lekcja 8

 0    148 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadowolenie, satysfakcja
Lernen beginnen
die Zufriedenheit
die Befriediegung
zarówno ... jak i, (nie tylko ... lecz także)
nie tylko dziś lecz także jutro, zarówno dziś jak i jutro
Lernen beginnen
sowohl ... als auch
sowohl heute als auch morgen
przymus
Lernen beginnen
der Zwang
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
jemanden zwingen etwas zu tun
doskonalić, doskonalić się
doskonalić swój francuski
Lernen beginnen
vervollkommen = sich vervollkommen
sich in Französisch vervollkommnen
realizacja, załatwianie np. zlecenia
realizacja, dokonanie, wykonanie
Lernen beginnen
die Abwicklung zum beispiel eines Auftrags
die Ausführung
unikać
unikać kłótni
Lernen beginnen
vermeiden
Streit vermeiden
narzekać, skarżyć się
narzekać na coś, skarżyć się na coś
Lernen beginnen
sich beschweren = klagen
sich beschweren über etwas
Skarżyć się na kogoś lub na coś
on poskarżył się na złe jedzenie
Lernen beginnen
sich über jemanden oder etwas beschweren
er hat sich über das schlechte Essen beschwert
narzekać na coś, skarżyć na coś np. skarżyć się na ból brzucha
pozywać, wnosić powództwo np. wnieść powództwo o odszkodowanie
Lernen beginnen
klagen über etwas, zum Beispiel über Bauchschmerzen klagen
klagen, zum beispiel auf Schadenersatz
gderać na kogoś lub na coś
zrzędzić na coś
Lernen beginnen
meckern über jemanden oder etwas
nörgeln an etwas
rżeć (w sensie śmiać się) np. rżący śmiech
Lernen beginnen
meckern, zum beispiel ein meckerndes Lachen
zły, niewłaściwy, źle, niewłaściwie
niewłaściwe wychowanie, złe wychowanie
Lernen beginnen
verkehrt
verkehrte Erziehung
wstąpić, wkroczyć, kroczyć
kroczyć po czymś (np. ścieżką, drogą)
Lernen beginnen
beschreiten
etwas beschreiten zum beispiel der Pfad, der Weg
zastosować nowe metody (w nauce)
Lernen beginnen
neue Wege beschreiten (in der Wissenschaft)
pozyskiwanie energii
Lernen beginnen
Energieversorgung
zaopatrywanie, zaopatrzenie,
Lernen beginnen
die Versorgung
dostarczanie, zasilanie
Lernen beginnen
die Versorgung
udział
udział w spółce
Lernen beginnen
der Anteil
der Gesellschaftsanteil
mieć w czymś udział
Lernen beginnen
Anteil an etwas haben
ciągły, nieprzerwany
Lernen beginnen
kontinuierlich
rezygnacja
rezygnacja z energii atomowej
Lernen beginnen
der Ausstieg = das Verzicht = das Absehen
der Ausstieg aus der Atomenergie
odnawialny
Lernen beginnen
erneuerbar
zużyć, wyczerpać
wyczerpać się
Lernen beginnen
aufbrauchen
sich aufbrauchen, Meine Geduld ist nun wirklich aufgebraucht!
