lekcja 1

 0    219 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nudzić się śmiertelnie
Lernen beginnen
Sich zu Tode langweilen
opłaca się
Lernen beginnen
Es lohnt sich
wichura
Lernen beginnen
der Sturm
trąba powietrzna, tornado
Lernen beginnen
der Wirbelsturm
skarżyć się komuś, żalić się komuś
on poskarżył mi się na to, że my go nie zaprosiliśmy
Lernen beginnen
sich beklagen bei = sich beschweren bei
Er hat sich bei mir darüber beklagt, dass wir ihn nicht eingeladen hatten
ona poskarżyła się swojemu szefowi na to, że miała o wiele za dużo pracy
Lernen beginnen
Sie beschwerte sich bei ihrem Chef darüber, dass sie viel zu viel Arbeit hatte
skreślić, wykreślić, np. imię, słowo
kazałem się wykreślić z listy - perfekt
Lernen beginnen
streichen, z.B. den Namen, das Wort
ich habe mich, aus der Liste, streichen lassen
niepotrzebne skreślić, niedotyczące skreślić
Lernen beginnen
nichtzutreffendes streichen
skreślony
Lernen beginnen
gestrichen
przywiązywać lub przykładać dużą wagę do czegoś
Lernen beginnen
großen Wert auf etwas legen
nie przywiązywać żadnej wagi do czegoś
Lernen beginnen
keinen Wert auf etwas legen
moim zdaniem
jego zdaniem
Lernen beginnen
meiner Ansicht nach
seiner Ansicht nach
dzieci przywiązują, moim zdaniem, za dużą wagę do ich ubrań
Lernen beginnen
Die Kinder legen, meiner Ansicht nach, zu viel Wert auf ihre Kleidung
obecnie
obecnie
Lernen beginnen
heutzutage
zurzeit, derzeit
wyrządzać
wyrządzać szkodę
Lernen beginnen
anrichten
das Unheil anrichten, = den Schaden anrichten
dostosowywać się do kogoś lub czegoś, ale także zależeć od czegoś
dostosujemy się całkowicie do ciebie
Lernen beginnen
sich nach jemandem oder etwas richten
wir richten uns ganz nach dir
szkoda, nie ma liczby mnogiej
wyrządzić wielkie szkody
Lernen beginnen
das Unheil, kein Plural
viel Unheil anrichten
szkoda, szkody
Lernen beginnen
der Scha̱den, die Schäden
golonka
Lernen beginnen
das Eisbahn
katastrofalny, niszczycielski, pustoszący
Lernen beginnen
verheerend
fatalny, okropny, np. jego wyniki w szkole są fatalne
w tym garniturze wyglądasz okropnie, fatalnie
Lernen beginnen
verheerend, z.B. Seine Leistungen in der Schule sind verheerend
In diesem Anzug siehst du verheerend aus!
zniszczenie, zburzenie, spustoszenie
Lernen beginnen
die Zerstörung
rozbicie, rozpad; unicestwienie, zagłada
Lernen beginnen
die Zerstörung
z góry, np. musisz zapłacić czynsz z góry (z góry)
najpierw, wpierw, jako pierwsze
Lernen beginnen
im Voraus, z.B. sie müssen die Miete im Voraus (vorab) bezahlen
vorab, = zunächst (am Anfang, zu Beginn, zuerst)
dotknięty, np. dotknięte obszary
zakłopotany, skonsternowany, np. zrobić zaskoczoną, zakłopotaną minę (twarz)
Lernen beginnen
betroffen, z.B. die betroffenen Gebiete
betroffen, z.B. ein betroffenes Gesicht machen
uważać za coś lub kogoś, np. uważam go za miłe dziecko
uważać za coś lub kogoś, np. uważam go za miłe dziecko
Lernen beginnen
halten für, = ich halte ihn für nettes Kind
gelten als, z.B. ich gelte ihn als nettes Kind
dotknięte obszary
tereny dotknięte powodzią
Lernen beginnen
die betroffenen Gebiete
die, vom Hochwasser, betroffenen Gebiete
co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
was hielst du davon?
sądzić o
co o nim sądzisz?
Lernen beginnen
halten von + Dativ
was hielst du von ihm?
powstawać, powstać
Lernen beginnen
entstehen, entstand, ist entstanden
parować, wyparować, np. z powodu upałów wyparowała woda
alkohol paruje szybciej niż woda
Lernen beginnen
verdunsten, z.B. durch die Hitze ist das Wasser verdunstet.
