lekcja 5

 0    153 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potwierdzać
niniejszym potwierdzam Państwu
Lernen beginnen
bestätigen
ich bestätige Ihnen hiermit
niniejszym
przepytywać, wypytywać, ankietować,
Lernen beginnen
hiermit
befragen
warunek,
Lernen beginnen
die Voraussetzung
die Bedingung
termin płatności
stan prawny
Lernen beginnen
die Fälligkeit
die Rechtslage
zgodnie z
bezprzewodowy
Lernen beginnen
gemäß
drahtlos
płatny
darmowy dostęp do internetu
Lernen beginnen
fällig
Hotspot
akt, dokument, zaświadczenie
wi fi
Lernen beginnen
die Urkunde
WiLan
majątek nieruchomy
Lernen beginnen
die Immobilie
majątek ruchomy
Lernen beginnen
das Mobiliarvermögen
majątek, posiadłość
Lernen beginnen
das Landgut
majątek zwykle w liczbie pojedynczej (bogactwo, duża kwota)
zbić na czymś majątek
Lernen beginnen
das Vermögen
mit etwas ein Vermögen machen
wydała majątek na fryzjera
Lernen beginnen
sie hat beim Friseur ein Vermögen ausgegeben
dokument, dokumenty
Lernen beginnen
die Unterlage, die Unterlagen
dokumenty biznesowe
Lernen beginnen
geschäftliche Unterlagen
nosić (w sensie mieć) przy sobie wszystkie dokumenty
Lernen beginnen
sämtliche Unterlagen mit sich führen
cały, wszystkie
cały majątek
Lernen beginnen
sämtlich
sämtliches Vermögen
wszystkie książki
Lernen beginnen
sämtliche Bücher
wszyscy obecni
Lernen beginnen
sämtliche Anwesenden
wszystkie dokumenty zaginęły
Lernen beginnen
sämtliche Unterlagen waren verschwunden
jej cała własność,
Lernen beginnen
ihr sämtlicher Besitz
własność, posiadanie
Lernen beginnen
der Besitz
objąć, obejmować coś w posiadanie
Lernen beginnen
etwas in Besitz nehmen
ogarniać kogoś
ogarnęła mnie wściekłość
Lernen beginnen
von jemandem Besitz ergreifen
die Wut ergreift Besitz von mir
prowadzić coś (na przykład pamiętnik)
Lernen beginnen
etwas führen zum beispiel das Tagebuch
nosić (w sensie mieć) nazwisko, tytuł
Lernen beginnen
führen (den Namen, den Titel)
nosić ze sobą, mieć przy sobie na przykład papiery, broń
Lernen beginnen
mit sich führen (zum beispiel Papiere, Waffen)
prowadzić (ale nie auto)
prowadzić rozmowę
Lernen beginnen
führen
führen ein Gespräch
prowadzić negocjacje
Lernen beginnen
Verhandlungen führen
mieć kogoś albo coś u siebie lub przy sobie
Lernen beginnen
jemand oder etwas bei sich haben
muszę wstać najpóźniej o dziesiątej godzinie
Lernen beginnen
Ich muss spätestens um 10 Uhr aufstehen
dopiero
Lernen beginnen
erst
niewola
Lernen beginnen
die Gefangenschaft
dostać się, popaść, wpaść
on wpada, dostaje się
Lernen beginnen
geraten, geriet, geraten
er gerät
dostać się, pójść do niewoli wojennej
Lernen beginnen
in Kriegsgefangenschaft geraten
radzić, poradzić
Lernen beginnen
raten, riet, geraten
zgadywać
Lernen beginnen
raten
on zgaduje
Lernen beginnen
er rät
ty zgadujesz
tego nigdy nie zgadniesz
Lernen beginnen
du räts
das räts du nie
on nie zgadł, zgadł źle
Lernen beginnen
er hat falsch geraten
przyjąć
my zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie
Lernen beginnen
aufnehmen (nahm auf, aufgenommen)
wir wurden sehr herzlich aufgenommen
rozpoznać
był nie do poznania
Lernen beginnen
erkennen, erkannte, erkannt
er war nicht wieder zu erkennen
przyznać
przyznać się do winy
Lernen beginnen
bekennen
die Schuld bekennen
wrócić, powrócić
wrócić z podróży
Lernen beginnen
zurückkehren
von einer Reise zurückkehren
wrócić do domu
Lernen beginnen
nach Hause zurückkehren
znajomości, wpływy, stosunki,
wykorzystać znajomości, użyć wpływów
Lernen beginnen
die Beziehungen
die Beziehungen spielen lassen
kontakt, kontakty
uruchomić swoje kontakty lub koneksje
Lernen beginnen
die Verbindung, die Verbindungen, der Kontakt, die Beziehung
seine Verbindungen spielen lassen
nawiązać kontakt
nawiązać z kimś kontakt
Lernen beginnen
Verbindung aufnehmen, Kontakt aufnehmen
Verbindung mit jemandem aufnehmen
kontaktować się, skontaktować się
skontaktować się z kimś
Lernen beginnen
sich in Verbindung setzen
sich (in akkusativ) mit jemandem in Verbindung setzen
