lekcja 12s

 0    33 Datenblatt    ada35200
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Witam nazywam się Suzan dział kadr
Lernen beginnen
Hello, my name is Suzan HR department
pracuję w dziale kadr
Lernen beginnen
I work in the human resources department
dzie jest dział kadr
Lernen beginnen
day is the HR department
witam w dziale kadr jak mogę pomóc
Lernen beginnen
welcome to HR department how can I help
miła mi poznać panią ja nam na imię Smith
Lernen beginnen
nice to meet you, my name is Smith
czy mógłbyś powiadzieć cos o sobie
Lernen beginnen
Could you say something about yourself?
miłej zabawy dziewczynki
Lernen beginnen
have fun of a girl
czy mogę frytkę
Lernen beginnen
Can I have a fries
oczywiście częstuj się
Lernen beginnen
Of course, help yourself
bądź naturalna bądź sobą
Lernen beginnen
be natural yourself
pracuję w informatyce od ośmiu lat
Lernen beginnen
I have been working in computer science for eight years
jestem dyplomowanym grafikiem komputerowym
Lernen beginnen
I am a registered graphic designer
jestem dyplomowanym
Lernen beginnen
I'm qualified
ukończyłem grafikę komputerowym
Lernen beginnen
I have completed computer graphics
czy ona jest projektantką
Lernen beginnen
is she a designer
ona jest projektantką mody
Lernen beginnen
she is a fashion designer
ona zazwyczaj pracowała na komputerze
Lernen beginnen
she usually worked on the computer
on jest najlepszym grafikiem kkomputerowym jakiego znam
Lernen beginnen
he is the best computer graphic designer I know
i jest absolwentem
Lernen beginnen
and he is a graduate
co był pana największym osiągnięciem
Lernen beginnen
what was your greatest achievement
czy możesz mi opoweiedzieć o swoich osiągnięciach
Lernen beginnen
Can you tell me about your achievements
możesz być największa możesz być najlepsza
Lernen beginnen
you can be the biggest you can be the best
to największy samot
Lernen beginnen
he is the biggest loner
myślę że moim największym osiągnięciem było zaprojektowanie logo
Lernen beginnen
I think that my greatest achievement was to design a logo
jedno z najbardziej znanych firm europejsckich
Lernen beginnen
one of the best known European companies
ona jest jedną z najbardziej znanych kobiet w europie
Lernen beginnen
she is one of the most famous women in europe
to największe logo jakie widziałem
Lernen beginnen
it's the biggest logo I've seen
bycie mamą ta największe osiągnięcie
Lernen beginnen
being a mother this greatest achievement
ona zaprojektowała elektryczny dom
Lernen beginnen
she designed an electric house
to jedno z najbardziej z ekscytujących rzeczy jakie słyszałam
Lernen beginnen
it's one of the most exciting things I've ever heard
to robi wrażenie
Lernen beginnen
it's impressive
to nie robi na mnie wrażenia
Lernen beginnen
This does not impress me
nie wiem jak jej zaimponować
Lernen beginnen
I do not know how to impress her

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.