Alkohol verdunstet schneller als Wasser
skraplać, skroplić się (na przykład gazy)
Lernen beginnen
kondensieren (zum beispiel Gase)
para wodna skrapla się na ścianach
Lernen beginnen
der Dampf kondensiert an den Wänden
do teraz, dotąd
Lernen beginnen
bisher
zgadzać się z kimś, np. zgadzam się z Panem
zgadzać się z kimś, np. zgadzam się z Panem
Lernen beginnen
jemandem zustimmen, z.B. ich stimme Ihnen zu
mit jemandem einverstanden sein, z.B. ich bin mit Ihnen einverstanden
hamować
kogoś w jego rozwoju hamować
Lernen beginnen
hemmen
jemanden in seiner Entwicklung hemmen
powstawanie tajfunów
Lernen beginnen
die Entstehung von Taifunen
wyjaśniać, wyjaśnić, np. mogę ci wyjaśnić ten chemiczny proces
wyjaśniać, wyjaśnić
Lernen beginnen
auseinander setzen, z.B. Ich kann dir diesen chemischen Prozess auseinandersetzen
erklären, erläutern
zajmować się czymś, roztrząsać coś, rozważać coś
spierać się z, kłócić się z
Lernen beginnen
sich auseinandersetzen mit etwas
sich auseinandersetzen mit
rozważyć zagadnienie
rozważyć problem
Lernen beginnen
sich mit einer Frage auseinandersetzen
sich mit einem Problem auseinandersetzen
rozważać myśl
dyskusja, spór
Lernen beginnen
sich mit einem Gedanken auseinander setzen
die Auseinandersetzung
trzeba to krytycznie rozważyć
myśl, ale też pomysł, zamiar
Lernen beginnen
damit muss man sich kritisch auseinander setzen
der Gedanke, die Gedanken
odkryć (samemu w wyniku badań), wywnioskować coś, ustalić, w sensie odkryć coś w wyniku badań, czy poszukiwań
czy już odkryliście, ustaliliście jak działa nowa drukarka laserowa
Lernen beginnen
herausfinden, = ermitteln
Habt ihr schon herausgefunden, wie der neue Laserdrucker funktioniert?
stwierdzić, ustalić, dowiedzieć się czegoś
ustalić, stwierdzić: personalia, śmierć, różnicę, brak, przyczynę śmierci
Lernen beginnen
feststellen
feststellen Personalien, Tod, Unterschied, Mangel, Todesursache
ilustracja
Lernen beginnen
die Abbildung = die Illustration
kanapka
kanapka
Lernen beginnen
die Stulle
das belegte Brot
wyszukiwać, dochodzić, śledzić
Lernen beginnen
recherchieren
instrukcja, instrukcje
Lernen beginnen
das Merkblatt, die Merkblätter
szczegółowo
szczegółowo
Lernen beginnen
ausführlich, genau
detailliert
praca na pełen wymiar, etat
praca na pełen wymiar, etat
Lernen beginnen
eine volle Stelle
volle Arbeitzeit
posada, miejsce pracy
Lernen beginnen
die Stelle
objąć posadę
Lernen beginnen
eine Stelle antreten
zrezygnować z posady
Lernen beginnen
eine Stelle aufgeben
praca na cześć etatu
Lernen beginnen
die Teilzeitarbeit
pytać o
Lernen beginnen
fragen nach
dopytać się, dowiadywać się dopytując
dopytywać się o coś, dowiadywać się o coś dopytując
Lernen beginnen
nachfragen
nachfragen um etwas
dowiedzieć się od kogoś, dopytać się kogoś
on dowiadywał się w urzędzie skarbowym w sprawie deklaracji podatkowej
Lernen beginnen
nachfragen bei jemandem
Er fragte beim Finanzamt wegen der Steuererklärung nach.
dowiedzieć się o czymś (dostać wiadomość), to jest pasywne
dowiedział się o planie
Lernen beginnen
erfahren von etwas
er hat von dem Plan erfahren
dowiedzieć się, zapytać się, dowiedzieć się wskutek zadania pytania (to jest aktywne)
dowiedziałam się (zapytałam się) na dworcu kiedy przyjedzie następny pociąg
Lernen beginnen
sich erkundigen
Ich habe mich am Bahnhof erkundigt, wann der nächste Zug fährt
dowiedzieć się czegoś, dowiedzieć się o coś - aktywnie
dowiem się (zapytam się) w okienku o nowe ceny biletów - w czasie przyszłym
Lernen beginnen
sich erkundigen nach
Ich werde mich am Schalter, nach den neuen Fahrpreisen erkundigen.