skontaktowałam się z nią
muszę się z nią skontaktować
Lernen beginnen
ich habe mich mit ihr in Verbingung gesetzt
Ich muss mich mit ihr in Verbindung setzen
Skontaktuj się ze mną
Lernen beginnen
Setz dich mit mir in Verbindung
być w kontakcie
być z kimś lub z czymś w kontakcie
Lernen beginnen
in Verbindung stehen
mit jemandem oder mit etwas in Verbindung stehen
jestem z nią w kontakcie
Lernen beginnen
Ich stehe mit ihr in Verbindung
musisz puścić wodze wyobraźni lub fantazji
Lernen beginnen
da musst du deine Fantasie spielen lassen
zgodnie z (czymś)
zgodnie z prawem, według prawa
Lernen beginnen
gemäß, laut, nach
rechtmäßig
zgodnie z przewidywaniami
Lernen beginnen
erwartungsgemäß
decyzja sądowa, postanowienie sądowe, uchwała
zgodnie z uchwałą, według uchwały
Lernen beginnen
der Beschluss, die Beschlüsse
laut Beschluss
wspólnik, wspólniczka
uchwała wspólników
Lernen beginnen
der Gesellschafter, die Gesellschafterin
der Gesellschaftsbeschluss, der Gesellschafterbeschluss
wyrok sądowy
Lernen beginnen
das Urteil
wyrok
Lernen beginnen
der Urteilsspruch
zgromadzenie wspólników
uchwała zgromadzenia wspólników
Lernen beginnen
die Gesellschafterversammlung
der Beschluss der Gesellschafterversammlung
podjąć decyzję, podjąć uchwałę
Lernen beginnen
einen Beschluss fassen
powziąć decyzję
Lernen beginnen
einen Entschluss fassen = eine Entscheidung treffen = eine Entscheidung fällen
zdecydować się
decydować lub zdecydować się na coś
Lernen beginnen
sich entscheiden = beschließen = zum Entschluss kommen
sich entscheiden für etwas = etwas beschließen
zgodnie z planem
Lernen beginnen
plangemäß
zgodnie z przepisami
Lernen beginnen
vorschriftsgemäß
w zgodzie z czymś,
postępować zgodnie z prawem
Lernen beginnen
in Übereinstimmung mit
in Übereinstimmung mit dem Recht vorgehen
postępować, postąpić
jak powinniśmy dalej działać?
Lernen beginnen
verfahren, = vorgehen
wie sollen wir weiter verfahren?
ona postępuje ostro, ona postępuje stanowczo
Lernen beginnen
sie geht streng vor = sie geht entschieden vor
postępowanie
postępowanie sądowe
Lernen beginnen
das Vorgehen = das Verfahren
gerichtliches Vorgehen
wszczynać, rozpoczynać, podejmować np. badanie, proces, kroki
wszczynać postępowanie przeciwko komuś
Lernen beginnen
einleiten (zum beispiel Untersuchung, Prozess, Schritte)
ein Verfahren gegen jemanden einleiten
według umowy, zgodnie z umową
Lernen beginnen
vertragsgemäß oder vertragsmäßig
okrutny
Lernen beginnen
grausam
zgodność
Lernen beginnen
die Übereinstimmung
pogodzić się, godzić się, jednać się
pogodziła się już ze swoim losem
Lernen beginnen
sich (in akkusativ) versöhnen = sich (in akkusativ) aussöhnen
sie hat sich schon mit ihrem Schicksal versöhnt
pogodziłam się ze swoim ojcem
Lernen beginnen
ich habe mich mit meinem Vater ausgesöhnt
godzić się, pogodzić się, w sensie zadowolić się czymś,
musisz się z tym pogodzić lub pogodzić się z losem
Lernen beginnen
sich abfinden
damit musst du dich abfinden oder, sich mit dem Schicksal abfinden
układać się, ugadać się, zawierać ugodę
ułożyłam się z wierzycielami
Lernen beginnen
sich abfinden
ich habe mich mit den Gläubigern abgefunden
osiągać porozumienie w spornych punktach
Lernen beginnen
in strittigen Punkten Übereinstimmung erzielen
osiągać, osiągnąć
sporny, kontrowersyjny
Lernen beginnen
erzielen, oder erreichen
strittig
porozumienie
osiągnąć porozumienie
Lernen beginnen
die Einigung
eine Einigung erzielen
wycieczka
Lernen beginnen
der Ausflug oder die Wanderung
decyzja
Lernen beginnen
der Entschluss = die Entscheidung
podjąć decyzję
podjęliśmy decyzję (gdy osoba podejmuje decyzję to używamy felen)
Lernen beginnen
einen Entschluss fassen, = eine Entscheidung treffen oder Entscheidung fällen oder Entscheidung fallen
Wir fällen die Entscheidnung
decyzja jest podjęta, gdy decyzja jest podmiotem to używa się raczej falen
Lernen beginnen
Die Entscheidnung ist gefallen
uzgadniać
Lernen beginnen
abmachen
uzgodniliśmy, że
Lernen beginnen
wir haben abgemacht, dass
zgoda!
