L'économie et l'argent - Gospodarka i finanse

5  1    37 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przelewać pieniądze
Mój szef nigdy nie przelewa mi pieniędzy na czas.
Lernen beginnen
virer de l'argent
Mon patron ne me vire jamais de l'argent à temps.
produkt krajowy brutto
Niemcy są krajem o najwyższym produkcie krajowym brutto w Europie.
Lernen beginnen
PIB
produit intérieur brut
L'Allemagne est un pays au PIB le plus élevé en Europe.
zasięgnąć pożyczki od kogoś/czegoś
Mając ciężarną dziewczynę i tylko małą kawalerkę za mieszkanie, Robert postanowił zasięgnąć pożyczki w banku, aby kupić dom na przedmieściach.
Lernen beginnen
faire un emprunt
à qqn/qqch
Ayant la copine enceinte et juste un petit studio pour vivre, Robert s'est décidé à faire un emprunt à une banque pour acheter une maison en banlieue.
wierzyciel
Wierzyciel Martina złożył mu wczoraj wizytę, by zażądać spłaty długu.
Lernen beginnen
le créancier
féminin: la créancière
Le créancier de Martin lui a rendu visite hier pour réclamer la dette.
bankomat
Ponieważ nie mam dzisiaj przy sobie pieniędzy, musiałbym pójść do bankomatu.
Lernen beginnen
le distributeur
N'ayant pas d'argent sur moi aujourd'hui, je devrais aller au distributeur.
kamieniołom
Lernen beginnen
la carrière
płacić kartą
Lernen beginnen
payer par carte
+30 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Francuski B2"
(Insgesamt 1.512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.