dowiedziałem się od niego o drogę, zapytałem go o drogę
w sprawie (czegoś)
Lernen beginnen
ich habe mich, bei ihm, nach dem Weg erkundigt
wegen
sprawdzić coś, patrząc lub przeglądając np. w gazecie, sprawdź czy jest już wiosna
sprawdzić, np. sprawdź, popatrz czy masz wystarczająco pieniędzy
Lernen beginnen
nachschauen, z.B. Schau mal nach ob schon Frühling ist
nachsehen, z.B. sieh mal nach ob du genügend Geld hast.
życiorys
odnośnie czegoś
Lernen beginnen
der Lebenslauf
betreffs etwas (G), bezüglich etwas (G) np. betreffs Ihres Antrags, betreffs Ihrer Anfrage
wynagrodzenie
Lernen beginnen
der Lohn
pensja, płaca
pensja, płaca
Lernen beginnen
der Verdienst
das Gehalt
ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy; polegający na przesuwaniu rozpoczęcia i zakończenia pracy
Lernen beginnen
die Gleitzeit
nadgodziny
Lernen beginnen
die Überstunden
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
Überstunden machen
przepracowane nadgodziny, zrobione nadgodziny
Lernen beginnen
geleistete Überstunden
dokonywać
pozwolić sobie na coś np. nie mogę sobie na to pozwolić
Lernen beginnen
leisten
sich (in Dativ) etwas leisten, zum beispiel, das kann ich mir nicht leisten
potrzebowałabym
Lernen beginnen
Ich braüchte
praca zmianowa
Lernen beginnen
der Schichtdienst
być obecnym
Lernen beginnen
anwesend sein
być nieobecnym
Lernen beginnen
abwesend sein
czas pracy
Lernen beginnen
die Arbeitszeit
poza tym, ponadto, oprócz tego
Lernen beginnen
darüber hinaus
poza tym, ponadto
poza tym, ponadto
Lernen beginnen
im Übrigen
außerdem
podobnie, równie, tak samo
tęsknię za tobą tak samo mocno jak ty za mną
Lernen beginnen
ebenso
ich vermisse dich ebenso sehr wie du mich
być wdzięcznym, być zobowiązanym
Lernen beginnen
verbunden sein
jestem wdzięczny, zobowiązany
Lernen beginnen
ich bin verbunden
jestem panu bardzo wdzięczny
Lernen beginnen
ich bin Ihnen sehr dankbar
jestem pani bardzo zobowiązany, bardzo wdzięczny za pańską pomoc
Lernen beginnen
ich bin Ihnen sehr verbunden für Ihre Hilfe
łączyć, wiązać
Lernen beginnen
verbinden
z tym wiążą się jednak duże problemy
Lernen beginnen
Damit verbinden sich aber große Probleme
to się wiąże z kosztami
Lernen beginnen
es ist mit Kosten verbunden
kapryśny
kapryśne dziecko,
Lernen beginnen
bockig,
ein bockiges Kind
Tadek niejadek
wybredny, np. wybredni klienci
Lernen beginnen
der Suppenkasper
wählerisch zum beispiel wählerische Kunden
iść do toalety
Lernen beginnen
auf die Toilette gehen
zwracać uwagę, np. proszę zwrócić uwagę, że dziś zamykamy nasz sklep wcześniej
przyjąć do wiadomości
Lernen beginnen
beachten, z.B. Beachten Sie bitte, dass wir unser Geschäft heute früher schließen!