zapasy są wyczerpane
rozbudować, przebudować
Lernen beginnen
die Vorräte sind aufgebraucht oder ausgegangen
ausbauen
zmuszać
Lernen beginnen
zwingen, zwang, gezwungen
sztuczny, wymuszony, nienaturalny np. śmiech
Lernen beginnen
gezwungen zum beispiel das Lachen
msza
iść na mszę
Lernen beginnen
die Messe
in die Messe gehen = zur Messe gehen
być na targach
być na mszy
Lernen beginnen
auf der Messe sein
in der Messe sein
odpowiedni, (np. zachowanie, ubranie)
Lernen beginnen
entsprechend zum beispiel Benehmen, Kleidung
trafny, słuszny,
trafna uwaga
Lernen beginnen
zutreffend
eine zutreffende Bemerkung
właściwy, stosowny, adekwatny
we właściwej chwili, w stosownym momencie
Lernen beginnen
geeignet, zum beispiel das Geschenk, der Mann, das Moment)
im geeigneten Augenblick
nadawać się do czegoś (np. do pracy, na stanowisko)
on nie nadaje się do tej pracy
Lernen beginnen
geeignet für etwas (zum Beispiel für Arbeit, für die Position)
er ist für diese Arbeit nicht geeignet
konieczny, niezbędny
niezbędne dokumenty
Lernen beginnen
erforderlich
die erforderlichen Unterlagen
msza
iść na mszę
Lernen beginnen
der Gottesdienst = die Messe
zum Gottesdienst gehen
mnożyć się, gromadzić się
Lernen beginnen
sich häufen
mnoży się krytyka na rosyjski rząd, rosyjskiego rządu
gromadzić, mnożyć
Lernen beginnen
es häuft sich die Kritik an der russischen Regierung
häufen
sportowiec, sportowcy
wielu sportowców
Lernen beginnen
der Sportler, die Sportler
viele Sportler
wyrażać stanowisko na jakiś temat, zajmować stanowisko w jakiejś sprawie
oni wyrażają swoje stanowisko co do tego rzadko
Lernen beginnen
sich äußern zu etwas
sie äußern sich dazu nur selten
naruszenie, uchybienie, pogwałcenie
nie tolerują naruszania praw człowieka w Rosji
Lernen beginnen
der Verstoß, die Verstöße
sie tolerieren die Verstöße gegen die Menschenrechte in Russland nicht
zarzucać coś komuś
zarzucono rosyjskiemu rządowi
Lernen beginnen
jemandem etwas vorwerfen
Es wird der russischen Regierung vorgeworfen
uciskać, tłumić, powstrzymywać
Lernen beginnen
unterdrücken
szermierz
Lernen beginnen
der Fechter
zwrócić uwagę na coś
jak powinien zacząć, by zwrócić na siebie jej uwagę?
Lernen beginnen
aufmerksam machen auf etwas
wie sollte er es beginnen, sie auf sich aufmerksam zu machen?
brać udział w czymś
Lernen beginnen
mitmachen bei etwas
ubiegać się, starać się
ona mogła się starać brać udział w akcji
Lernen beginnen
sich vorstellen
sie konnte sich vorstellen, bei einer Aktion mitzumachen
związek, związki
związek sportowy
Lernen beginnen
der Bund, die Bünde
der Sportbund
związek, zrzeszenie
Lernen beginnen
der Verband, die Verbände
wyczerpana bateria, komórka
Komórka się wyczerpała
Lernen beginnen
leere Batterie,
mein Handy ist leer
przedstawiać, odwzorowywać
Lernen beginnen
abbilden
uzasadniać
Lernen beginnen
begründen
wiązać, łączyć
podróż służbową połączyć z krótkim urlopem
Lernen beginnen
verknüpfen
die Geschäftsreise mit einem kurzen Urlaub verknüpfen
szkic, koncepcja
Lernen beginnen
der Entwurf
wybrany
Lernen beginnen
ausgewählt, gewählt
zastanawiać się nad tym, rozmyślać o tym
Lernen beginnen
darüber nachdenken
podstawowa działalność, podstawowy zakres działalności
Lernen beginnen
das Kerngeschäft
robić
Lernen beginnen
tun
pozostawiać, należeć,
do ciebie należy decyzja
Lernen beginnen
überlassen
es ist dir überlassen, das zu entscheiden
znaczący
Lernen beginnen
bedeutsam
jakiś stary mężczyzna
stary mężczyzna
ten stary mężczyzna
Lernen beginnen
ein alter Mann
alter Mann
der alte Mann
tego starego mężczyzny (dopełniacz)
starego mężczyzny - bez rodzajnika
jakiegoś starego mężczyzny
Lernen beginnen
des alten Mannes
alten Mannes
eines alten Mannes
