Legal English

 0    156 Datenblatt    kingaduszyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
służebność osobista
Lernen beginnen
personal servitude
służebność gruntowa
Lernen beginnen
predial servitude
nieruchomość obciążona
Lernen beginnen
servient estate
nieruchomość władnąca
Lernen beginnen
dominant estate
przyleganie do siebie
Lernen beginnen
contiguity
bliskość
Lernen beginnen
proximity
wystarczać
Lernen beginnen
suffice
czerpać
Lernen beginnen
derive
służebność czynna
Lernen beginnen
affirmative servitude
służebność bierna
Lernen beginnen
negative servitude
nałożyć coś na kogoś
Lernen beginnen
impose something on someone
powstrzymywać się od
Lernen beginnen
abstain from
służebność nabyta przez zasiedzenie
Lernen beginnen
prescriptive easement
służebność drogowa (droga konieczna)
Lernen beginnen
servitude of passage
użytkowanie
Lernen beginnen
usufruct
użytkownik
Lernen beginnen
usufructuary
służebność mieszkania
Lernen beginnen
servitude of habitation
zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania
Lernen beginnen
normal wear and tear
wygaśnięcie prawa
Lernen beginnen
expiry of a right
obciążyć
Lernen beginnen
charge
obciążenie
Lernen beginnen
charge
zbyć
Lernen beginnen
dispose of
zbycie
Lernen beginnen
disposal
nabyć
Lernen beginnen
acquire
nabycie
Lernen beginnen
acquisition
sprzedać
Lernen beginnen
to sell
sprzedaż
Lernen beginnen
sale
kupić
Lernen beginnen
to purcharse
kupno
Lernen beginnen
purchase
wygasnąć
Lernen beginnen
expire
upłynąć
Lernen beginnen
elapse
upływ
Lernen beginnen
lapse
udzielić
Lernen beginnen
grant
udzielenie
Lernen beginnen
granting
naruszyć
Lernen beginnen
infringe
nieważny
Lernen beginnen
invalid
na rzecz
Lernen beginnen
for the benefit of
pojazd
Lernen beginnen
vehicle
sposób wykonania
Lernen beginnen
mode of exercise
ustanowić służebność
Lernen beginnen
establish an easement
zasiedzenie
Lernen beginnen
acquisitive prescription
przedawnienie
Lernen beginnen
prescription
niewykonywanie
Lernen beginnen
nonuse
bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia
Lernen beginnen
prescription begins to run from the date of
brak przedawnienia
Lernen beginnen
imprescriptibility
odpowiedzialność solidarna
Lernen beginnen
joint and several liability
odpowiedzialny solidarnie
Lernen beginnen
jointly and severally liable
uciążliwy
Lernen beginnen
burdensome
niezbywalny
Lernen beginnen
inalienable
przenieść
Lernen beginnen
assign
cesja
Lernen beginnen
assignment
uzyskać pełnoletność
Lernen beginnen
reach the age of majority
najem
Lernen beginnen
tenancy
dzierżawa
Lernen beginnen
lease
pożytki
Lernen beginnen
fruits
umowa najmu
Lernen beginnen
tenancy contract
umowa dzierżawy
Lernen beginnen
lease contract
umowa dwustronnie wiążąca
Lernen beginnen
bilateral contract
umowa wzajemna
Lernen beginnen
commutative contract
zobowiązać się
Lernen beginnen
undertake
wynajmujący
Lernen beginnen
landlord
wydzierżawiający
Lernen beginnen
lessor
najemca
Lernen beginnen
tenant
dzierżawca
Lernen beginnen
lessee
czynsz
Lernen beginnen
rent
zgoda
Lernen beginnen
consent
nieruchomość gruntowa
Lernen beginnen
predial estate
nieruchomość
Lernen beginnen
real estate
ruchomość
Lernen beginnen
movable
materialny
Lernen beginnen
tangible
niematerialny
Lernen beginnen
intangible
przedmiot najmu
Lernen beginnen
object of a tenancy
przedmiot dzierżawy
Lernen beginnen
object of a lease
najem na czas oznaczony
Lernen beginnen
tenancy with a fixed term
dzierżawa na czas oznaczony
Lernen beginnen
lease for a fixed term
najem na czas nieoznaczony
Lernen beginnen
tenancy for an indeterminate term
wydać rzecz najemcy
Lernen beginnen
deliver the thing to the tenant
oddać w podnajem
Lernen beginnen
underlet
najem lokalu mieszkalnego
Lernen beginnen
residential tenancy
najem lokalu użytkowego
Lernen beginnen
commercial tenancy
dokonać napraw
Lernen beginnen
make repairs