zur Kenntnis nehmen
stosować się do czegoś, przestrzegać czegoś np. do przepisów
przestrzegać czegoś, np. przestrzegać pierwszeństwa
Lernen beginnen
etwas beachten, zum beispiel die Vorschrift beachten
etwas beachten, zum beispiel die Vorfahrt beachten
obrazić, np. obrazić kogoś czymś, słowami
on mnie obraził
Lernen beginnen
beleidigen, z.B. jemanden beleidigen mit etwas, mit Worten
er hat mich beleidigt
przykładać wagę do czegoś
Lernen beginnen
Wert legen auf etwas (in akkusativ)
być prawidłowym, zgadzać się, pasować, np. ta wypowiedź jest absolutnie prawidłowa
odnosić się, dotyczyć
Lernen beginnen
zutreffen, z.B. Diese Aussage trifft absolut zu
zutreffen
trafny, słuszny; trafnie
pasować do czegoś, do kogoś, np. to szczególnie dotyczy ciebie
Lernen beginnen
zutreffen
zutreffen auf jemanden oder etwas (in Akkusativ), z.B. Das trifft besonders auf Dich zu!,
rezygnować, zrzekać się
rezygnacja, np.
Lernen beginnen
verzichten
der Verzicht
poddać się, zrezygnować, dać za wygraną
Lernen beginnen
aufgeben
ustalić, określić
czyjś adres ustalić
Lernen beginnen
ermitteln, = feststellen
jemandes Adresse ermitteln
ustalić, stwierdzić
ustalić czyjeś personalia
Lernen beginnen
feststellen, = ermitteln
jemandes Personalien feststellen
ustalić, odkryć, wykryć, wskutek badań
ustalić, odkryć, wykryć, wskutek badań
Lernen beginnen
ermitteln,
herausfinden
dowiadywać się,
dowiedzieć się, o czymś - pasywnie
Lernen beginnen
in Erfahrung bringen
erfahren von etwas
policja nie mogła ustalić mordercy
ustalić przyczyny wypadku
Lernen beginnen
Die Polizei konnte den Mörder nicht ermitteln
die Unfallursache ermitteln
policjant ustalił jej dane osobowe, personalia - w imperfekt
jaką przyczynę śmierci ustalił lekarz? - w perfekt
Lernen beginnen
Der Polizist stellte ihre Personalien fest.
Welche Todesursache hat der Arzt festgestellt?
obrazić kogoś śmiertelnie
Lernen beginnen
jemanden tödlich beleidigen
obraziłeś mnie
zostałam przez ciebie obrażona - w perfekt
Lernen beginnen
Du hast mich beleidigt
Ich bin von dir beleidigt worden
obrazić się na kogoś,
obraziłaś się na mnie?
Lernen beginnen
sauer auf jemanden sein
Bist du jetzt sauer auf mich?
on jest obrażony, bo nie wolno mu do kina
jeśli nie będziemy posłuszni, on będzie obrażony (on się obrazi)
Lernen beginnen
Er ist sauer, weil er nicht ins Kino darf
Wenn wir nicht gehorchen, wird er sauer
być zgodnym co do czegoś, w sensie mieć to samo zdanie na coś
wszystkie partie są zgodne co do tego, że trzeba zrobić więcej dla ochrony środowiska
Lernen beginnen
sich einig sein, z.B. über etwas
Alle Parteien sind sich darüber einig, dass mehr für den Umweltschutz getan werden muss
dojść do porozumienia, dogadać się,
Lernen beginnen
sich einig werden
dojść do porozumienia, dogadać się z kimś co do czegoś
Doszliśmy szybko do porozumienia co do ceny, dogadaliśmy się szybko co do ceny - imperfekt
Lernen beginnen
sich einig werden, mit jemandem, über etwas,
Wir wurden uns schnell über den Preis einig.
komuś wyjaśniać swoje problemy
Lernen beginnen
Jemandem seine Probleme auseinandersetzen
odkryć, odkrywać,
jak odkryłeś, że on cię oszukuje, lub że on cię zdradza?
Lernen beginnen
herausfinden
Wie hast du herausgefunden, dass er dich betrügt?
wydostać się, znaleźć drogę na zewnątrz, wydostać się skądś, trafić
wydostać się z lasu,
Lernen beginnen
herausfinden
aus dem Wald wieder herausfinden
dziękuję, nie musi mi Pan towarzyszyć. Znajdę drogę sama. Trafię sama.