z jakimś starym mężczyzną
ze starym mężczyzną - bez rodzajnika
z tym starym mężczyzną
Lernen beginnen
mit einem alten Mann
mit altem Mann
mit dem alten Mann
jakiegoś starego mężczyzny, w bierniku
starego mężczyzny - bez rodzajnikaw w bierniku
tego starego mężczyzny, w bierniku
Lernen beginnen
einen alten Mann
alten Mann
den alten Mann
jakaś piękna kobieta - mianownik
piękna kobieta
ta piękna kobieta
Lernen beginnen
eine schöne Frau
schöne Frau
die schöne Frau
jakiejś pięknej kobiety - Genitiv
pięknej kobiety - Genitiv
tej pięknej kobiety - Genitiv
Lernen beginnen
einer schönen Frau
schöner Frau
der schönen Frau
z jakąś piękną kobietą- dativ
z piękną kobietą - bez rodzajnika
z tą piękną kobietą
Lernen beginnen
mit einer schönen Frau
mit schöner Frau
mit der schönen Frau
jakąś piekną kobietę - biernik
piękną kobietę - biernik - bez rodzajnika
tą piękną kobietę - biernik
Lernen beginnen
eine schöne Frau
schöne Frau
die schöne Frau
jakieś małe dziecko - mianownik
małe dziecko - bez rodzajnika
to małe dziecko
Lernen beginnen
ein kleines Kind
kleines Kind
das kleine Kind
jakiegoś małego dziecka - Genitiv
małego dziecka - bez rodzajnika
tego małego dziecka
Lernen beginnen
eines kleinen Kindes
kleinen Kindes
des kleinen Kindes
z jakimś małym dzieckiem - dativ
z małym dzieckiem - bez rodzajnika
z tym małym dzieckiem
Lernen beginnen
mit einem kleinen Kind
mit kleinem Kind
mit dem kleinen Kind
o jakimś małym dziecku - biernik
o małym dziecku - bez rodzajnika
o tym małym dziecku
Lernen beginnen
über ein kleines Kind
über kleines Kind
über das kleine Kind
piękne kobiety - mianownik
te piękne kobiety
Lernen beginnen
schöne Frauen
die schönen Frauen
starych mężczyzn - genitiv
tych starych mężczyzn
Lernen beginnen
alter Männer
der alten Männer
z małymi dziećmi - dativ
z tymi małymi dziećmi
Lernen beginnen
mit kleinen Kindern
mit den kleinen Kindern
małych dzieci - biernik
tych małych dzieci
Lernen beginnen
kleine Kinder
die kleinen Kinder
N-deklinacja, rzeczowniki męskie zakoczone na -e
kolega, chłopiec, klient, ekspert
Lernen beginnen
rzeczowniki męskie zakończone na -e
der Buchstabe, der Name,
der Kolege, der Junge, der Kunde, der Hase
n deklinacja: lew, świadek
Lernen beginnen
n Deklination: der Löwe, der Zeuge
n deklinacja: narodowość zakończona na -e, np. brytyjczyk, bułgar, polak, niemiec
Lernen beginnen
der Brite, der Bulgare, der Pole, der Deutsche
n deklinacja: rzeczowniki zakończone na -and, -ant, -ent, -ist
Lernen beginnen
der Diamant, der Praktikant, der Patient, der Polizist
n deklinacja: męskie rzeczowniki pochodzace z obcego, czesto określają zawód, zakończone na ent, ant, and, at, ist,
Lernen beginnen
Student, Assistent, Dozent, Produzent, Kandidat
Deklinacja: następujące: sąsiad, rolnik, bohater, człowiek, książę
Lernen beginnen
Nachbar, Bauer, Held, Herr, Mensch, Prinz
liczyć
liczyć do trzech
Lernen beginnen
rechnen, zählen
bis drei zählen
usuwać, wymazywać, kasować
Lernen beginnen
löschen,
rysować
Lernen beginnen
zeichnen
gimnastykować się
Lernen beginnen
turnen
powtarzać
Lernen beginnen
wiederholen
wycinać z
wytnij to
Lernen beginnen
ausschneiden
schneide das aus
wklejać
Lernen beginnen
einkleben
wskazywać, wykazywać, dowodzić
błędy, słabości wykazywać, wskazywać
Lernen beginnen
aufzeigen
Fehler, Schwächen aufzeigen
składać (papier)
Lernen beginnen
falten
mierzyć
Lernen beginnen
messen
wymazywać gumką
Lernen beginnen
ausradieren
zastanawiać się nad
Lernen beginnen
nachdenken über
spisać, przepisać
Lernen beginnen
abschreiben
podkreślić coś (np. napis)
Lernen beginnen
unterstreichen etwas
przekreślić
Lernen beginnen
durchstreichen
naklejać na
Lernen beginnen
aufkleben auf
posłuchaj
Lernen beginnen
hör mal zu!
