Leon Schiller

 0    31 Datenblatt    NatalkaJackSparrow
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
kiedy utworzono katedrę scenografii na asp?
Lernen beginnen
20-lecie międzywojenne
Leon Schiller i scenografia
Lernen beginnen
nie tworzył scenografii, ale tworzył układy w przestrzeni (reż), pracował ze scenografami
scenografowie Schillera
Lernen beginnen
Pronaszko; Daszewski; Drabik; Frycz
co zarzucano Schillerowi
Lernen beginnen
eklektyzm (bo tak różne inscenizacje); że nie jest wierny autorom (chociaż jest wierny)
koncepcja zeittheater
Lernen beginnen
teraz ma odpowiadać tu i teraz
jak działał Schiller
Lernen beginnen
podróżował po świecie, przede wszystkim Eu i eksportował dużo środków (wpływ ekspresjonizmu, wprowadził formizm który dzięki Pronaszce rozwinął się w konstruktywizm)
co cenił Schiller
Lernen beginnen
konstruktywizm rosyjski - nie malować scenografii tylko wykuwać, rzeźbić (wypływa z Meyerholda)
co robi Schiller jako pierwszy?
Lernen beginnen
tworzy inscenizacje staropolskie (teatr stylizowany)
co interesuje Schillera?
Lernen beginnen
teatr kabaretowy
teatr Schillera
Lernen beginnen
teatr monumentalny, sztuczny, odrzuca mimetyczne odwzorowanie
fascynacja Schillera
Lernen beginnen
Wyspiański (lansuje go, pisze o nim artykuły, też do Craiga); sam tworzył teatr związany z wewnętrzną strukturą dramatów Wyspiańskiego
Schiller i Craig
Lernen beginnen
w The Mask pisał o dekoracyjności teatru; za Craigiem głosi autonomię teatru, który istnieje na przecięciu różnych sztuk
do jakiego reżysera odwołuje się Schiller?
Lernen beginnen
de Reinhardta
repertuar Schillera
Lernen beginnen
wprowadza polskie sztuki też romantyczne (ale bez Wyspiańskiego)
pierwsze teatry gdzie robił Schiller
Lernen beginnen
Teatr Bogusławskiego w Wawie; teatry w Wilnie i Wiedniu (lata 20 - brak cenzury)
autorzy zapowiadający wg Schillera teatr monumentalny
Lernen beginnen
Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński (twierdzi, że Wyspiański też to zauważył)
ambicja Schillera
Lernen beginnen
wystawić dramaty uznawane za niesceniczne
Schiller a literatura
Lernen beginnen
jego teatr zrośnięty z literaturą (zwraca uwagę na słowo zwłaszcza poetyckie - chce odnaleźć teatralność w dramacie poetyckim)
czego szuka Schiller
Lernen beginnen
nowych przestrzeni w teatrze, nakłania do przebudowywania scen (pneumatyczne i ruchome sceny, bardzo wysoko ceni architekturę)
pierwszy spektakl Schillera
Lernen beginnen
Nie-boska komedia w teatrze Bugusławskiego ze scenografią Wincentego Drabika
z kim największe zmiany w scenografii Schiller?
Lernen beginnen
z Pronaszko
Schiller i inscenizacje Wyspiańskiego
Lernen beginnen
znał je ze źródeł i nie pochwalał ich
najsłynniejsza inscenizacja Schillera
Lernen beginnen
Dziady z 1932 we Lwowie z Andrzejem Pronaszką
Dziady Schillera
Lernen beginnen
szukanie nowego idiomu dla dziadów; jednoczenie scen dominantą
scenografia w Dziadach Schillera
Lernen beginnen
przestrzeń jako uwspólnienie wszystkich części - 3 krzyże które są od początku do końca; scenografia narastająca pulsująca; kojarzoną z Górą Trzykrzyską w Wilnie; podesty (za Appią)
symbolika krzyży u Schillera
Lernen beginnen
jako element misteryjny i mesjanizmu
co łączyło Dziady Wyspiańskiego
Lernen beginnen
cmentarz jako klamra
co dla Schillera prymitywne
Lernen beginnen
stylizacje, odwołanie do stylów przeszłości
Władysław Daszewski
Lernen beginnen
ukłon w stronę młodej polski; elementy secesji, dekoracyjność
Wincenty Drabik; Karol Frycz
Lernen beginnen
elementy stylizacji
Andrzej Pronaszko
Lernen beginnen
nurt konstruktywistyczno-ekspresjonistyczny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.