Lernen beginnen
Danke, sie müssen mich nicht begleiten. Ich finde allein heraus.
dzieci dotknięte autyzmem
Lernen beginnen
von Autismus betroffene Kinder
jesteśmy głęboko wstrząśnięci cierpnieniem ofiar powodzi
Lernen beginnen
Wir sind tief betroffen vom Leid der Flutopfer.
ustalono, stwierdzono że
stwierdzono, ustalono, że wymieranie lasów jest spowodowane głównie przez kwaśne deszcze
Lernen beginnen
Man hat festgestellt, dass
Man hat festgestellt, dass das Wald sterben hauptsächlich durch sauren Regen verursacht wird
chciałabym wyraźnie stwierdzić, że nie zgadzam się
muszę stwierdzić, stwierdzam, że dzieci urosły
Lernen beginnen
Ich möchte deutlich feststellen, dass ich nicht einverstanden bin.
ich möchte feststellen, dass die Kinder groß geworden sind
wydostać się, odnaleźć drogę do wyjścia,
ona z trudem wydostała się z parkowego labiryntu
Lernen beginnen
herausfinden
sie fand aus dem Labyrinth des Parks nur schwer heraus
odnaleźć kogoś lub coś spośród wielu osób lub rzeczy, wyszukać
Lernen beginnen
herausfinden
dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się do kogoś lub czegoś, np. to dotyczy także ciebie
dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się do kogoś lub czegoś, np. to dotyczy także ciebie
Lernen beginnen
gelten für (jemanden oder etwas), z.B. das gilt auch für dich
betreffen jemanden oder etwas, z.B. das betrifft besonders dich
dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się do kogoś lub czegoś
to dotyczy szczególnie pana
Lernen beginnen
zutreffen auf (jemanden oder etwas)
Das trifft besonders auf Sie zu!
to dotyczy ciebie
to dotyczy ciebie
Lernen beginnen
das gilt für dich, = das betrifft dich
das trifft auf dich zu
dowiedzieć się od kogoś
dowiedzieć się czegoś z czegoś
Lernen beginnen
erfahren von jemandem
erfahren etwas von etwas, oder erfahren etwas aus etwas in dativ
właśnie się o tym dowiedzieliśmy
dowiedziałem się dopiero wczoraj o wypadku
Lernen beginnen
Wir haben gerade davon erfahren
Ich habe erst gestern von dem Unfall erfahren.
dowiedzieliśmy się o tym z gazety
Lernen beginnen
Wir haben davon aus der Zeitung erfahren
dowiedzieć się o czymś lub o kimś
Lernen beginnen
erfahren von
dowiedzieć się o czymś
dowiedziałem się o tym z gazety
Lernen beginnen
erfahren von etwas,
ich habe davon aus der Zeitung erfahren
myśleć o czymś, zastanawiać się nad czymś,
nie myśl o tym, nie zastanawiaj się nad tym,
Lernen beginnen
sich (in dativ) über etwas Gedanken machen
mach dir keine Gedanken darüber
skierować, zwrócić się do kogoś, np. zwrócić się z prośbą do kogoś
zwrócić się na, np. ich oczy zwróciły się na mnie
Lernen beginnen
sich an jemandem richten, z.B. eine Bitte an jemanden richten
sich richten auf, z.B. ihre Augen richteten sich auf mich
dostosować się do kogoś lub czegoś
zależeć od, np. od czego zależy cena?
Lernen beginnen
sich nach jemandem oder etwas richten dat
sich nach etwas richten, z.B. Wonach richtet sich der Preis?
To zależy od tego czy do nas przyjdziesz czy nie
Lernen beginnen
Das richtet sich danach ob du zu uns kommst oder nicht.
es kommt darauf an, ob du zu uns kommst
kierować coś, np. wzrok, kierować prośbę,
wymierzać coś, kierować coś przeciwko, np. przeciwko komu skierowane jest twoje podejrzenie?
Lernen beginnen
etwas richten,
sich gegen jemanden richten, z.B. gegen wen richtet sich dein Verdacht?
zataić, ukryć, np. informacje
Lernen beginnen
unterschlagen, z.B. Informationen
nieznośnie, niesamowicie, jest nieznośnie gorąco
nieznośny hałas, ból
Lernen beginnen
unerträglich, z.B. es ist unerträglich heiß
unerträglich
najpierw
Lernen beginnen
vorab,
zunächst
otrzymywać
Lernen beginnen
empfangen
erhalten, oder, bekommen
witać, powitać
Lernen beginnen
empfangen
begrüßen
rozmawiać z kimś przez telefon
rozmawiałaś z nią (przez telefon)
Lernen beginnen
jemanden sprechen
hast du sie gesprochen?