zaznaczyć krzyżykim
Lernen beginnen
ankreuzen
otoczyć, zakreślić
Lernen beginnen
einkreisen
wpisać, wstawić
Lernen beginnen
einsetzen
połączyć
Lernen beginnen
verbinden
pomalować, pokolorować
Lernen beginnen
anmalen
uczyć kogoś
Lernen beginnen
unterrichten, lehren
zapukać, ale też potocznie poprosić
on prosi mnie znów o pieniądze
Lernen beginnen
anklopfen
er klopft mich wieder um Geld an
dać, oddać
dał mi połowę ciasta
Lernen beginnen
abgeben
er hat mir die Hälfte vom Kuchen abgegeben
zebrać coś, np. żuki, stonkę
Lernen beginnen
absammeln, z. B. Käfer, Käfer
chwalić
Lernen beginnen
loben
zbesztać kogoś, nakrzyczeć
kłócić się z kimś, wrzeszczeć na siebie nawzajem krytykując
Lernen beginnen
jemanden schimpfen
schimpfen mit jemandem
dzwonić
dzwonić
Lernen beginnen
klingeln
läuten
włączać
Czy możesz włączyć radio?
Lernen beginnen
einschalten
Kannst du das Radio anmachen?
wyłączać
Lernen beginnen
ausschalten
wsiadać
Lernen beginnen
einsteigen, stieg ein, ist eingestiegen
wysiadać
Lernen beginnen
aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen
opuszczać, przegapić np. lekcję
on opuścił lekcję z powodu choroby
Lernen beginnen
versäumen
Er versäumte den Unterricht wegen einer Krankheit.
nudzić się
Lernen beginnen
sich langweilen
majsterkować, robić coś ręcznie
Lernen beginnen
basteln
przychodzić do głowy
Lernen beginnen
einfallen
ściągać, oszukiwać
ściągać na klasówce
Lernen beginnen
schummeln
bei der Klassenarbeit schummeln
uważać
Lernen beginnen
aufpassen
pożyczać
pożyczyć sobie od
Lernen beginnen
ausborgen
sich ausborgen von
oddać komuś (z powrotem)
Lernen beginnen
zurückgeben
ściągać od kogoś
Lernen beginnen
spicken bei
odwijać, rozwijać np. nici
nić, nici
Lernen beginnen
abwickeln, z.B. einen Faden abwickeln
der Faden, die Fäden
załatwić, zrealizować
Lernen beginnen
abwickeln
N-deklinacja - nazwy niektórych zwierząt, np. słoń, małpa, niedźwiedź, byk, smok, zając, sokół, lew, wół, kruk, szympans
Lernen beginnen
der Elefant, der Affe, der Bär, der Bulle, der Drache, der Hase, der Falke, der Löwe, der Ochse, der Rabe, der Schimpanse
n-deklinacja: wyjątek rodzaju nijakiego SERCE, z wyjątkiem mianownka i biernika
w całej licznie mnogiej
Lernen beginnen
das Herz, des Herzens, dem Herzen, das Herz
die Herzen, der Herzen, den Herzen, die Herzen
odmiana w liczbie mnogiej po alle, solche, beide, keine i wszystkich zaimkach dzierżawczych "mein, dein, sein, ihr, ... przypomnik odmienia się jak po zaimku określonym
Lernen beginnen
"alle, solche, beide, keine"
solche blöden Sachen
Beide grauen Mäuse
po zaimkach dzierżawczych i zaimku "kein" w l. poj. odmieniają się jak po rodzajniku nieokreślonym
Lernen beginnen
das ist mein neuer Nachbar.