Lernen beginnen
abgemacht!
uzgadniać coś z kimś
Lernen beginnen
etwas mit jemandem abmachen (zum beispiel den Termin, den Preis)
zwrócić się do kogoś
zwróciłem się do niego o pomoc
Lernen beginnen
sich wenden an jemanden Akk
ich wandte mich an ihn um Hilfe
obracać, odwracać
Lernen beginnen
wenden, wandte, gewandt
do szpitala przyjmować, w szpitalu leżeć
chory został przyjęty do szpitala
Lernen beginnen
im Krankenhaus aufnehmen, im Krankenhaus liegen
der Kranke wurde im Krankenhaus aufgenommen
według planu, zgodnie z planem
Lernen beginnen
nach Plan, planmäßig
dopiero co, właśnie, właśnie przed chwilą,
on właśnie poszedł, dopiero co poszedł
Lernen beginnen
soeben
er ist soeben gegangen
postępować, postąpić
jak powinniśmy dalej działać?
Lernen beginnen
verfahren, vorgehen
wie sollen wir weiter verfahren?
odwracać, zawracać (na przykład kartę papieru, pojazd)
proszę odwrócić stronę
Lernen beginnen
wenden (zum beispiel das Blatt, das Fahrzeug
bitte wenden die Seite!
własność
Lernen beginnen
das Eigentum
właściciel
właściciele
Lernen beginnen
der Besitzer, der Eigentümer
die Besitzer, die Eigentümer
właścicielka
właścicielki
Lernen beginnen
die Besitzerin, die Eigentümerin
die Besitzerinnen, die Eigentümerinnen
uznawać
uznawać coś prawnie
Lernen beginnen
anerkennen
etwas gesetzlich anerkennen
bajeczny, fantastyczny, piękny
Lernen beginnen
traumhaft
polecenie, istrukcja
na polecenie kierownictwa
Lernen beginnen
die Anweisung
auf Anweisung der Geschäftsleitung
polecać komuś coś zrobić
Lernen beginnen
jemanden anweisen etwas zu tun
zlecać, zlecać płatność
zlecić zapłatę kwoty
Lernen beginnen
anweisen
einen Betrag zur Zahlung anweisen
koszmar nocny
Lernen beginnen
der Ạlbtraum
upadłość, bankructwo, plajta
ogłaszać upadłość
Lernen beginnen
der Konkurs
Konkurs eröffnen
w wieku osiemnastu lat
Lernen beginnen
mit 18 Jahre
zaangażowanie
Lernen beginnen
das Engagement
decydować, zdecydować
decydować o czymś
Lernen beginnen
entscheiden = entschließen
über etwas in akkusativ entscheiden
decydować się na coś
zdecydowałam się na tę szkołę
Lernen beginnen
sich (in akkusativ) für etwas entscheiden oder sich für etwas entschließen
Ich habe mich für diese Schule entschieden
rozmawiać
rozmawialiśmy ze sobą po niemiecku
Lernen beginnen
sich unterhalten
wir haben uns auf Deutsch unterhalten
rozgrywać się
odtwarzać, puszczać
Lernen beginnen
sich abspielen
abspielen (zum beispiel das CD, die Schallplatte)
akcja (np. filmu, powieści)
gdzie rozgrywa się akcja powieści?