mogę z Panią chwilkę porozmawiać? (przez telefon)
chciałbym z nim porozmawiać przez telefon
Lernen beginnen
Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?
ich möchte ihn sprechen
nagły, któtkoterminowy
Lernen beginnen
kurzfristig
grzebać, chować
Lernen beginnen
begraben
beerdigen
jawnie, jawne (np. kłamstwo)
Lernen beginnen
offenkundig
wykorzystać, nadużywać
wykorzystać kogoś [np. seksualnie]
Lernen beginnen
missbrauchen
jemanden sexuell missbrauchen
blok z wielkiej płyty
przedawkowanie, nadużywanie, np. wykorzystanie seksualne
Lernen beginnen
der Plattenbau
der Missbrauch, z.B. sexueller Missbrauch
pulchny, zaokrąglony
zaokrąglić się
Lernen beginnen
pummelig
pummlig werden
chudnąć
Lernen beginnen
abmagern
krwiak
być czymś pokrytym
Lernen beginnen
das Hämatom
mit etwas übersät sein
wierzyć się nie chce, ręce opadają, nie do wiary
Lernen beginnen
es ist nicht zu fassen!
znęcanie się, maltretowanie
znęcać się nad kimś, maltretować kogoś
Lernen beginnen
die Misshandlung
jemanden misshandlen
zaniedbać, zaniechać
nieudzielenie pomocy
Lernen beginnen
unterlassen
unterlassene Hilfeleistung
konkubent, partner życiowy
Lernen beginnen
der Lebensgefährte
przejść na emeryturę
wcześniejsze przejście na rentę
Lernen beginnen
in den Ruhestand treten, sich pensionieren lassen
Frühverrentung
emerytura, emerytura urzędnika
Lernen beginnen
die Rente, die Pension,
gwizdać sobie coś pod nosem
cicho popłakiwać
Lernen beginnen
pfeifen vor sich hin
still weinen vor sich hin
oddać kogoś pod czyjąś opiekę, powierzyć kogoś czyjejś opiece
oddanie dziecka pod opiekę dziadków to było dużą ulgą
Lernen beginnen
jemanden in jemandes Obhut geben
das Kind in die Obhut ihrer Eltern zu geben war eine Erleichterung
tym bardziej
Lernen beginnen
erst recht
opowiadać, przedstawiać
Lernen beginnen
schildern
upadek
opowieść o upadku z huśtawki, którą wciskała im babcia
Lernen beginnen
der Sturz
die Legende vom Sturz von der Schaukel, die ihnen die Oma auftischte
podawać np. jedzenie
wciskać komuś coś,
Lernen beginnen
auftischen
jemandem etwas auftischen
podejrzliwy, nieufny
Lernen beginnen
misstrauisch
dopytywać się kogoś, domagać się wyjaśnień
Lernen beginnen
bei jemandem nachbohren
wywierać nacisk na kogoś, przyciskać kogoś
ona wywierała na nią presję, nacisk
Lernen beginnen
jemanden unter Druck setzen
sie setzte sie unter Druck
przyznawać coś, np. rację
z pewnością przyzna mi pan rację, że...
Lernen beginnen
zugeben, einräumen
Sie werden mir doch wohl einräumen, dass...
