
they don’t count
cofnąc wypowiedz
Zjem jajka i kiełbasę. Nie, wróc. Zjem jajka i bekon
Lernen beginnen
scratch that
I’ll have eggs and sausage. No, scratch that. I’ll have eggs and bacon
odloty/hala odlotów
Lernen beginnen
departures
przyloty/hala przylotów
Lernen beginnen
arrivals
lot opóźniony
Lernen beginnen
delayed flight
odwołany lot
Lernen beginnen
cancelled flight
hala odlotów
Lernen beginnen
departure lounge
bagaż rejestrowany
Lernen beginnen
checked baggage
strefa wolnocłowa
Lernen beginnen
duty-free zone
odrzutowiec)
Lernen beginnen
jet(plane)
silnik odrzutowy, czysty strumień
Lernen beginnen
jet engine, pure jet
śmigło
Lernen beginnen
propeller
kadłub samolotu
Lernen beginnen
fuselage
górny schowek na bagaż podręczny w samolocie
Lernen beginnen
overhead bin
przechowalnia bagażu
Lernen beginnen
luggage hold
kamizelka ratunkowa
Lernen beginnen
life vest
maska tlenowa
Lernen beginnen
oxygen mask
składana taca
Lernen beginnen
folding tray
w pozycji pionowej
Lernen beginnen
upright position
rzeczy osobiste
Lernen beginnen
personal belongings
kontrola celna i imigracyjna
Lernen beginnen
customs and immaigration
Będziemy latać na wysokości 9 tys. Metrów z prędkością 800 km / h.
Lernen beginnen
We will be flying at an altitude of 9k meters and at a speed of 800km per hour.
cały
Cały dzień spędzili w domu
Lernen beginnen
entire
They spent the entire day at home
kciuk
Mam małą bliznę na kciuku
Lernen beginnen
thumb
I have a little scar on my thumb
obóz młodzieżowy
Lernen beginnen
youth camp
mrówka
Czuję się jak mrówka zagubiona w przestrzeni międzygalaktycznej
Lernen beginnen
ant
I feel like an ant lost in intergalactic space
warstwa
Wszystkie półki pokrywała cienka warstwa kurzu
Lernen beginnen
layer
A thin layer of dust coverd all the shelves
często
Lernen beginnen
frequently
okrutny
Lernen beginnen
cruel
suchy
Lernen beginnen
dry
Czy mogę prosić o przejście do korytarza?
Lernen beginnen
Can I have an aisle seat, please?
Nasz lot jest opóźniony.
Lernen beginnen
Our flight is delayed.
Przepraszam, która droga do bramki 18?
Lernen beginnen
Excuse me, which way to gate 18?
lot krajowy
Wszystkie loty krajowe do Warszawy były opóźnione z powodu złej pogody
Lernen beginnen
domestic flight
All domestic flights to Warsaw were delayed because of bad weather

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.