wir brauchen keinen neuen Wagen
unser altes Auto
po zaimkach dzierżawczych i zaimkach: keine, alle, beide, solche, sämtliche w licznie mnogiej przymiotniki odmieniają się jak po rodzajniku określonym
Lernen beginnen
alle guten Schüller, beide neuen Bücher, meine guten Freunde, unsere alten Probleme,
ona nie nosi długich ubrań
ubrania (l. mm)
Lernen beginnen
Sie trägt keine langen Kleider
die Kleider (nur Pl)
mój dobry przyjaciel - Nom.
to nie jest dobry przyjaciel
Lernen beginnen
mein guter Freund
er ist kein guter Freund
mojego dobrego przyjaciela
żadnego dobrego przyjaciela - Genitib
Lernen beginnen
meines guten Freundes
keines guten Freundes
z moim dobrym przyjacielem - dat.
z żadnym dobrym przyjacielem
Lernen beginnen
mit meinem guten Freund
mit keinem guten Freund
o moim dobrym przyjacielu - Nom.
o żadnym dobrym przyjacielu
Lernen beginnen
über meinen guten Freund
über keinen guten Freund
moi dobrzy przyjaciele - Nom.
to nie są dobrzy przyjaciele
Lernen beginnen
meine guten Freunde
das sind keine guten Freunde
moich dobrych przyjaciół - Gen.
żadnych dobrych przyjaciół
Lernen beginnen
meiner guten Freunde
keiner guten Freunde
z moimi dobrymi przyjaciółmi - Dat.
z żadnymi dobrymi przyjaciółmi
Lernen beginnen
mit meinen guten Freunden
mit keinen guten Freunden
o moich dobrych przyjaciołach - Akk.
o żadnych dobrych przyjaciołach
Lernen beginnen
über meine guten Freunde
über keine guten Freunde
jej nowa bluzka - nominativ
żadna nowa bluzka
Lernen beginnen
ihre neue Bluse
keine neue Bluse
jej nowej bluzki
żadnej nowej bluzki - Genitiv
Lernen beginnen
ihrer neuen Blusen
keiner neuen Blusen
z jej nową bluzką - Dativ
z żadną nową bluzką
Lernen beginnen
mit ihrer neuen Bluse
mit keiner neuen Bluse
o jej nowej bluzce - biernik
o żadnej nowej bluzce
Lernen beginnen
über ihre neue Bluse
über keine neue Bluse
jego nowa koszula - mianownik
koszula
Lernen beginnen
sein neues Hemd
das Hemd
całkowity, całkowita, całkowite
Lernen beginnen
sämtlicher, sämtliche, sämtliches
jezioro
jesteśmy nad jeziorem
jadę nad jezioro
Lernen beginnen
der See
wir sind am See
ich fahre an den See
morze
oni jadą nad morze
jestem nad morzem
Lernen beginnen
das Meer = die See
sie fahren an die See
ich bin an der See
ilekroć, zawsze gdy, kiedy tylko
możesz przychodzić, kiedy tylko chcesz
ilekroć cię spotykam, musisz mnie zdenerwować
Lernen beginnen
sooft
du kannst kommen, sooft du willst
Sooft ich dich treffe, musst du mich ärgern

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.