przyznawać, udzielać np. kredytu, pożyczki
Lernen beginnen
einräumen, = gewähren
być w dobrych/złych rękach
Lernen beginnen
gut oder schlecht aufgehoben sein
spławić kogoś
Lernen beginnen
abwimmeln
zaniedbana, zapuszczona
Lernen beginnen
vernachlässigt
daremnie, na próżno
Lernen beginnen
vergeblich, vergebens
kryterium, kryteria
zdemoralizowany
Lernen beginnen
der Maßstab, die Maßstäbe
verwahrlost
znaczenie, doniosłość
Lernen beginnen
die Tragweite
domyślać się, przeczuwać
Lernen beginnen
ahnen
skrucha, żal
Lernen beginnen
die Reue
podać informacje
nie podają żadnych informacji
Lernen beginnen
Angaben machen
sie machen keine Angaben
pominąć, opuścić coś, np. przecinek, zdanie,
wyładować się na kimś, np. wyłądować swoją złość na niej
Lernen beginnen
ausassen, z. B. Komma, Satz, ein Wort,
an jemandem auslassen, z.B. seine Wut an ihr auslassen
umknąć, wymknąć się
Lernen beginnen
entwischen
zdjęcie
Lernen beginnen
eine Ausnahme
on ma fioła
Lernen beginnen
er hat einen Knall
przebaczenie
przebaczać, np. wybacz mi proszę
Lernen beginnen
Vergebung
vergeben, verzeihen, z.B. vergib mir bitte
przydzielić, przyznać komuś coś, rozdać coś np. karty, dać
Lernen beginnen
vergeben (Auftrag, Preis, Stipendium, Chance, Karten,
towarzysz, partner
Lernen beginnen
Gefährte
ostatecznie
Lernen beginnen
letztlich
ostatnio, niedawno
Lernen beginnen
kürzlich
letztens
ów, tamten, np. owa koleżanka
tamten mężczyzna, tamta kobieta
Lernen beginnen
jene, z.B. jene Kollegin
jener Mann, jene Frau
raz ten, raz tamten
Lernen beginnen
bald dieser, bald jener
separacja
odpruć coś np. odpruć guziki od kurtki
Lernen beginnen
die Trennung
trennen, z.B. die Knöpfe von einer Jacke trennen
dzielić, rozdzielać, np. matkę od dziecka,
oddzielnie, oddzielny, np. pokój, płacić oddzielnie
Lernen beginnen
trennen
getrennt
osobny np. pokój
Lernen beginnen
separat, z.B. ein separates Zimmer
mogę z tobą zamienić słówko?
rozmawiać z kimś
Lernen beginnen
kann ich dich ganz kurtz sprechen
mit jemandem sprechen oder jemenden sprechen
ogłosić, podać do wiadomości
Jutro podam do wiadomości które dzieci z nami grają
Lernen beginnen
bekannt geben,
Ich gebe morgen bekannt welche Kinder mitspielen.
odważyć się,
Nie odważę się wstąpiąć na drzewo
Lernen beginnen
sich trauen
ich traue mich nicht, auf den Baum zu klettern
odważyć się coś zrobić
Lernen beginnen
sich trauen etwas zu tun
znaczek „ptaszek” oznaczający prawidlowo
Lernen beginnen
das Häckchen
odmieniać (deklinować, koniugować)
Lernen beginnen
beugen
przeczytać od początku do końca, całość tekstu
Lernen beginnen
durchlesen
do toalety
Lernen beginnen
auf die Toilette
krzyżyk jako znaczek
Lernen beginnen
das Kreuzchen
nad morzem
Lernen beginnen
am Meer
rząd, szereg (w zeszycie, książce)
Lernen beginnen
die Zeile
do tablicy (podejść)
Lernen beginnen
an die Tafel
przy tablicy
Lernen beginnen
an der Tafel
po tamtej stronie
Lernen beginnen
da drüben, drüben
jak śmiesz
Lernen beginnen
Wie kannst du es wagen?
obwiniać, oskarżać
Lernen beginnen
beschuldigen, vorwerfen
przyłączyć się do kogoś
chcesz się do niej przyłączyć?
Lernen beginnen
sich jemandem anschließen
willst du dich ihr anschließen
jak ci się to udało, coś zrobić
Lernen beginnen
wie ist es dir gelungen, etwas zu tun
otwierać
Lernen beginnen
aufschlagen
zadrżeć
Lernen beginnen
erschaudern
pospiesz się
Lernen beginnen
beeil dich
do lasu biec
Lernen beginnen
in den Wald laufen
chodźmy
Lernen beginnen
lass uns gehen
w drodze do domu, w drodze powrotnej
Lernen beginnen
auf dem Heimweg
przedtem
chcę iść przedtem do domu
Lernen beginnen
vorher
ich möchte vorher nach Hause gehen
sprzeciwić się
Lernen beginnen
widersprechen
wybawić, uwolnić
Lernen beginnen
erlösen
wybawić kogoś z opresji
Lernen beginnen
jemanden aus der Not erlösen
wyprostować, poprawić
poprawił swoje okulary
Lernen beginnen
zurechtrücken
er rückte seine Brille zurecht
na przemian
zmieniać się
Lernen beginnen
abwechseln
sich abwechseln
odpowiedzialny za coś (np. w pracy w sensie posiadania odpowiednich kompetencji)
urzędnik odpowiedzialny za to
Lernen beginnen
zuständig
der dafür zuständige Beamte
istotny
Lernen beginnen
relevant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.