Lernen beginnen
die Handlung des Filmes, des Romans
wo spielt sich die Handlung des Romans ab?
więzienie
pójść do więzienia
Lernen beginnen
das Gefängnis
ins Gefängnis gehen
siedzieć w więzieniu
Lernen beginnen
im Gefängnis sitzen
chytry, sprytny
Lernen beginnen
schlau
on mnie obraził
Lernen beginnen
Er hat mich beleidigt
prowadzić auto, jechać autem
on jeździ oplem
Lernen beginnen
das Auto fahren
er fährt einen Opel
organizować np. święto, demonstrację, koncert
Lernen beginnen
veranstalten zum beispiel das Fest, die Demonstration, das Konzert
organisieren
przeprowadzić (np. operację, reformę, konferencję, zebranie)
Lernen beginnen
durchführen zum beispiel die Operation, die Reform, eine Konferenz, eine Versammlung
zdecydować się
Lernen beginnen
sich entscheiden = beschließen,
zum Entschluss kommen
częściej się mówi że decyzję się podejmuje używając trefen niż falen
Lernen beginnen
sagt man häufiger "Entscheidung treffen" als "Entscheidung fällen"
błyskawicznie wiadomości na whatsapp pisać
Lernen beginnen
blitzschnell Nachrichten über WhatsApp schreiben
wstawiać videos na you tube
odpowiedzialny
Lernen beginnen
Videos bei YouTube einstellen
haftbar
czynić kogoś odpowiedzialnym za coś
Lernen beginnen
jemanden für etwas haftbar machen
on może zostać uczynionym odpowiedzialnym za to, gdy jego gość ściąga nielegalnie muzykę
strona bierna z modalnym
Lernen beginnen
er kann dafür haftbar gemacht werden, wenn sein Gast illegal Musik herunterlädt
zadowolony z czegoś
Lernen beginnen
begeistert von etwas
zaskoczony czymś
Lernen beginnen
überrascht über
znany z czegoś
Lernen beginnen
bekannt für
lubiany wśród kogoś, przez kogoś
Lernen beginnen
beliebt bei
zaskoczyć na czymś, np. na próbie kradzieży
Lernen beginnen
überraschen bei etwas, zum Beispiel bei einem Diebstahlversuch überraschen
wymyślić coś, wykombinować coś
coś wykombinujemy
Lernen beginnen
sich etwas einfallen lassen
wir werden uns etwas einfallen lassen!
przeszedł mnie dreszcz
ogarniać, oblecieć np. strach, uczucie
Lernen beginnen
ein Schauer überlief mich
überlaufen, ergreifen
powiadomić kogoś o czymś
ty mnie tylko o tym powiadamiasz
Lernen beginnen
in Kenntnis setzen von etwas
du setzt mich nur davon in Kenntnis
zrezygnować, odwołać np. trening
Lernen beginnen
ausfallen lassen, zum Beispiel das Training
opierać się o kogoś/coś
Lernen beginnen
sich an etwas (akkusativ) lehnen
i raz (i jeszcze raz)
Lernen beginnen
hau ruck
przytknąć np. do ust
Lernen beginnen
ansetzen,
przytłumiony, głuchy
Lernen beginnen
dumpf
grzmieć
Lernen beginnen
grollen,
wrzeszczeć, drzeć się, ryczeć
Lernen beginnen
brüllen
sypać się, padać, odpadać, ale też sączyć się, powolutko płynąć, sączyć się, spływać, np. strumyk
cicho pada śnieg
tynk sypie się ze ścian
Lernen beginnen
Regen, Regen, abfallen, aber auch tröpfeln, langsam fließen, rieseln, spływnp. Bach
Leise rieselt der Schnee.
Der Kalk rieselt von den Wänden. Wasser rieselte aus dem Spalt.
w dół
Lernen beginnen
herab, herunter
biada
Lernen beginnen
Wehe
tupać
Lernen beginnen
Stempfen
ogłuszający
Lernen beginnen
ohrenbetäubend
przewracać się
Lernen beginnen
umstürzen
sufit
Lernen beginnen
die Decke
nie dała się już zatrzymać
Lernen beginnen
Sie ist nicht mehr zu halten
pędzić, gnać
Lernen beginnen
sausen
zdewastowany
Lernen beginnen
verwüstet
być zrównanym z ziemią
Lernen beginnen
dem Erdboden glechmachen sein
obżartuch
Lernen beginnen
der Vielfreß
wrzeszczeć na kogoś, wkurzać się
Lernen beginnen
wettern

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.