pogorszenie rzeczy
Lernen beginnen
deterioration
szkoda
Lernen beginnen
damage
szkody
Lernen beginnen
damages
odszkodowanie
Lernen beginnen
compensation
odszkodowania
Lernen beginnen
compensations
ulepszenia
Lernen beginnen
improvements
przywrócić stan poprzedni
Lernen beginnen
restore the thing to its former condition
przedłużyć najem
Lernen beginnen
extend the term of the tenancy
listem poleconym
Lernen beginnen
by registered mail
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
Lernen beginnen
by certified mail with return receipt requested
wykonywać prawo
Lernen beginnen
exercise the right to
bezpłatny
Lernen beginnen
gratuitous
wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia
Lernen beginnen
terminate the contract without notice
płatny z dołu
Lernen beginnen
payable in arrears
zastaw
Lernen beginnen
pledge
ponosić koszty
Lernen beginnen
to incur costs
zwrócić komuś poniesione koszty
Lernen beginnen
reimburse somebody for the costs incurred
dopuszczać się zwłoki z zapłatą
Lernen beginnen
be in delay in payment
termin do zapłaty
Lernen beginnen
time limit for payment
zadatek
Lernen beginnen
earnest money
zaliczka
Lernen beginnen
deposit on account of the price
hipoteka
Lernen beginnen
mortgage
zabezpieczenie
Lernen beginnen
security
narosłe odsetki
Lernen beginnen
accrued interest
pożyczkobiorca
Lernen beginnen
borrower
pożyczkodawca
Lernen beginnen
lender
dłużnik hipoteczny
Lernen beginnen
mortgagor
wierzyciel hipoteczny
Lernen beginnen
mortgagee
właściciel
Lernen beginnen
proprietor
uprawniony
Lernen beginnen
entitled
uzyskać
Lernen beginnen
obtain
odpis
Lernen beginnen
official copy
zająć
Lernen beginnen
seize
wpływy
Lernen beginnen
proceeds
wykonanie zobowiązania
Lernen beginnen
performance of an obligation
hipoteka umowna
Lernen beginnen
conventional mortgage
hipoteka ustawowa
Lernen beginnen
legal mortgage
hipoteka przymusowa ustanowiona na mocy postanowienia sądu
Lernen beginnen
judical mortgage
zabezpieczyć
Lernen beginnen
secure
materialny
Lernen beginnen
corporeal
na niekorzyść
Lernen beginnen
to the prejudice of
całość
Lernen beginnen
entirety
ustanowić
Lernen beginnen
establish
niewykonane
Lernen beginnen
outstanding
domniemywać
Lernen beginnen
presume
milczący
Lernen beginnen
tacit
zbyć
Lernen beginnen
alienate
z odpowiednim wyprzedzeniem
Lernen beginnen
upon reasonable notice
być zobowiązanym
Lernen beginnen
be bound
ustalić w umowie
Lernen beginnen
contract
stanowić
Lernen beginnen
constitute
księga wieczysta
Lernen beginnen
land and mortgage register
zasłaniać się nieznajomością
Lernen beginnen
avail oneself of ignorance of
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Lernen beginnen
principle of rekuance on public records in land and mortgage registers
prawa rzeczowe
Lernen beginnen
real rights
ujawnić
Lernen beginnen
disclose
prawa osobiste
Lernen beginnen
personal rights
roszczenia
Lernen beginnen
claims
prawo pierwokupu
Lernen beginnen
pre-emption right
użytkowanie wieczyste
Lernen beginnen
perpetual usufruct
użytkownik wieczysty
Lernen beginnen
perpetual usufructuary
prawomocny
Lernen beginnen
final and non-appealable
kataster
Lernen beginnen
cadastre
przedmiot hipoteki
Lernen beginnen
object of mortgage
urządzenia
Lernen beginnen
facilities
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Lernen beginnen
housing cooperative member's ownership right to premises
wierzytelność
Lernen beginnen
debt claim
przedawnienie
Lernen beginnen
limitation
nabywca
Lernen beginnen
acquirer
dokument zbywalny przez indos
Lernen beginnen
instrument negotiable by endorsement
dokument na okaziciela
Lernen beginnen
bearer paper
przynależności
Lernen beginnen
accessory things
zajęcie
Lernen beginnen
seizure
pobierać czynsz
Lernen beginnen
collect rent
mieć moc wsteczną
Lernen beginnen
apply retroactively

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.