lekcja 13 a

 0    34 Datenblatt    piotrcichowlas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zrywać (np. o związku)
Lernen beginnen
split up with somebody
przejrzeć np notatki
Lernen beginnen
looked through
Nie miałem innego wyboru
Lernen beginnen
I had no other choice
zdradzał mnie.
Lernen beginnen
he was cheating on me.
Dowiedziałem się o
Lernen beginnen
found out about
Dlaczego zrobiłeś coś takiego?
Lernen beginnen
Why did you do something like that?
Wiem, że nie powinienem był tego robić
Lernen beginnen
I know I shouldn’t have done it
Wiem, że bym tego nie zrobił
Lernen beginnen
I know I wouldn’t have done it
jeden dokument przykuł moją uwagę.
Lernen beginnen
one document caught my eye.
Jak zareagowałeś?
Lernen beginnen
How did you react?
Na samym początku
Lernen beginnen
At the very beginning
Byłem po prostu zaskoczony
Lernen beginnen
I was simply surprised
przyszła fala emocji
Lernen beginnen
the emotions came in a flood.
Byłem zdezorientowany, zraniony, zły, płaczliwy i zdziwiony.
Lernen beginnen
I was confused, hurt, angry, tearful and mystified.
Naprawdę się zdenerwowałem
Lernen beginnen
I got really upset
może z wyjątkiem szukania hoteli
Lernen beginnen
except perhaps a search for hotels
przyznał
Lernen beginnen
he admitted
zdradził mnie
Lernen beginnen
he had betrayed me
jest zakochany w kimś innym.
Lernen beginnen
he is in love with somebody else.
Założę się, że tego nie spodziewałeś!
Lernen beginnen
I bet you didn’t expect that!
Czułam się całkowicie oszołomiona
Lernen beginnen
I felt completely bewildered
Przemyślałem to i zdałem sobie sprawę
Lernen beginnen
I have thought it through and realized
od dawna nie czuł się szanowany ani ceniony w związku.
Lernen beginnen
hadn’t felt respected or valued in the relationship for a long time.
Myślę, że będzie Ci bez niego lepiej.
Lernen beginnen
I think you will be better off without him.
jest wielu innych
Lernen beginnen
There are lots of fish in the sea.
W każdym razie, jak ci idzie z twoim chłopakiem?
Lernen beginnen
Anyway, how are things with your boyfriend going?
obrażony
Lernen beginnen
offended
szanowanym
Lernen beginnen
respected
usatysfakcjonowany
Lernen beginnen
satisfied
wartościowy
Lernen beginnen
valued
zrzędliwy lub złośliwy
Lernen beginnen
grumpy or mardy
zirytowany
Lernen beginnen
annoyed
czas
Lernen beginnen
tense
zmieszany
Lernen beginnen
confused

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.